IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 43853
Mărime: 175.73KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAP. I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND NORMELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ (IAS/IFRS) 6

I.1. CONŢINUTUL NORMELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE (IAS/IFRS) 8

I.2. ARIA DE APLICARE A IAS/IFRS ŞI IMPLICAŢIILE ADOPTĂRII ACESTORA ASUPRA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI 10

I.3. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL ŞI RECUNOAŞTEREA STRUCTURILOR SITUAŢIILOR FINANCIARE 22

CAP. II TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE (IAS 38 ŞI IAS 16) 27

II.1. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE, CONFORM IAS 38 „IMOBILIZĂRI NECORPORALE” 27

II.1.1. Cum este definit un activ necorporal? 27

II.1.2 Recunoaşterea unui activ necorporal 27

II.1.3. Evaluarea activelor necorporale 29

II.1.4. Câteva aspecte privind amortizarea imobilizărilor necorporale 32

II.1.5. Aspecte privind fondul comercial 33

II.1.5. Considerente privind analiza financiară şi interpretarea activelor necorporale 34

II.2. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE, CONFORM IAS 16 „IMOBILIZĂRI COPRORALE” 34

II.2.1. Recunoaşterea imobilizărilor corporale 35

II.2.2. Evaluarea imobilizărilor corporale 36

II.2.3. Cheltuielile ulterioare aferente imobilizărilor corporale 44

II.2.4. Evaluarea în situaţiile financiare a imobilizărilor corporale şi derecunoaşterea acestora 45

II.2.5. Amortizarea imobilizărilor corporale 47

II.2.6. Reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale 52

II.2.7. Considerente privind analiza financiară şi interpretarea informaţiilor referitoare la imobilizările corporale 57

CAP. III DEPRECIEREA ACTIVELOR, ACTIVE NECURENTE DEŢINUTE PENTRU VÂNZARE ŞI ACTIVITĂŢI ÎNTRERUPTE (IAS 36 ŞI IFRS 5) 58

III.1. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND DEPRECIEREA ACTIVELOR (IAS 36) 58

III.1.1. Problemele abordate şi aria de aplicabilitate a standardului 58

III.1.2. Baza conceptuală a standardului 58

III.1.3. Indicii privind deprecierea activelor 60

III.1.4. Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere 61

III.1.5. Reluarea unei pierderi din depreciere 64

III.1.6. Aspecte privind analiza financiară şi interpretarea deprecierii activelor 65

III.2. CONSIDERENTE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE DEŢINUTE PENTRU VÂNZARE ŞI ACTIVITĂŢILE ÎNTRERUPTE (IFRS 5) 66

III.2.1. Problemele abordate şi aria de aplicabilitate a IFRS 5 66

III.2.2. Baza conceptuală a IFRS 5 66

III.2.3. Tratamente contabile prevăzute de IFRS 5 67

III.2.4. Aspecte privind analiza financiară şi interpretarea prevederilor IFRS 5 71

CAP. IV TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE, DATORIILE EVENTUALE ŞI ACTIVELE EVENTUALE (IAS 37) 72

Extras din document

Cap. I Considerente generale privind normele internaţionale de contabilitate şi raportare financiară (IAS/IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS). IAS au fost emise între 1973 şi 2001 de către International Accounting Standards Committee (IASC). În aprilie 2001, IASB a adoptat toate standardele IAS, ulterior continuând dezvoltarea lor. Noile standarde poartă însă denumirea de IFRS. Deşi în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în continuare în vigoare până la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS.

IASC, devenit în 2000 IASB, s-a înfiinţat în anul 1973, ca organism independent, cu sediul la Londra. El a apărut ca răspuns la necesităţile de rezolvare a unor probleme practice la nivel internaţional, fiind cel mai influent şi mai avansat organism în materie de normalizare şi armonizare contabilă.

Necesitatea înfiinţării IASB este argumentată astfel : „IASB s-a născut din dorinţa şi nevoia de a distila, la nivel internaţional, experienţa contabilă specifică diferitelor ţări, de a armoniza diferenţierile culturale şi caracteristicile socio-economice care „încarcă” sistemele contabile naţionale şi de a elabora un model conceptual unitar al situaţiilor financiare”. Unii autori leagă apariţia organismului internaţional de normalizare de criza fordismului şi expansiunea fără precedent a corporaţiilor multinaţionale. Acestea au filiale în foarte multe ţări, guvernarea nu se poate efectua decât de la distanţă, iar pentru acest lucru este nevoie de o uniformitate a informaţiilor contabile. Altfel spus, contabilitatea devine un mecanism de monitorizare a activităţii corporaţiilor. Ambiţia IASB a fost să devină normalizatorul mondial în ceea ce priveşte normalizarea informaţiei contabile destinată investitorilor, indiferent de sectorul de activitate şi mărimea întreprinderilor, de operaţiile realizate, natura informaţiei şi mijloacele utilizate . Sublinierea noastră e că şi-a atins obiectivul. Dorinţa organismului internaţional de normalizare contabilă este justificată de faptul că în lipsa unor norme acceptate la scară internaţională, normele contabile americane (US-GAAP) s-ar fi impus cu uşurinţă.

