Gestiunea Financiară

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 279 în total
Cuvinte : 78507
Mărime: 953.51KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Chirila
Capitolele 1-9

Extras din document

1.1. OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII ŞI FUNCŢIA EI FINANCIARĂ

Întreprinderea în sens economic şi juridic reprezintă o unitate autonomă cu scop lucrativ, de producţie, executare de lucrări, prestare de servicii sau de aprovizionare-distribuire (adică comercializare), este unitatea cu patrimoniu propriu juridiceşte definit la nivelul căreia se pot lua decizii cu caracter patrimonial. Raporturile întreprinderii cu terţii se desfăşoară pe bază de contract, iar raporturile cu statul numai în baza prevederilor legilor adoptate.

În economia românească întreprinderea apare fie sub_forma societăţilor comerciale, fie sub forma regiei autonome, diferenţa între cele două fiind dată numai de caracterul proprietăţii.

Patrimoniul societăţilor comerciale este în proprietate privată, în timp ce patrimoniul regiei autonome este proprietate de stat. Ambele forme de întreprindere funcţionează la fel, atât în privinţa organizării raporturilor cu terţii cât şi în ceea ce priveşte raporturile cu Statul.

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, acestea pot fi de cinci feluri - societăţi în nume colectiv (SNC), societăţi în comandită (simplă si pe acţiuni), societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată.

Activitatea de producţie, în industrie, dar şi în agricultură se desfăşoara în cadrul societăţilor pe acţiuni capabile să mobilizeze disponibilităţile băneşti ale unei mari mase de deţinători şi să le transforme în capitaluri productive.

Indiferent de forma juridică de organizare, capitalul necesar se procură prin libera asociere a deţinătorilor de disponibilităţi băneşti sau elemente materiale apte de a fi utilizate. Societăţile în nume colectiv, societăţile în comandită simplă precum şi societăţile cu răspundere limitată sunt asociaţii între un număr redus de parteneri, care fiecare în parte deţine, sub forma părţilor sociale, o parte mai mare sau mai mică din capitalul societăţii; asociaţii sunt legaţi prin contractul de societate. Ieşirea unui asociat din societate pune sub semnul întrebării menţinerea societăţii în nume colectiv sau în comandita simplă; în ceea ce priveşte societatea cu răspundere limitată, un asociat nu-şi poate vinde partea socială decât cu acordul celorlalţi asociaţi. Asistăm aşadar la un fel de personalizare a capitalului societăţii, dreptul de proprietate asupra lui sau asupra unei părţi din el, neputând circula independent pe piaţa financiară.

Acţionarii îşi pot vinde acţiunile (dreptul de proprietate asupra unei părţi din capitalul social) în orice moment fără ca societatea să sufere vreo schimbare şi fără a fi nevoie de acordul celorlalţi acţionari. Asistăm deci la o circulaţie a dreptului de proprietate pe piaţa financiară.

Fenomenele economice sunt acte de voinţa, de decizii referitoare la afectarea resurselor au ca scop, cât şi ca efect generarea de "mişcări" adică de fluxuri de muncă, de materiale, de energie, de produse finite şi de bani între locurile de provenienţă şi consum.

Fluxurile circulă în întreg spaţiul economic, economia fiind reprezentată de o reţea de canale prin care mărfurile, serviciile, banii, trec din locurile de producţie în cele de consumaţie prin intermediul unor centre de intersecţie , reprezentate de veritabili agenţi economici cu patrimonii destinate şi cu drepturi de decizii economico-financiare depline, cunoscuţi sub denumirea de întreprinderi.

Pentru a "putea produce efectele utile scontate, întreprinderea consumă bunuri, servicii şi muncă având ca scop final obţinerea de profit, livrând cumpărătorilor solvabili bunuri şi servicii la un preţ mai mare decât costul obţinerii lor.

