Gestiune financiară

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4485
Mărime: 84.92KB (arhivat)
Publicat de: Celia Dumitriu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii

Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate lucrative(prin acte de comert ) si ca activitate nelucrativa (prin acte civile non profit )

-activ lucrativa : prin acte de comert (comercianti pers fizice si asociatii familial,societati comerciale de persoane si capitaluri, regii autonome,organizatii cooperatiste de productie,de achizitie si de desfacere a marfurilor si serviciilor de cooperative de credit )

-activitate nelucrativa :prin acte civile nonprofit (gospodariile individuale,societati civile de personae patrimoniale (fundatii),asociatii obstesti (profesionale)in scop cultural,stiintific,umanist,administratia publica centrala si locala.

INTREPRINDEREA - (initiativa lucrativa) are sensul mai larg de organizatie economica atat la constituire cat si in timpul functionarii cu factori de productie utilizati ptr producerea si vanzarea de bunuri si servicii.

Este definita prin 3 elemente:

-asocierea factorilor de productie ptr desfasurarea activitatii(capitalul, munca si pamantul/natura )

-asumarea riscului afacerii (de a obtine profit sau pierdere )

- organizarea activitatii economice si lucrative ptr atingerea unui scop lucrativ coherent si motivational ptr participant (investitori si personal muncitor )

Tipuri deintreprinderi:

-dupa forma de proprietate : -intreprindere privata,individuala personala sau familiala, -intrepr.privata in asociere ,-intrepr(societate)privata si /sau publica pe actiuni (SA) ,-intrepr publica a administratiei publice centrale sau locale, intrepr mixta (capital autohton public si privat sau capital autohton strain )

-dupa forma de organizare : - intrepr de libera initiativa individuala /personala sub forma persoanelor fizice independente si a SRL cu asociat unic, -asocieri lucrative de munca si capital sub forma de SNC,SA in comandita simpla , - asocieri corporative (societati de capital ) sub forma de SRL si SA

FUNCTIILE INTREPRINDERII : -functia de repartitie si functia de control

1.Functia de repartitie

-reflecta colectarea capitalurilor,utilizarea si reconstituirea lor prin capacitatea de autofinantare a intreprinderii

-reflecta atragerea de resurse externe prin creditare externa si rambursarea fondurilor conform graficelor si costurilor de finantare contractate.

Fondurile banesti proprii si imprumutate se incorporeaza in active patrimoniale imobilizate sau circulante trecand prin faze ale ciclului de exploatare si evoluand ma departe sub forma de rezerve economice si fluxuri monetare degajate .

Ciclul de exploatare al intreprinderii ,constituit din fazele procesului de realizare a activitatii productive sta la baza functiei de repartitie a finantelor intreprinderii si se afla in stransa legatura cu gestiunea financiara a intreprinderii

2.Functia de control - afinantelor intreprinderii deriva din faptul ca in economie rezolvarea problemelor porneste de la nivelul de baza si anume de la nivelul microeconomic al intreprinderii

se manifesta prin :

-constatarea disfunctiilor,deficientelor economice si financiare ale intreprinderii

-corectarea acestora prin cunoasterea de catre factorii de decizie si luarea masurilor de indreptare a deficientelor.

-controlul in domeniul finantelor intreprinderii poate si trebuie sa aiba un character preventive in realizarea sarcinilor de productie,de investitii si de finantare aintreprinderii

CONTROLUL la nivelul intreprinderii :

Control financiar - se exercita prin conducatorul financiar contabil,prin departamentul sau biroul de control financiar intern,prin revizorii de gestiune,prin comisiile de cenzori numite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Control financiar extern - realizat de catre creditori,cum ar fi bancile care urmaresc utilizarea pe destinatii a creditelor acordate sau se informeaza in legatura cu gradul de bonitate al firmei care solicita credite. Bancile sunt interesate de gradul de lichiditate,solvabilitate si rentabilitate al intreprinderii, pot verifica si respectarea regimului de decontari si a formelor de utilizare a instrumentelor de plata,volumul general al creditelor acordate,destinatia lor si garantiile material constituite ptr obtinerea de credite.

Controlul fiscal - realizat de organismele financiare central si locale ale Min Fin,se verifica obligatia de plata a impozitelor si taxelor,modul de stabilire si de plata,respectarea intocmirii situatiilor fiscal si a situatiilor periodice (bilant contabil )

Ambele functii ale intreprinderii de repartitie si de control,fac obiectul gestiunii financiare alaturi de mecanismele finanaciare,de ciclurile si fluxurile financiare ale intreprinderii

Preview document

Gestiune financiară - Pagina 1
Gestiune financiară - Pagina 2
Gestiune financiară - Pagina 3
Gestiune financiară - Pagina 4
Gestiune financiară - Pagina 5
Gestiune financiară - Pagina 6
Gestiune financiară - Pagina 7
Gestiune financiară - Pagina 8
Gestiune financiară - Pagina 9
Gestiune financiară - Pagina 10
Gestiune financiară - Pagina 11
Gestiune financiară - Pagina 12
Gestiune financiară - Pagina 13
Gestiune financiară - Pagina 14
Gestiune financiară - Pagina 15
Gestiune financiară - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Sub 1.docx
  • sub 2.docx
  • SUB 3.docx
  • SUB 4.docx
  • SUB 5.docx

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Structuri Patrimoniale de Activ

1. selectarea si sintetizarea informatiilor acumulate; 2. dezvoltarea/ cultivarea limbajului de specialitate; 3. formarea si dezvoltarea unor...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Gestiunea Ciclului de Exploatare

INTRODUCERE Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le impun in...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Particularități ale gestiunii financiare la o firmă profilată pe importuri

CAPITOLUL I Conţinutul gestiunii financiare a firmei 1.1 Definirea şi componentele gestiunii financiare Gestiunea financiară poate fi definită...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Ai nevoie de altceva?