Gestiunea si Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Gestiunea si Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 94 de pagini .

Profesor: Eleonora Caciuc

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1 Managementul contabil în societatile de valori mobiliare 23
1.1. Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii 23
1.2. Principiile contabile generale si modul lor de reflectare în contabilitatea societatilor de intermediere pe piata de capital 31
1.3. Documentatia specifica si organizarea evidentei operative 44
1.3.1. Documentatia specifica si fluxul operatiilor la care acestea participa 44
1.3.2. Evidenta tehnico-operativa 51
1.4. Evaluarea, reconsiderarea si reevaluarea activelor generate de piata de capital 52
1.5. Conturile specifice elementelor si operatiilor de intermediere pe piata de capital. 61
1.5.1. Planul de conturi 61
1.5.1. Plan de conturi dezvoltat propriu societatilor de valori mobiliare 65
1.5.2. Functiile conturilor specifice societatilor de valori mobiliare 67
1.5.3. Scurta monografie privind contabilitatea principalelor operatiuni la societatea de valori mobiliare 87
1.5.3.1. Contabilitatea operatiilor de constituire a societatii de valori mobiliare 87
1.5.3.2. Contabilitatea operatiilor specifice societatii de intermediere 90
Capitolul 2 Utilizarea informatiilor furnizate de contabilitate si posibilitati de sporire a potentialului acestora 101
2.1. Instrumente de comunicare a informatiilor în societatile de valori mobiliare 101
2.1.1. Raportari si notificari catre C.N.V.M. 101
2.1.2. Raportari si notificari facute clientilor 106
2.2. Sporirea potentialului informativ al contabilitatii 108
2.2.1. Analiza economico-financiara modalitate de sporire
a informatiilor contabile 108
2.2.2. Caile de sporire a calitatii informatiilor contabile 111
2.3. Rolul informatiei contabile în exercitarea functiei manageriale de control 113
2.3.1. Relatia control - sistem informational 113
2.3.2. Controlul economico-financiar în societatile de valori mobiliare 118
2.3.2.1. Controlul intern 119
2.3.2.2. Controlul extern - auditul financiar 128
BIBLIOGRAFIE 134
ANEXE

Extras din document

Capitolul 1

Managementul contabil în societatile de valori mobiliare

1.1. Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii

În procesul decizional, imediat dupa stabilirea problemei ce trebuie rezolvata si sub ce aspect, se situeaza etapa privind culegerea si prelucrarea informatiei necesare analizei situatiei si apoi a modului în care decizia luata a fost îndeplinita.

În aceasta etapa managerul, va trebui, deci, sa se hotarasca asupra pertinentei si validitatii datelor care sunt în posesia sa. El trebuie, de asemenea, sa stabileasca de ce anume informatii are nevoie, pe lânga cea existenta si sa faca tot posibilul sa o obtina.

Folosind în mod corespunzator fondul de informatii, judicios constituit, se poate obtine o perspectiva mai diferentiata asupra realitatii, precum si largirea posibilitatilor de a actiona.

Victor Sahleanu, referindu-se la continutul informational al unei stiri, arata ca acesta este cu atât mai mare, cu cât ne asteptam mai putin la realizarea acelui eveniment , iar Mircea Malita , cu viziunea sa ampla privind directia în care se îndreapta, societatea, scria în urma cu 30 de ani ca informatia va fi transmisa în viitor, din ce în ce mai mult în limbaje conventionale, sarace în termeni, bogate în precizie si universal inteligibile. El prevedea ca în anul 2000 informatia se va scurge, de preferinta, pe canalele imaginii si sunetului, ele vor absorbii majoritatea comunicatiilor (inclusiv a celor documentare), iar literaturii îi va reveni meniri functionale compensatorii: ghid de reflexiuni critice, resort mobil al gândirii active si prietena fidela a meditatiei. Aceasta permitând urmarirea concomitenta a mai multor obiective. Dupa cum precizeaza Stere Popescu , în locul reperului unic asupra carora erau odinioara învatati sa se fixeze majoritatea managerilor, unitatile actuale fac necesara distribuirea atentiei asupra unei game întregi de repere: sociale, ambientale, informationale, politic si etice, legate toate între ele.

Apelarea la aceste gândiri, cu profunde rezonante în viata oamenilor din zilele noastre, s-a facut, întrucât ele au devenit realitati de necontestat, respectiv informatia în forma de imagine si sunet are ascendent continuu asupra celei scrise numite si documentara, iar calculatorul este un element indispensabil în derularea operatiilor si tranzactiilor pe piata de capital .

Functionarea societatilor de valori mobiliare este strâns legata, printre altele, si de organizarea contabilitatii, ca principal instrument al conducerii si sursa de informare, pe baza de norme unitare, pe care le stabileste Legea contabilitatii.

Contabilitatii îi revine în principal, sarcina de a asigura cunoasterea, gestionarea si controlul patrimoniului, precum si a rezultatelor obtinute în orice unitate economica, indiferent de marimea si natura proprietatii.

Sistemul de contabilitate nu este înca singura si cea mai bogata sursa de informatii necesare realizarii functiilor manageriale, dar este principala si permite obtinerea acestora în mod continuu, corelat si documentat.

Limitele informationale ale sistemului contabil sunt determinate de specificul societatilor de valori mobiliare, respectiv de operatiile derulate, marimea lor; de volumul datelor si de necesitatile informationale ale conducerii si utilizatorilor externi. Managerii acestora trebuie sa faca apel, în mod obiectiv, si la alte surse de informare cum ar fi cele ce rezulta din documente cu caracter normativ, cele pe care le furnizeaza unele publicatii (buletine informative, statistici), anume editate de organizatiile profesionale ale acestora, si nu, în ultimul rând la cele ce provin din contactul direct cu persoane fizice si juridice cu care intra în relatii curente sau incidentale.

Informatia contabila capata de multe ori si alte valori, daca este prelucrata. Prelucrarea informatiei înseamna punerea în actiune a instrumentelor gândirii, a inductiei, dar si a deductiei, a analizei, dar si a sintezei. Cu ajutorul lor se asigura estimarea sensului în care s-a modificat o situatie, respectiv întelegerea efectiva a noutatii pe care o aduce modificarea.

Prelucrarea mai înseamna si folosirea unei tehnologii adecvate. Avem în vedere marele salt calitativ pe care-l ofera informatica de gestiune, care permite obtinerea unei informatii în timp util, exacte, la costuri mult mai reduse si în acelasi timp stocarea lor într-un volum impresionant.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea si Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2.doc

Alte informatii

Capitolul doi