Întreprinderea este nevoită să se întoarcă atât în amonte - spre furnizorii săi - cât şi în aval - spre clientela sa, realizând în acest sens joncţiunea lor.

Se realizează deci două curente complementare dar de sens şi naturi diferite. Un prim flux real de "servicii" spre întreprindere şi un alt flux monetar, dinspre întreprindere, fluxurile se echilibrează valoric. Furnizorii asigură echipamentele industriale, materialele, energia şi serviciile necesare, întreprinderea plătind preţurile şi tarifele negociabile; şi în acest caz se realizează fluxuri complementare de sens contrar şi de naturi diferite, fluxuri reale dinspre furnizori spre întreprindere şi fluxuri monetare dinspre întreprindere spre furnizorii de orice fel.

Nivelul salariilor, al preţurilor şi tarifelor se negociază, totuşi se poate afirma că fluxurile monetare au un rol principal, deoarece prin intermediul lor se reglează debitul cantitativ şi calitativ al fluxurilor reale spre întreprindere.

După procurarea bunurilor, precum şi a muncii, întreprinderea îşi întoarce faţa spre aval, spre clientelă, pentru a-şi vinde produsele, lucrările şi serviciile.

Spre clientelă se scurg fluxuri reale, iar dinspre clientelă spre întreprindere se realizează fluxurile monetare, ca fluxuri complementare de sens contrar şi de natură diferită în raport cu fluxurile reale.

Deosebit de fluxurile monetare complementare fluxurilor reale în întreprindere şi în legătură cu întreprinderea se desfăşoară şi fluxuri monetare fără legătură imediată cu fluxurile reale.

Este vorba de fluxurile monetare prin care se constituie capitalul total al întreprinderii, prin care se reglează, se repartizează surplusul financiar, profitul obţinut în urma derulării întregului proces economic, concretizat în profit.

Capitalurile întreprinderii se constituie din acumulări financiare anterioare din afara întreprinderii sau din întreprindere, acumulări care la rândul lor au rezultat din procese economice anterioare(fluxuri reale - fluxuri monetare).

