Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 330 în total
Mărime: 1.56MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc

Extras din document

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A ÎNTREPRINDERII

Structura capitolului

1.1. Elemente de bază pentru studiul gestiunii finaciar-

contabile

1.2. Funcţia financiară în managementul întreprinderii

1.2.1. Evoluţia funcţiei financiare

1.2.2. Rolul funcţiei financiare în principalele sisteme

financiare

1.2.3. Cadrul organizatoric al funcţiei financiare

1.3. Gestiunea financiar-contabilă-componenta operaţională a

funcţiei financiare

1.3.1. Conţinutul gestiunii financiar-contabile a întreprinderii

1.3.2. Obiectivele gestiunii financiar-contabile a întreprinderii

Obiectivele capitolului

Explicarea elementelor de bază pentru studiul gestiunii financiar-contabile a întreprinderii: fluxuri, cicluri şi decizii financiare

Prezentarea evoluţiei şi a rolului funcţiei financiare în managementul întreprinderii

Descrierea cadrului organizatoric al funcţiei financiare

Ilustrarea conţinutului şi a obiectivelor gestiunii financiar-contabile ca şi componentă operaţională a funcţiei financiare

Cap. I. - Prezentare sintetică

Elemente de bază pentru studiul gestiunii finaciar-

Contabile:

Fluxuri

Cicluri

Decizii

Fluxuri

Mecanismele financiar-contabile sunt indisociabil legate de:

relaţiile de schimb care există între partenerii de afaceri → transfer de bunuri şi monedǎ = fluxuri (materiale, bǎneşti, de forţǎ de muncǎ, informaţionale, decizionale etc.) ;

fenomenul de acumulare de capital – orice flux se naşte dintr-o acumulare prealabilă de bunuri, servicii sau monedă şi modifică în permanenţă volumul şi compoziţia bunurilor economice acumulate, a creanţelor şi a datoriilor.

Fluxuri

Cum defineşte teoria financiară fluxurile ?

Fluxurile reprezintă ansamblul mişcărilor care au un impact imediat sau amânat (decalat) asupara lichidităţii întreprinderii

Fluxuri

Fluxurile se clasifică după mai multe criterii:

după impactul lor asupra lichidităţii întreprinderii:

fluxuri reale sau fizice: cumpărări sau vânzări de bunuri/servicii→incidenţă asupra trezoreriei prin plăţile/încasările imediate (în numerar) sau amânate (pe credit) ;

fluxuri băneşti: monedă sau echivalente monetare →au sau nu drept corespondent un flux fizic de bunuri/servicii → incidenţă amânată sau imediată asupra lichidităţii;

Fluxuri

fluxuri fictive sau mişcări (decalaje) contabile: corectează rezultatul financiar, activul sau pasivul prin înregistrări de ajustare şi de delimitare în timp a veniturilor şi cheltuielilor (amortizări, provizioane, diferenţe din reevaluare, operaţii interne de majorare a capitalului social)→fără incidenţă imediată asupra lichidităţii;

mişcări legate de schimbările de bază: determinate de reflectarea operaţiilor de fuziune/divizare, aport parţial de active→au incidenţă asupra lichidităţii.

Fluxuri

după modul de evaluare :

fluxuri la costuri istorice sau contabile: derivate din operaţiuni care s-au produs în perioadele de gestiune trecute;

fluxuri la valori actuale: ţin seama de unii factori ce distorsionează valorile contabile, precum inflaţia, raportul de schimb al monedei naţionale.

după modul de urmărire a fluxurilor pe parcursul unui exerciţiu financiar-contabil :

fluxuri de numerar: suma fluxurilor de lichidităţi degajate într-o anumită perioadă, calculate ca diferenţă între încasările şi plăţile perioadei;

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii
    • Presentation1GFC(1).ppt
    • Presentation2GFC(1).ppt
    • Presentation3GFC(1).ppt
    • Presentation4GFC(1).ppt

Alții au mai descărcat și

Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Bilantul Contabil

6. Rezultatul exercițiului Rezultatul exercițiului reprezintă fluxul net de avere generat de activităţile ordinare şi extra-ordinare desfăşurate...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Initierea in Contabilitatea Entitatii

1.1. Contabilitatea – sistem informaţional principal Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii economice...

Ai nevoie de altceva?