Una dintre atribuţiile IASB este, aşa cum am menţionat anterior, emiterea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, respectiv a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară , standarde care să reflecte punctul de convergenţă a tuturor părţilor interesate de informaţia contabilă. Modificarea denumirii a avut loc datorită faptului că normele internaţionale vizează, îndeosebi, conţinutul şi prezentarea situaţiilor financiare şi mai puţin aspecte de contabilizare. Unii autori nu sunt de aceeaşi părere , afirmând că schimbarea denumirii normelor, „din norme contabile” în „norme de raportare financiară” constituie o veritabilă revoluţie care modifică orientarea seculară a contabilităţii, în sensul că aceasta nu mai este în slujba dezvoltării economice care se bazează pe producţia de bunuri şi servicii, ci ea serveşte acum circulaţiei extrem de rapide a capitalurilor. Considerăm, totuşi, că este o exagerare!

Aşadar, obiectivul IASB este de a publica şi promova Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, universal acceptate. Aceasta nu înseamnă că Standardele Internaţionale de Contabilitate presupun standardizarea contabilităţii, ele încurajează utilizarea anumitor convenţii şi principii generale în construcţia raţionamentului profesional, fără să anihileze particularităţile naţionale. Dacă la nivelul Uniunii Europene, Directivele contabile se impun în mod obligatoriu, organismul de normalizare (IASB) nu are putere coercitivă, aplicarea normelor contabile internaţionale fiind, oarecum, facultativă, dar încurajată, spunem noi. Chiar dacă organismul internaţional de normalizare (IASB) vine în sprijinul întreprinderilor din întreaga lume, totuşi universul acestuia este reprezentat de situaţiile financiare consolidate ale societăţilor multinaţionale cotate la bursă. Se presupune că, statele mai puţin dezvoltate nu ar trebui să ia normele internaţionale drept reguli, deoarece acestea sunt prea adaptate companiilor multinaţionale şi n-ar putea răspunde, cu precizie, economiilor în creştere. Totuşi, acestea pot fi utilizate ca ghid pentru normalizatorii naţionali. La nivel internaţional nu există, însă, o regulă. De exemplu, în Singapore, normele internaţionale de contabilitate sunt aplicate direct, ca norme contabile naţionale, în Republica Moldova sunt utilizate ca o documentaţie utilă în vederea elaborării normelor contabile naţionale sau, în alte ţări, pot fi utilizate ca referinţă în vederea asigurării comparabilităţii reglementărilor contabile naţionale cu normele contabile internaţionale.

Preview document

IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 1
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 2
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 3
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 4
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 5
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 6
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 7
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 8
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 9
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 10
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 11
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 12
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 13
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 14
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 15
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 16
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 17
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 18
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 19
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 20
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 21
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 22
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 23
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 24
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 25
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 26
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 27
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 28
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 29
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 30
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 31
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 32
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 33
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 34
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 35
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 36
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 37
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 38
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 39
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 40
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 41
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 42
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 43
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 44
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 45
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 46
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 47
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 48
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 49
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 50
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 51
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 52
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 53
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 54
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 55
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 56
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 57
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 58
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 59
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 60
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 61
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 62
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 63
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 64
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 65
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 66
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 67
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 68
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 69
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 70
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 71
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 72
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 73
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 74
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 75
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 76
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 77
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 78
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 79
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 80
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 81
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 82
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 83
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 84
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 85
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 86
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 87
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 88
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 89
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 90
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 91
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 92
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 93
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 94
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 95
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 96
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 97
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 98
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 99
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 100
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 101
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 102
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 103
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 104
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 105
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 106
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 107
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 108
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 109
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 110
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 111
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 112
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 113
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 114
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 115
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 116
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 117
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 118
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 119
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 120
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 121
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 122
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 123
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 124
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 125
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 126
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 127
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 128
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 129
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 130
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 131
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 132
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 133
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 134
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 135
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 136
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 137
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 138
IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta - Pagina 139

Conținut arhivă zip

  • IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Ai nevoie de altceva?