Preview document

Gestiunea Financiară - Pagina 1
Gestiunea Financiară - Pagina 2
Gestiunea Financiară - Pagina 3
Gestiunea Financiară - Pagina 4
Gestiunea Financiară - Pagina 5
Gestiunea Financiară - Pagina 6
Gestiunea Financiară - Pagina 7
Gestiunea Financiară - Pagina 8
Gestiunea Financiară - Pagina 9
Gestiunea Financiară - Pagina 10
Gestiunea Financiară - Pagina 11
Gestiunea Financiară - Pagina 12
Gestiunea Financiară - Pagina 13
Gestiunea Financiară - Pagina 14
Gestiunea Financiară - Pagina 15
Gestiunea Financiară - Pagina 16
Gestiunea Financiară - Pagina 17
Gestiunea Financiară - Pagina 18
Gestiunea Financiară - Pagina 19
Gestiunea Financiară - Pagina 20
Gestiunea Financiară - Pagina 21
Gestiunea Financiară - Pagina 22
Gestiunea Financiară - Pagina 23
Gestiunea Financiară - Pagina 24
Gestiunea Financiară - Pagina 25
Gestiunea Financiară - Pagina 26
Gestiunea Financiară - Pagina 27
Gestiunea Financiară - Pagina 28
Gestiunea Financiară - Pagina 29
Gestiunea Financiară - Pagina 30
Gestiunea Financiară - Pagina 31
Gestiunea Financiară - Pagina 32
Gestiunea Financiară - Pagina 33
Gestiunea Financiară - Pagina 34
Gestiunea Financiară - Pagina 35
Gestiunea Financiară - Pagina 36
Gestiunea Financiară - Pagina 37
Gestiunea Financiară - Pagina 38
Gestiunea Financiară - Pagina 39
Gestiunea Financiară - Pagina 40
Gestiunea Financiară - Pagina 41
Gestiunea Financiară - Pagina 42
Gestiunea Financiară - Pagina 43
Gestiunea Financiară - Pagina 44
Gestiunea Financiară - Pagina 45
Gestiunea Financiară - Pagina 46
Gestiunea Financiară - Pagina 47
Gestiunea Financiară - Pagina 48
Gestiunea Financiară - Pagina 49
Gestiunea Financiară - Pagina 50
Gestiunea Financiară - Pagina 51
Gestiunea Financiară - Pagina 52
Gestiunea Financiară - Pagina 53
Gestiunea Financiară - Pagina 54
Gestiunea Financiară - Pagina 55
Gestiunea Financiară - Pagina 56
Gestiunea Financiară - Pagina 57
Gestiunea Financiară - Pagina 58
Gestiunea Financiară - Pagina 59
Gestiunea Financiară - Pagina 60
Gestiunea Financiară - Pagina 61
Gestiunea Financiară - Pagina 62
Gestiunea Financiară - Pagina 63
Gestiunea Financiară - Pagina 64
Gestiunea Financiară - Pagina 65
Gestiunea Financiară - Pagina 66
Gestiunea Financiară - Pagina 67
Gestiunea Financiară - Pagina 68
Gestiunea Financiară - Pagina 69
Gestiunea Financiară - Pagina 70
Gestiunea Financiară - Pagina 71
Gestiunea Financiară - Pagina 72
Gestiunea Financiară - Pagina 73
Gestiunea Financiară - Pagina 74
Gestiunea Financiară - Pagina 75
Gestiunea Financiară - Pagina 76
Gestiunea Financiară - Pagina 77
Gestiunea Financiară - Pagina 78
Gestiunea Financiară - Pagina 79
Gestiunea Financiară - Pagina 80
Gestiunea Financiară - Pagina 81
Gestiunea Financiară - Pagina 82
Gestiunea Financiară - Pagina 83
Gestiunea Financiară - Pagina 84
Gestiunea Financiară - Pagina 85
Gestiunea Financiară - Pagina 86
Gestiunea Financiară - Pagina 87
Gestiunea Financiară - Pagina 88
Gestiunea Financiară - Pagina 89
Gestiunea Financiară - Pagina 90
Gestiunea Financiară - Pagina 91
Gestiunea Financiară - Pagina 92
Gestiunea Financiară - Pagina 93
Gestiunea Financiară - Pagina 94
Gestiunea Financiară - Pagina 95
Gestiunea Financiară - Pagina 96
Gestiunea Financiară - Pagina 97
Gestiunea Financiară - Pagina 98
Gestiunea Financiară - Pagina 99
Gestiunea Financiară - Pagina 100
Gestiunea Financiară - Pagina 101
Gestiunea Financiară - Pagina 102
