Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3-

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7521
Mărime: 294.81KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maricica Mironiuc

Extras din document

CAPITOLUL III

GESTIUNEA INVESTITIILOR - STRATEGIA FINANCIARÍ A

ÎNTREPRINDERII III.1. Conceptul de investitie. Clasificarea investitiilor

Investitiile sunt consecinta celei mai importante categorii de decizii

financiare, respectiv a deciziei de investitii, care implicÎ convertirea capitalului

din forma bÎneascÎ în forma materialÎ, prin intermediul operatiunilor de creare a

capacitÎtilor de productie si de comercializare ale întreprinderii.

Conceptul de investitie este complex, fapt care justificÎ existenta

numeroaselor definitii în literatura de specialitate, în functie de punctele de vedere

ale diferitilor autori. PrivitÎ în mod general, investitia este perceputÎ ca

operatiunea de modificare si de crestere a patrimoniului initial, respectiv o alocare

de capitaluri economisite, în activitÎti lucrative cu caracter profitabil, care sÎ

majoreze valoarea capitalurilor investite1.

În opticÎ financiarÎ investitiile reprezintÎ concretizarea deciziei de

schimbare a unor sume de bani, prezente si certe, în procesul obtinerii unor active

imobilizate, achizitionÎrii de active circulante si de participatii din a cÎror

exploatare se estimeazÎ obtinerea unor venituri viitoare superioare, nesigure si

probabile.

În viziune contabilÎ investitiile desemneazÎ alocarea unei trezorerii

disponibile pentru procurarea unor imobilizÎri necorporale, corporale sau

financiare care vor determina fluxuri viitoare de venituri si cheltuieli.

În concluzie, investitia reprezintÎ o alocare permanentÎ de capital (de cele

mai multe ori pe o duratÎ nedeterminatÎ) pentru achizitia de active fizice si/sau

1 Stancu I., Finante, Editia a treia, Ed. EconomicÎ, Bucuresti, 2002, p. 552

Gestiunea financiar - contabilã a întreprinderii

57

financiare, care sÎ permitÎ desfÎsurarea unor activitÎti rentabile, care sã

remunereze riscurile asumate2.

Indiferent de modul de definire, se pot semnala câteva trÎsÎturi specifice

investitiilor3, respectiv:

- realizarea unei investitii implicÎ procesul de transformare a cpitalului din

forma bÎneascÎ în forma materialÎ, cu duratÎ de viatÎ economicÎ

îndelungatÎ;

- prin exploatarea sau prin darea în functiune a investitiei se sperÎ obtinerea

unor valori mai mari decât cele investite, concretizate într-un surplus

monetar;

- operatiunile de realizare si exploatare a investitiei implicÎ numeroase

riscuri care dau caracter aleatoriu rezultatelor asteptate din investitii;

- realizarea unei investitii presupune o imobilizare de resurse financiare, al

cÎror cost trebuie acoperit în viitor din rezultatele sperate a fi obtinute ca

urmare a exploatÎrii investitiei.

În literatura de specialitate si în practica economicÎ se cunosc mai multe

criterii de clasificare a investitiilor.

a. Tinând seama de strategia de dezvoltare a întreprinderii se

deosebesc4:

- Investitii interne (de crestere internÎ) realizate pentru achizitia de active

materiale si nemateriale (echipamente, constructii, licente, stocuri

suplimentare etc.) pentru dezvoltarea aparatului productiv si de

comercializare din întreprindere. Astfel de investitii corespund unei

strategi de specializare a productiei si de consolidare a pozitiei pe piata de

desfacere a bunurilor si/sau serviciilor sale, fapt care implicÎ eforturi

investitionale în cercetare-dezvoltare, modernizarea tehnologiilor de

productie, prefectionarea pregÎtiri profesionale a personalului;

- Investitii externe (de crestere externÎ sau financiare) reprezentate de

plasamente de capital pentru cresterea participÎrii financiare la formarea

capitalurilor altor întreprinderi. Astfel de investitii sunt expresia

strategiilor de diversificare a activitÎtii.

b. Din punct de vedere al naturii lor se disting:

Preview document

Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 1
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 2
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 3
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 4
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 5
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 6
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 7
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 8
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 9
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 10
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 11
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 12
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 13
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 14
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 15
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 16
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 17
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 18
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 19
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 20
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 21
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 22
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 23
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii -3- - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiar-Contabila a Intreprinderii -3-.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Afacerilor

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari,...

Contabilitatea instituțiilor publice

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform...

Bazele contabilității

Legea Contabilitatii Dispozitii generale Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome,...

Bazele contabilității

2. Procedeele specifice metodei contabilitatii: - Bilantul - Contul - Balanta de verificare BILANTUL contabil este cel mai reprezentant...

Curs Contabilitate

1.1 Obiectul contabilitatii 1.1.1 Patrimoniul ca obiect de studiu al contabilitatii Prin patrimoniu se întelege totalitatea bunurilor, a...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor

Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi...

Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii

CAPITOLUL I. CONTINUTUL GESTIUNII FINANCIAR-CONTABILE A ÎNTREPRINDERII I.1. Mediul întreprinderii. Fluxurile bÎnesti si ciclurile financiare...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Operațiuni contabile și documente - SC Pletl SRL

Cap.I. Prezentarea entitatii a. Denumirea societatii Societatea Comerciala PLETL SRL a luat fiinta in anul 2002. b. Numarul de inregistrare in...

Gestiunea financiar - contabilă a întreprinderii

În luna decembrie 1955 lua ființă prima fabrică din România și din sud-estul Europei care producea Penicilina descoperită de Alexander Fleming....

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Funcția financiar-contabilă a logisticii

1.Continutul si importanta functiunii financiar contabilitate a intreprinderii 1.1.Continutul si specificul functiunii financiar contabilitate...

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obttinerea si folosirea mijloacelor...

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

1. Conceptul de capital al intreprinderii Notiunea de capital apare pentru prima data in secolul al XII-lea si a circulat la inceput sun diverse...

Ai nevoie de altceva?