IAS 12 - Impozitul pe Profit

Curs
7.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1841
Mărime: 13.92KB (arhivat)
Publicat de: Fabiana Costea
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adriana Florina Popa

Extras din curs

Obiectivul standardului: de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Acest standard mai operează şi cu recunoaşterea creanţelor privind impozitul amânat rezultate din pierderile fiscale sau creditele fiscale nefolosite şi cu prezentarea informaţiilor referitoare la impozitul pe profit.

Acest Standard se va aplica în contabilitatea impozitului pe profit care include totalitatea impozitelor autohtone şi străine care se stabilesc asupra profiturilor impozabile.

Baza de impozitare a unui activ este suma ce va putea fi scăzută din beneficiile economice impozabile atunci când se recuperează valoarea contabilă a unui activ. În condiţiile în care beneficiile economice nu vor fi impozabile, baza de impozitare a unui activ va fi egală cu valoarea sa contabilă şi nu apar impozite amânate.

Baza de impozitare a unei datorii este valoarea sa contabilă, mai puţin orice sumă care va fi dedusă în scopuri fiscale în perioadele contabile viitoare în ceea ce priveşte respectiva datorie.

Diferenţele temporare reprezintă diferenţele dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii din bilanţ şi baza lor de impozitare. Diferenţele temporare pot fi impozabile şi deductibile.

Diferenţele temporare impozabile reprezintă diferenţele care vor avea ca efect plăţi viitoare mai mari privind impozitul pe profit, atunci când valoarea contabilă a unui activ sau valoarea contabilă a unei datorii va fi recuperată sau lichidată.

Diferenţele temporare impozabile apar în următoarele situaţii:

a) dacă valoarea contabilă a unui activ > baza de impozitare a activului respectiv;

b) dacă valoarea contabilă a unei datorii < baza de impozitare a datoriei respective.

Diferenţele temporare deductibile reprezintă diferenţele care vor avea ca efect plăţi viitoare mai mici privind impozitul pe profit, atunci când valoarea contabilă a unui activ sau valoarea contabilă a unei datorii va fi recuperată sau lichidată. Diferenţele temporare deductibile apar în următoarele situaţii:

a) dacă valoarea contabilă a unui activ < baza de impozitare a activului respectiv;

b) dacă valoarea contabilă a unei datorii > baza de impozitare a datoriei respective.

Datoriile privind impozitul amânat reprezintă valorile impozitului pe profit, plătibile în perioadele contabile viitoare, urmare a existenţei diferenţelor temporare impozabile.

Creanţele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, recuperabile în perioadele contabile viitoare, urmare a existenţei diferenţelor temporare deductibile, a reportării pierderilor sau creditelor fiscale neutilizate.

Conform reglementărilor fiscale din ţara noastră, impozitele amânate apar în următoarele situaţii:

- în cazul imobilizărilor corporale sau necorporale pentru care amortizarea recunoscută în contabilitate diferă de cea utilizată la calculul profitului impozabil (metode de amortizare diferite, durate de utilizare diferite, valori amortizabile diferite);

- în cazul înregistrării de ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare nerecunoscute din punct de vedere fiscal;

- în cazul înregistrării de provizioane nerecunoscute din punct de vedere fiscal;

- în cazul în care societatea se împrumută de la instituţii nefinanciare, pentru dobânda care nu depăşeşte nivelul ratei dobânzii de referinţă publicată de BNR, când gradul de îndatorare este mai mare decât 3;

- în cazul reevaluării activelor;

- în cazul înregistrării de pierderi fiscale.

Exemplu

O societatea achiziţionează pe 22 decembrie N-1 un utilaj în valoare de 30.000 lei. Activul are o durată de viaţă de 4 ani şi o valoare reziduală nulă. Societatea utilizează metoda amortizării liniare pentru determinarea rezultatului contabil şi metoda amortizării accelerate pentru determinarea rezultatului fiscal. Presupunem că societatea Alfa obţine un rezultat contabil de 20.000 lei pentru fiecare din următorii 4 ani. Cum se înregistrează în contabilitate impozitele curente şi amânate urmare a utilizării de metode diferite de amortizare din punct de vedere contabil şi fiscal?

Situaţia în contabilitate pe parcursul celor 4 ani este următoarea:

An Valoare contabilă Amortizare contabilă Amortizare fiscală Valoarea contabilă Baza de impozitare

31.12.N 30.000 7.500 15.000 22.500 15.000

31.12.N+1 30.000 7.500 5.000 15.000 10.000

31.12.N+2 30.000 7.500 5.000 7.500. 5.000

31.12.N+3 30.000 7.500 5.000 - -

În anul N se va înregistra amortizarea contabilă de 7.500 lei şi nu amortizarea accelerată din punct de vedere fiscal de 15.000 lei.

Rezultatul fiscal va fi astfel influenţat de amortizarea fiscală şi nu de amortizarea contabilă.

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Amortizarea contabilă – Amortizarea fiscală

Calculul rezultatului fiscal pe parcursul celor 4 ani:

An Rezultatul contabil Amortizarea contabilă Amortizarea fiscală Rezultatul impozabil Impozitul pe profit

1 2 3 4 5 = 2 + 3 - 4 6 = 5 * 16%

N 20.000 7.500 15.000 12.500 2.000

N+1 20.000 7.500 5.000 22.500 3.600

N+2 20.000 7.500 5.000 22.500 3.600

N+3 20.000 7.500 5.000 22.500 3.600

Preview document

IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 1
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 2
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 3
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 4
IAS 12 - Impozitul pe Profit - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • IAS 12 - Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Contabilitatea Impozitului pe Profit - IAS 12

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului . 0 zicală devenită obicei...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Bazele contabilității

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

I N T R O D U C E R E Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Așezarea și perceperea bugetelor

CAP. 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII COMERCIALE SC „TEHNOTON”S.A IASI 1.1 SCURT ISTORIC S.C. Tehnoton S.A. Calea Chisinaului nr. 43,...

Prevederi ale Standardelor Internaționale de Contabilitate asupra Contabilizării Impozitului pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă o contribuţie banească obligatorie şi nerambursabilă către bugetul de stat, datorată de către persoanele fizice...

Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL

CAP. I: SISTEMUL FISCAL Impozitele, taxele, contribuţiile reprezintă fundamental si motivaţia pe care este construită fiscalitatea. Sistemul...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Ai nevoie de altceva?