Gestiunea Financiară - Pagina 103
Gestiunea Financiară - Pagina 104
Gestiunea Financiară - Pagina 105
Gestiunea Financiară - Pagina 106
Gestiunea Financiară - Pagina 107
Gestiunea Financiară - Pagina 108
Gestiunea Financiară - Pagina 109
Gestiunea Financiară - Pagina 110
Gestiunea Financiară - Pagina 111
Gestiunea Financiară - Pagina 112
Gestiunea Financiară - Pagina 113
Gestiunea Financiară - Pagina 114
Gestiunea Financiară - Pagina 115
Gestiunea Financiară - Pagina 116
Gestiunea Financiară - Pagina 117
Gestiunea Financiară - Pagina 118
Gestiunea Financiară - Pagina 119
Gestiunea Financiară - Pagina 120
Gestiunea Financiară - Pagina 121
Gestiunea Financiară - Pagina 122
Gestiunea Financiară - Pagina 123
Gestiunea Financiară - Pagina 124
Gestiunea Financiară - Pagina 125
Gestiunea Financiară - Pagina 126
Gestiunea Financiară - Pagina 127
Gestiunea Financiară - Pagina 128
Gestiunea Financiară - Pagina 129
Gestiunea Financiară - Pagina 130
Gestiunea Financiară - Pagina 131
Gestiunea Financiară - Pagina 132
Gestiunea Financiară - Pagina 133
Gestiunea Financiară - Pagina 134
Gestiunea Financiară - Pagina 135
Gestiunea Financiară - Pagina 136
Gestiunea Financiară - Pagina 137
Gestiunea Financiară - Pagina 138
Gestiunea Financiară - Pagina 139
Gestiunea Financiară - Pagina 140
Gestiunea Financiară - Pagina 141
Gestiunea Financiară - Pagina 142
Gestiunea Financiară - Pagina 143
Gestiunea Financiară - Pagina 144
Gestiunea Financiară - Pagina 145
Gestiunea Financiară - Pagina 146
Gestiunea Financiară - Pagina 147
Gestiunea Financiară - Pagina 148
Gestiunea Financiară - Pagina 149
Gestiunea Financiară - Pagina 150
Gestiunea Financiară - Pagina 151
Gestiunea Financiară - Pagina 152
Gestiunea Financiară - Pagina 153
Gestiunea Financiară - Pagina 154
Gestiunea Financiară - Pagina 155
Gestiunea Financiară - Pagina 156
Gestiunea Financiară - Pagina 157
Gestiunea Financiară - Pagina 158
Gestiunea Financiară - Pagina 159
Gestiunea Financiară - Pagina 160
Gestiunea Financiară - Pagina 161
Gestiunea Financiară - Pagina 162
Gestiunea Financiară - Pagina 163
Gestiunea Financiară - Pagina 164
Gestiunea Financiară - Pagina 165
Gestiunea Financiară - Pagina 166
Gestiunea Financiară - Pagina 167
Gestiunea Financiară - Pagina 168
Gestiunea Financiară - Pagina 169
Gestiunea Financiară - Pagina 170
Gestiunea Financiară - Pagina 171
Gestiunea Financiară - Pagina 172
Gestiunea Financiară - Pagina 173
Gestiunea Financiară - Pagina 174
Gestiunea Financiară - Pagina 175
Gestiunea Financiară - Pagina 176
Gestiunea Financiară - Pagina 177
Gestiunea Financiară - Pagina 178
Gestiunea Financiară - Pagina 179
Gestiunea Financiară - Pagina 180
Gestiunea Financiară - Pagina 181
Gestiunea Financiară - Pagina 182
Gestiunea Financiară - Pagina 183
Gestiunea Financiară - Pagina 184
Gestiunea Financiară - Pagina 185
Gestiunea Financiară - Pagina 186
Gestiunea Financiară - Pagina 187
Gestiunea Financiară - Pagina 188
Gestiunea Financiară - Pagina 189
Gestiunea Financiară - Pagina 190
Gestiunea Financiară - Pagina 191
Gestiunea Financiară - Pagina 192
Gestiunea Financiară - Pagina 193
Gestiunea Financiară - Pagina 194
Gestiunea Financiară - Pagina 195
Gestiunea Financiară - Pagina 196
Gestiunea Financiară - Pagina 197
Gestiunea Financiară - Pagina 198
Gestiunea Financiară - Pagina 199
Gestiunea Financiară - Pagina 200
Gestiunea Financiară - Pagina 201
Gestiunea Financiară - Pagina 202
