Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 34708
Mărime: 116.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eleonora Caciuc
Capitolul doi

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1 Managementul contabil în societatile de valori mobiliare 23

1.1. Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii 23

1.2. Principiile contabile generale si modul lor de reflectare în contabilitatea societatilor de intermediere pe piata de capital 31

1.3. Documentatia specifica si organizarea evidentei operative 44

1.3.1. Documentatia specifica si fluxul operatiilor la care acestea participa 44

1.3.2. Evidenta tehnico-operativa 51

1.4. Evaluarea, reconsiderarea si reevaluarea activelor generate de piata de capital 52

1.5. Conturile specifice elementelor si operatiilor de intermediere pe piata de capital. 61

1.5.1. Planul de conturi 61

1.5.1. Plan de conturi dezvoltat propriu societatilor de valori mobiliare 65

1.5.2. Functiile conturilor specifice societatilor de valori mobiliare 67

1.5.3. Scurta monografie privind contabilitatea principalelor operatiuni la societatea de valori mobiliare 87

1.5.3.1. Contabilitatea operatiilor de constituire a societatii de valori mobiliare 87

1.5.3.2. Contabilitatea operatiilor specifice societatii de intermediere 90

Capitolul 2 Utilizarea informatiilor furnizate de contabilitate si posibilitati de sporire a potentialului acestora 101

2.1. Instrumente de comunicare a informatiilor în societatile de valori mobiliare 101

2.1.1. Raportari si notificari catre C.N.V.M. 101

2.1.2. Raportari si notificari facute clientilor 106

2.2. Sporirea potentialului informativ al contabilitatii 108

2.2.1. Analiza economico-financiara modalitate de sporire

a informatiilor contabile 108

2.2.2. Caile de sporire a calitatii informatiilor contabile 111

2.3. Rolul informatiei contabile în exercitarea functiei manageriale de control 113

2.3.1. Relatia control - sistem informational 113

2.3.2. Controlul economico-financiar în societatile de valori mobiliare 118

2.3.2.1. Controlul intern 119

2.3.2.2. Controlul extern - auditul financiar 128

BIBLIOGRAFIE 134

ANEXE

Extras din document

Capitolul 1

Managementul contabil în societatile de valori mobiliare

1.1. Factorii si obiectivele organizarii si conducerii contabilitatii

În procesul decizional, imediat dupa stabilirea problemei ce trebuie rezolvata si sub ce aspect, se situeaza etapa privind culegerea si prelucrarea informatiei necesare analizei situatiei si apoi a modului în care decizia luata a fost îndeplinita.

În aceasta etapa managerul, va trebui, deci, sa se hotarasca asupra pertinentei si validitatii datelor care sunt în posesia sa. El trebuie, de asemenea, sa stabileasca de ce anume informatii are nevoie, pe lânga cea existenta si sa faca tot posibilul sa o obtina.

Folosind în mod corespunzator fondul de informatii, judicios constituit, se poate obtine o perspectiva mai diferentiata asupra realitatii, precum si largirea posibilitatilor de a actiona.

Victor Sahleanu, referindu-se la continutul informational al unei stiri, arata ca acesta este cu atât mai mare, cu cât ne asteptam mai putin la realizarea acelui eveniment , iar Mircea Malita , cu viziunea sa ampla privind directia în care se îndreapta, societatea, scria în urma cu 30 de ani ca informatia va fi transmisa în viitor, din ce în ce mai mult în limbaje conventionale, sarace în termeni, bogate în precizie si universal inteligibile. El prevedea ca în anul 2000 informatia se va scurge, de preferinta, pe canalele imaginii si sunetului, ele vor absorbii majoritatea comunicatiilor (inclusiv a celor documentare), iar literaturii îi va reveni meniri functionale compensatorii: ghid de reflexiuni critice, resort mobil al gândirii active si prietena fidela a meditatiei. Aceasta permitând urmarirea concomitenta a mai multor obiective. Dupa cum precizeaza Stere Popescu , în locul reperului unic asupra carora erau odinioara învatati sa se fixeze majoritatea managerilor, unitatile actuale fac necesara distribuirea atentiei asupra unei game întregi de repere: sociale, ambientale, informationale, politic si etice, legate toate între ele.

