Grile contabilitatea instituțiilor publice

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5576
Mărime: 213.88KB (arhivat)
Publicat de: Petruţa B.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistor

Extras din curs

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituțiilor publice, vizează:

a) accentuarea procesului de descentralizare fiscală prin creșterea autonomiei unităților administrativ-teritoriale;

b) modificarea sistemului de finanțare a instituțiilor;

c) satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor interni și externi.

2. Instituțiile publice se pot grupa după următoarele criterii:

a) după activitățile de interes strategic;

b) după sfera de interes;

c) după regimul de finanțare;

d) după ordonatorii de credite.

3. Ordonatorii de credite au următoarele responsabilități:

a) gestionarea fluxurilor de trezorerie;

b) integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduc;

c) organizarea inventarierii trimestriale a patrimoniului instituțiilor publice

4. Cuantificarea faptelor și fenomenelor ce constituie obiect de studiu pentru contabilitate se face:

a) numai în etalon bănesc;

b) numai în etalon natural;

c) în unități convenționale;

d) în etalon bănesc și complementar și cu grad de generalizarea mai restrâns în alte etaloane.

5. La nivelul economiei naționale obiectul principal de studiu pentru contabilitate îl constituie:

a) execuția bugetară ( bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale);

b) patrimoniul național format din patrimoniul public și cel privat;

c) doar patrimoniul societăților naționale.

6. Clasificația economică ca și criteriu utilizat în clasificarea cheltuielilor publice este:

a) un criteriu facultativ folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice;

b) un criteriu obligatoriu folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice;

c) este primul criteriu folosit în prezentarea generală a cheltuielilor publice.

7. Instituțiile publice întocmesc următoarele situații financiare:

a) bilanțul;

b) conturile de execuție bugetară;

c) calculația costurilor;

d) anexe;

e) situația fluxurilor de trezorerie.

8. Veniturile în buget sunt structurate pe:

a) pe părți;

b) pe capitole,

c) aliniate,

d) subcapitole;

e) articole;

f) titluri.

9.Principalele categorii de venituri fiscale ale bugetului de stat sunt:

a) vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;

b) taxe vamale;

c) impozitul pe profit;

d) accize și impozit pe circulație.

10. Clasificația economică grupează cheltuielile în:

a) cheltuieli curente;

b) cheltuieli de capital;

c) cheltuieli cu personalul angajat;

d) cheltuieli necesare rambursării împrumuturilor.

11. Caracteristicile procesului bugetar sunt :

a) de larg impact public la nivel macro și micro;

b) anualitatea;

c) se referă la o destinație precisă;

d) democratic.

12. La elaborarea bugetelor trebuie să se aibă în vedere următoarele reguli privind cheltuielile bugetare:

a) nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială;

b) eșalonarea anuală a creditelor bugetare, în cazul acțiunilor multianuale;

c) alocarea de resurse în scopul furnizării către cetățeni de bunuri și servicii publice.

13. În vederea armonizării alocărilor cu utilizarea eficientă a resurselor bugetare, elaborarea proiectului de buget are la bază:

a) posibilitățile de finanțare a deficitului bugetar;

b) bugetele instituțiilor publice autonome;

d) bugetul trezoreriei statului;

e) nevoile de resurse ale contribuabililor.

14. Verigile bugetelor locale sunt:

a) bugetele proprii ale județelor, comunelor și sectoarelor municipiului București ;

b) bugetele proprii ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București ;

c) bugetele proprii ale județelor, al municipiului București, ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București;

15. În raportul privind contul anual de execuție bugetară se prezintă:

a) obiectivele de investiții importante;

b) evoluția fenomenelor economico-financiare ce au avut loc;

c) punctele de vedere ale formațiunilor politice reprezentate în consiliile locale.

Preview document

Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 1
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 2
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 3
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 4
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 5
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 6
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 7
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 8
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 9
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 10
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 11
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 12
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 13
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 14
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 15
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 16
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 17
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 18
Grile contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Grile contabilitatea institutiilor publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Aplicație contabilitate de gestiune

1. APLICAȚIE PRIVIND DETERMINAREA COSTULUI COMERCIAL COMPLET. Franzeluța S.A. este o firmă ce se ocupă cu fabricarea produselor de panificație și...

Sisteme și raportări financiare - grile rezolvate

Partea I 1. Documentele contabile de sintezã permit: a. pozi.ionarea entitã.ii pe pia.a financiarã b. cunoa.terea gestiunii trezoreriei c....

Contabilitate grilă 2020

1. Soldul final al contului 242 reprezinta: a. Marimea obtinuta prin adaugarea la soldul initial a incasarilor si scaderea platilor mijloacelor...

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Organizarea contabilității trezoreriei la SC Electrică Muntenia Sud sucursală de distribuție și furnizare a energiei electrice Giurgiu

Denumirea de trezorerie isi are originea in limba latina unde "thesaurus" se traduce prin "comoara" sau " depozit pentru obiecte de valoare ". In...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Controlul societății SC Alpha SRL

Capitolul I Control prin inventariere Controlul este o analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii pentru a urmari mersul...

Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură...

Ai nevoie de altceva?