Gestiunea Financiară - Pagina 203
Gestiunea Financiară - Pagina 204
Gestiunea Financiară - Pagina 205
Gestiunea Financiară - Pagina 206
Gestiunea Financiară - Pagina 207
Gestiunea Financiară - Pagina 208
Gestiunea Financiară - Pagina 209
Gestiunea Financiară - Pagina 210
Gestiunea Financiară - Pagina 211
Gestiunea Financiară - Pagina 212
Gestiunea Financiară - Pagina 213
Gestiunea Financiară - Pagina 214
Gestiunea Financiară - Pagina 215
Gestiunea Financiară - Pagina 216
Gestiunea Financiară - Pagina 217
Gestiunea Financiară - Pagina 218
Gestiunea Financiară - Pagina 219
Gestiunea Financiară - Pagina 220
Gestiunea Financiară - Pagina 221
Gestiunea Financiară - Pagina 222
Gestiunea Financiară - Pagina 223
Gestiunea Financiară - Pagina 224
Gestiunea Financiară - Pagina 225
Gestiunea Financiară - Pagina 226
Gestiunea Financiară - Pagina 227
Gestiunea Financiară - Pagina 228
Gestiunea Financiară - Pagina 229
Gestiunea Financiară - Pagina 230
Gestiunea Financiară - Pagina 231
Gestiunea Financiară - Pagina 232
Gestiunea Financiară - Pagina 233
Gestiunea Financiară - Pagina 234
Gestiunea Financiară - Pagina 235
Gestiunea Financiară - Pagina 236
Gestiunea Financiară - Pagina 237
Gestiunea Financiară - Pagina 238
Gestiunea Financiară - Pagina 239
Gestiunea Financiară - Pagina 240
Gestiunea Financiară - Pagina 241
Gestiunea Financiară - Pagina 242
Gestiunea Financiară - Pagina 243
Gestiunea Financiară - Pagina 244
Gestiunea Financiară - Pagina 245
Gestiunea Financiară - Pagina 246
Gestiunea Financiară - Pagina 247
Gestiunea Financiară - Pagina 248
Gestiunea Financiară - Pagina 249
Gestiunea Financiară - Pagina 250
Gestiunea Financiară - Pagina 251
Gestiunea Financiară - Pagina 252
Gestiunea Financiară - Pagina 253
Gestiunea Financiară - Pagina 254
Gestiunea Financiară - Pagina 255
Gestiunea Financiară - Pagina 256
Gestiunea Financiară - Pagina 257
Gestiunea Financiară - Pagina 258
Gestiunea Financiară - Pagina 259
Gestiunea Financiară - Pagina 260
Gestiunea Financiară - Pagina 261
Gestiunea Financiară - Pagina 262
Gestiunea Financiară - Pagina 263
Gestiunea Financiară - Pagina 264
Gestiunea Financiară - Pagina 265
Gestiunea Financiară - Pagina 266
Gestiunea Financiară - Pagina 267
Gestiunea Financiară - Pagina 268
Gestiunea Financiară - Pagina 269
Gestiunea Financiară - Pagina 270
Gestiunea Financiară - Pagina 271
Gestiunea Financiară - Pagina 272
Gestiunea Financiară - Pagina 273
Gestiunea Financiară - Pagina 274
Gestiunea Financiară - Pagina 275
Gestiunea Financiară - Pagina 276
Gestiunea Financiară - Pagina 277
Gestiunea Financiară - Pagina 278
Gestiunea Financiară - Pagina 279

Conținut arhivă zip

  • capitol1_curs.doc
  • capitol2_curs.doc
  • capitol3_curs.doc
  • capitol4_curs.doc
  • capitol5_curs.doc
  • capitol6_curs.doc
  • capitol7_curs.doc
  • capitol8_curs.doc
  • capitol9_curs.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal...

Contabilitate Aprofundata

Cinci persoane, P1, P2, P3, P4 si P5, care în data de 10.XI.N hotarasc demararea procedurilor pentru constituirea unei societati pe actiuni, S.C....

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Sinteze Contabilitate

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Suport Curs Contabilitate

1. TERMINOLOGIA OPERATIUNILOR DE TEHNICA TURISMULUI Ansamblul metodelor, procedeelor si regulilor imbinate cu o anumita maiestrie personala...

Ai nevoie de altceva?