Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 330 în total
Mărime: 1.56MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc

Extras din document

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A ÎNTREPRINDERII

Structura capitolului

1.1. Elemente de bază pentru studiul gestiunii finaciar-

contabile

1.2. Funcţia financiară în managementul întreprinderii

1.2.1. Evoluţia funcţiei financiare

1.2.2. Rolul funcţiei financiare în principalele sisteme

financiare

1.2.3. Cadrul organizatoric al funcţiei financiare

1.3. Gestiunea financiar-contabilă-componenta operaţională a

funcţiei financiare

1.3.1. Conţinutul gestiunii financiar-contabile a întreprinderii

1.3.2. Obiectivele gestiunii financiar-contabile a întreprinderii

Obiectivele capitolului

Explicarea elementelor de bază pentru studiul gestiunii financiar-contabile a întreprinderii: fluxuri, cicluri şi decizii financiare

Prezentarea evoluţiei şi a rolului funcţiei financiare în managementul întreprinderii

Descrierea cadrului organizatoric al funcţiei financiare

Ilustrarea conţinutului şi a obiectivelor gestiunii financiar-contabile ca şi componentă operaţională a funcţiei financiare

Cap. I. - Prezentare sintetică

Elemente de bază pentru studiul gestiunii finaciar-

Contabile:

Fluxuri

Cicluri

Decizii

Fluxuri

Mecanismele financiar-contabile sunt indisociabil legate de:

relaţiile de schimb care există între partenerii de afaceri → transfer de bunuri şi monedǎ = fluxuri (materiale, bǎneşti, de forţǎ de muncǎ, informaţionale, decizionale etc.) ;

fenomenul de acumulare de capital – orice flux se naşte dintr-o acumulare prealabilă de bunuri, servicii sau monedă şi modifică în permanenţă volumul şi compoziţia bunurilor economice acumulate, a creanţelor şi a datoriilor.

Fluxuri

Cum defineşte teoria financiară fluxurile ?

Fluxurile reprezintă ansamblul mişcărilor care au un impact imediat sau amânat (decalat) asupara lichidităţii întreprinderii

Fluxuri

Fluxurile se clasifică după mai multe criterii:

după impactul lor asupra lichidităţii întreprinderii:

fluxuri reale sau fizice: cumpărări sau vânzări de bunuri/servicii→incidenţă asupra trezoreriei prin plăţile/încasările imediate (în numerar) sau amânate (pe credit) ;

fluxuri băneşti: monedă sau echivalente monetare →au sau nu drept corespondent un flux fizic de bunuri/servicii → incidenţă amânată sau imediată asupra lichidităţii;

Fluxuri

fluxuri fictive sau mişcări (decalaje) contabile: corectează rezultatul financiar, activul sau pasivul prin înregistrări de ajustare şi de delimitare în timp a veniturilor şi cheltuielilor (amortizări, provizioane, diferenţe din reevaluare, operaţii interne de majorare a capitalului social)→fără incidenţă imediată asupra lichidităţii;

mişcări legate de schimbările de bază: determinate de reflectarea operaţiilor de fuziune/divizare, aport parţial de active→au incidenţă asupra lichidităţii.

Fluxuri

după modul de evaluare :

fluxuri la costuri istorice sau contabile: derivate din operaţiuni care s-au produs în perioadele de gestiune trecute;

fluxuri la valori actuale: ţin seama de unii factori ce distorsionează valorile contabile, precum inflaţia, raportul de schimb al monedei naţionale.

după modul de urmărire a fluxurilor pe parcursul unui exerciţiu financiar-contabil :

fluxuri de numerar: suma fluxurilor de lichidităţi degajate într-o anumită perioadă, calculate ca diferenţă între încasările şi plăţile perioadei;

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii
    • Presentation1GFC(1).ppt
    • Presentation2GFC(1).ppt
    • Presentation3GFC(1).ppt
    • Presentation4GFC(1).ppt

Alții au mai descărcat și

Bilanțul contabil

6. Rezultatul exercițiului Rezultatul exercițiului reprezintă fluxul net de avere generat de activităţile ordinare şi extra-ordinare desfăşurate...

Contabilitate

CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Inițierea în contabilitatea entității

1.1. Contabilitatea – sistem informaţional principal Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii economice...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Întreprinderile evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar le impun în acelaşi timp şi...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Operațiuni contabile și documente - SC Pletl SRL

Cap.I. Prezentarea entitatii a. Denumirea societatii Societatea Comerciala PLETL SRL a luat fiinta in anul 2002. b. Numarul de inregistrare in...

Gestiunea financiar - contabilă a întreprinderii

În luna decembrie 1955 lua ființă prima fabrică din România și din sud-estul Europei care producea Penicilina descoperită de Alexander Fleming....

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Funcția financiar-contabilă a logisticii

1.Continutul si importanta functiunii financiar contabilitate a intreprinderii 1.1.Continutul si specificul functiunii financiar contabilitate...

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obttinerea si folosirea mijloacelor...

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

1. Conceptul de capital al intreprinderii Notiunea de capital apare pentru prima data in secolul al XII-lea si a circulat la inceput sun diverse...

Ai nevoie de altceva?