Apelarea la aceste gândiri, cu profunde rezonante în viata oamenilor din zilele noastre, s-a facut, întrucât ele au devenit realitati de necontestat, respectiv informatia în forma de imagine si sunet are ascendent continuu asupra celei scrise numite si documentara, iar calculatorul este un element indispensabil în derularea operatiilor si tranzactiilor pe piata de capital .

Functionarea societatilor de valori mobiliare este strâns legata, printre altele, si de organizarea contabilitatii, ca principal instrument al conducerii si sursa de informare, pe baza de norme unitare, pe care le stabileste Legea contabilitatii.

Contabilitatii îi revine în principal, sarcina de a asigura cunoasterea, gestionarea si controlul patrimoniului, precum si a rezultatelor obtinute în orice unitate economica, indiferent de marimea si natura proprietatii.

Sistemul de contabilitate nu este înca singura si cea mai bogata sursa de informatii necesare realizarii functiilor manageriale, dar este principala si permite obtinerea acestora în mod continuu, corelat si documentat.

Limitele informationale ale sistemului contabil sunt determinate de specificul societatilor de valori mobiliare, respectiv de operatiile derulate, marimea lor; de volumul datelor si de necesitatile informationale ale conducerii si utilizatorilor externi. Managerii acestora trebuie sa faca apel, în mod obiectiv, si la alte surse de informare cum ar fi cele ce rezulta din documente cu caracter normativ, cele pe care le furnizeaza unele publicatii (buletine informative, statistici), anume editate de organizatiile profesionale ale acestora, si nu, în ultimul rând la cele ce provin din contactul direct cu persoane fizice si juridice cu care intra în relatii curente sau incidentale.

Informatia contabila capata de multe ori si alte valori, daca este prelucrata. Prelucrarea informatiei înseamna punerea în actiune a instrumentelor gândirii, a inductiei, dar si a deductiei, a analizei, dar si a sintezei. Cu ajutorul lor se asigura estimarea sensului în care s-a modificat o situatie, respectiv întelegerea efectiva a noutatii pe care o aduce modificarea.

Prelucrarea mai înseamna si folosirea unei tehnologii adecvate. Avem în vedere marele salt calitativ pe care-l ofera informatica de gestiune, care permite obtinerea unei informatii în timp util, exacte, la costuri mult mai reduse si în acelasi timp stocarea lor într-un volum impresionant.

Preview document

Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 1
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 2
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 3
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 4
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 5
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 6
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 7
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 8
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 9
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 10
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 11
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 12
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 13
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 14
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 15
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 16
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 17
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 18
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 19
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 20
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 21
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 22
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 23
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 24
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 25
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 26
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 27
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 28
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 29
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 30
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 31
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 32
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 33
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 34
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 35
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 36
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 37
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 38
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 39
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 40
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 41
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 42
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 43
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 44
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 45
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 46
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 47
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 48
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 49
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 50
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 51
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 52
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 53
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 54
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 55
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 56
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 57
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 58
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 59
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 60
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 61
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 62
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 63
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 64
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 65
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 66
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 67
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 68
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 69
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 70
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 71
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 72
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 73
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 74
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 75
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 76
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 77
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 78
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 79
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 80
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 81
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 82
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 83
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 84
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 85
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 86
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 87
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 88
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 89
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 90
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 91
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 92
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 93
Gestiunea și Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2 - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea si Contabilitatea Valorilor Mobiliare 2.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare

1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar românesc România are o economie relativ deschisă, cu exporturi reprezentând 25,7% şi importuri 34,2%...

Studiu De Caz- S.C. Tricotaje Somesul S.A.

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Contabilitatea Primara a Stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Lucrare Practica - Analiza Financiara la S.C. Metaco Int S.A.

CAPITOLUL I. DESCRIEREA SI ISTORICUL SOCIETATII 1.1 Prezentare generala - Denumire: S. C. " METACO INT " S. A.; - Sediu administrativ: Rm....

Lucrare Diploma Mijloace Fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Ai nevoie de altceva?