Gestiune financiara

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4485
Mărime: 84.92KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii

Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate lucrative(prin acte de comert ) si ca activitate nelucrativa (prin acte civile non profit )

-activ lucrativa : prin acte de comert (comercianti pers fizice si asociatii familial,societati comerciale de persoane si capitaluri, regii autonome,organizatii cooperatiste de productie,de achizitie si de desfacere a marfurilor si serviciilor de cooperative de credit )

-activitate nelucrativa :prin acte civile nonprofit (gospodariile individuale,societati civile de personae patrimoniale (fundatii),asociatii obstesti (profesionale)in scop cultural,stiintific,umanist,administratia publica centrala si locala.

INTREPRINDEREA - (initiativa lucrativa) are sensul mai larg de organizatie economica atat la constituire cat si in timpul functionarii cu factori de productie utilizati ptr producerea si vanzarea de bunuri si servicii.

Este definita prin 3 elemente:

-asocierea factorilor de productie ptr desfasurarea activitatii(capitalul, munca si pamantul/natura )

-asumarea riscului afacerii (de a obtine profit sau pierdere )

- organizarea activitatii economice si lucrative ptr atingerea unui scop lucrativ coherent si motivational ptr participant (investitori si personal muncitor )

Tipuri deintreprinderi:

-dupa forma de proprietate : -intreprindere privata,individuala personala sau familiala, -intrepr.privata in asociere ,-intrepr(societate)privata si /sau publica pe actiuni (SA) ,-intrepr publica a administratiei publice centrale sau locale, intrepr mixta (capital autohton public si privat sau capital autohton strain )

-dupa forma de organizare : - intrepr de libera initiativa individuala /personala sub forma persoanelor fizice independente si a SRL cu asociat unic, -asocieri lucrative de munca si capital sub forma de SNC,SA in comandita simpla , - asocieri corporative (societati de capital ) sub forma de SRL si SA

FUNCTIILE INTREPRINDERII : -functia de repartitie si functia de control

1.Functia de repartitie

-reflecta colectarea capitalurilor,utilizarea si reconstituirea lor prin capacitatea de autofinantare a intreprinderii

-reflecta atragerea de resurse externe prin creditare externa si rambursarea fondurilor conform graficelor si costurilor de finantare contractate.

Fondurile banesti proprii si imprumutate se incorporeaza in active patrimoniale imobilizate sau circulante trecand prin faze ale ciclului de exploatare si evoluand ma departe sub forma de rezerve economice si fluxuri monetare degajate .

Ciclul de exploatare al intreprinderii ,constituit din fazele procesului de realizare a activitatii productive sta la baza functiei de repartitie a finantelor intreprinderii si se afla in stransa legatura cu gestiunea financiara a intreprinderii

2.Functia de control - afinantelor intreprinderii deriva din faptul ca in economie rezolvarea problemelor porneste de la nivelul de baza si anume de la nivelul microeconomic al intreprinderii

se manifesta prin :

-constatarea disfunctiilor,deficientelor economice si financiare ale intreprinderii

-corectarea acestora prin cunoasterea de catre factorii de decizie si luarea masurilor de indreptare a deficientelor.

-controlul in domeniul finantelor intreprinderii poate si trebuie sa aiba un character preventive in realizarea sarcinilor de productie,de investitii si de finantare aintreprinderii

CONTROLUL la nivelul intreprinderii :

Control financiar - se exercita prin conducatorul financiar contabil,prin departamentul sau biroul de control financiar intern,prin revizorii de gestiune,prin comisiile de cenzori numite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Control financiar extern - realizat de catre creditori,cum ar fi bancile care urmaresc utilizarea pe destinatii a creditelor acordate sau se informeaza in legatura cu gradul de bonitate al firmei care solicita credite. Bancile sunt interesate de gradul de lichiditate,solvabilitate si rentabilitate al intreprinderii, pot verifica si respectarea regimului de decontari si a formelor de utilizare a instrumentelor de plata,volumul general al creditelor acordate,destinatia lor si garantiile material constituite ptr obtinerea de credite.

Controlul fiscal - realizat de organismele financiare central si locale ale Min Fin,se verifica obligatia de plata a impozitelor si taxelor,modul de stabilire si de plata,respectarea intocmirii situatiilor fiscal si a situatiilor periodice (bilant contabil )

Ambele functii ale intreprinderii de repartitie si de control,fac obiectul gestiunii financiare alaturi de mecanismele finanaciare,de ciclurile si fluxurile financiare ale intreprinderii

Preview document

Gestiune financiara - Pagina 1
Gestiune financiara - Pagina 2
Gestiune financiara - Pagina 3
Gestiune financiara - Pagina 4
Gestiune financiara - Pagina 5
Gestiune financiara - Pagina 6
Gestiune financiara - Pagina 7
Gestiune financiara - Pagina 8
Gestiune financiara - Pagina 9
Gestiune financiara - Pagina 10
Gestiune financiara - Pagina 11
Gestiune financiara - Pagina 12
Gestiune financiara - Pagina 13
Gestiune financiara - Pagina 14
Gestiune financiara - Pagina 15
Gestiune financiara - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Sub 1.docx
  • sub 2.docx
  • SUB 3.docx
  • SUB 4.docx
  • SUB 5.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul

Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de...

English grammar support for students în economics

UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1) {VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ} Cuprins: 1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2....

Asigurări și reasigurări

CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE Unități de învățare: - Conceptul de asigurare - Funcțiile asigurării - Elementele tehnice ale...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Dreptul afacerilor

Adoptarea Noului Cod civil (NCC) a însemnat o „cotitură" radicală a concepției privind subiectele participante la raporturile juridice care,...

Contabilitate primara

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Contabilitate financiara

Contabilitate financiara Un activ = o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa...

Contabilitate financiara

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din...

Ai nevoie de altceva?