IAS - IFRS în contabilitatea curentă

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 43853
Mărime: 175.73KB (arhivat)
Publicat de: Irma Baciu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAP. I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND NORMELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ (IAS/IFRS) 6
 2. I.1. CONŢINUTUL NORMELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE (IAS/IFRS) 8
 3. I.2. ARIA DE APLICARE A IAS/IFRS ŞI IMPLICAŢIILE ADOPTĂRII ACESTORA ASUPRA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI 10
 4. I.3. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL ŞI RECUNOAŞTEREA STRUCTURILOR SITUAŢIILOR FINANCIARE 22
 5. CAP. II TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE (IAS 38 ŞI IAS 16) 27
 6. II.1. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE, CONFORM IAS 38 „IMOBILIZĂRI NECORPORALE” 27
 7. II.1.1. Cum este definit un activ necorporal? 27
 8. II.1.2 Recunoaşterea unui activ necorporal 27
 9. II.1.3. Evaluarea activelor necorporale 29
 10. II.1.4. Câteva aspecte privind amortizarea imobilizărilor necorporale 32
 11. II.1.5. Aspecte privind fondul comercial 33
 12. II.1.5. Considerente privind analiza financiară şi interpretarea activelor necorporale 34
 13. II.2. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE, CONFORM IAS 16 „IMOBILIZĂRI COPRORALE” 34
 14. II.2.1. Recunoaşterea imobilizărilor corporale 35
 15. II.2.2. Evaluarea imobilizărilor corporale 36
 16. II.2.3. Cheltuielile ulterioare aferente imobilizărilor corporale 44
 17. II.2.4. Evaluarea în situaţiile financiare a imobilizărilor corporale şi derecunoaşterea acestora 45
 18. II.2.5. Amortizarea imobilizărilor corporale 47
 19. II.2.6. Reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale 52
 20. II.2.7. Considerente privind analiza financiară şi interpretarea informaţiilor referitoare la imobilizările corporale 57
 21. CAP. III DEPRECIEREA ACTIVELOR, ACTIVE NECURENTE DEŢINUTE PENTRU VÂNZARE ŞI ACTIVITĂŢI ÎNTRERUPTE (IAS 36 ŞI IFRS 5) 58
 22. III.1. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND DEPRECIEREA ACTIVELOR (IAS 36) 58
 23. III.1.1. Problemele abordate şi aria de aplicabilitate a standardului 58
 24. III.1.2. Baza conceptuală a standardului 58
 25. III.1.3. Indicii privind deprecierea activelor 60
 26. III.1.4. Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere 61
 27. III.1.5. Reluarea unei pierderi din depreciere 64
 28. III.1.6. Aspecte privind analiza financiară şi interpretarea deprecierii activelor 65
 29. III.2. CONSIDERENTE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE DEŢINUTE PENTRU VÂNZARE ŞI ACTIVITĂŢILE ÎNTRERUPTE (IFRS 5) 66
 30. III.2.1. Problemele abordate şi aria de aplicabilitate a IFRS 5 66
 31. III.2.2. Baza conceptuală a IFRS 5 66
 32. III.2.3. Tratamente contabile prevăzute de IFRS 5 67
 33. III.2.4. Aspecte privind analiza financiară şi interpretarea prevederilor IFRS 5 71
 34. CAP. IV TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE, DATORIILE EVENTUALE ŞI ACTIVELE EVENTUALE (IAS 37) 72

Extras din curs

Cap. I Considerente generale privind normele internaţionale de contabilitate şi raportare financiară (IAS/IFRS)

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS). IAS au fost emise între 1973 şi 2001 de către International Accounting Standards Committee (IASC). În aprilie 2001, IASB a adoptat toate standardele IAS, ulterior continuând dezvoltarea lor. Noile standarde poartă însă denumirea de IFRS. Deşi în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în continuare în vigoare până la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS.

IASC, devenit în 2000 IASB, s-a înfiinţat în anul 1973, ca organism independent, cu sediul la Londra. El a apărut ca răspuns la necesităţile de rezolvare a unor probleme practice la nivel internaţional, fiind cel mai influent şi mai avansat organism în materie de normalizare şi armonizare contabilă.

Necesitatea înfiinţării IASB este argumentată astfel : „IASB s-a născut din dorinţa şi nevoia de a distila, la nivel internaţional, experienţa contabilă specifică diferitelor ţări, de a armoniza diferenţierile culturale şi caracteristicile socio-economice care „încarcă” sistemele contabile naţionale şi de a elabora un model conceptual unitar al situaţiilor financiare”. Unii autori leagă apariţia organismului internaţional de normalizare de criza fordismului şi expansiunea fără precedent a corporaţiilor multinaţionale. Acestea au filiale în foarte multe ţări, guvernarea nu se poate efectua decât de la distanţă, iar pentru acest lucru este nevoie de o uniformitate a informaţiilor contabile. Altfel spus, contabilitatea devine un mecanism de monitorizare a activităţii corporaţiilor. Ambiţia IASB a fost să devină normalizatorul mondial în ceea ce priveşte normalizarea informaţiei contabile destinată investitorilor, indiferent de sectorul de activitate şi mărimea întreprinderilor, de operaţiile realizate, natura informaţiei şi mijloacele utilizate . Sublinierea noastră e că şi-a atins obiectivul. Dorinţa organismului internaţional de normalizare contabilă este justificată de faptul că în lipsa unor norme acceptate la scară internaţională, normele contabile americane (US-GAAP) s-ar fi impus cu uşurinţă.

Una dintre atribuţiile IASB este, aşa cum am menţionat anterior, emiterea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, respectiv a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară , standarde care să reflecte punctul de convergenţă a tuturor părţilor interesate de informaţia contabilă. Modificarea denumirii a avut loc datorită faptului că normele internaţionale vizează, îndeosebi, conţinutul şi prezentarea situaţiilor financiare şi mai puţin aspecte de contabilizare. Unii autori nu sunt de aceeaşi părere , afirmând că schimbarea denumirii normelor, „din norme contabile” în „norme de raportare financiară” constituie o veritabilă revoluţie care modifică orientarea seculară a contabilităţii, în sensul că aceasta nu mai este în slujba dezvoltării economice care se bazează pe producţia de bunuri şi servicii, ci ea serveşte acum circulaţiei extrem de rapide a capitalurilor. Considerăm, totuşi, că este o exagerare!

Aşadar, obiectivul IASB este de a publica şi promova Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, universal acceptate. Aceasta nu înseamnă că Standardele Internaţionale de Contabilitate presupun standardizarea contabilităţii, ele încurajează utilizarea anumitor convenţii şi principii generale în construcţia raţionamentului profesional, fără să anihileze particularităţile naţionale. Dacă la nivelul Uniunii Europene, Directivele contabile se impun în mod obligatoriu, organismul de normalizare (IASB) nu are putere coercitivă, aplicarea normelor contabile internaţionale fiind, oarecum, facultativă, dar încurajată, spunem noi. Chiar dacă organismul internaţional de normalizare (IASB) vine în sprijinul întreprinderilor din întreaga lume, totuşi universul acestuia este reprezentat de situaţiile financiare consolidate ale societăţilor multinaţionale cotate la bursă. Se presupune că, statele mai puţin dezvoltate nu ar trebui să ia normele internaţionale drept reguli, deoarece acestea sunt prea adaptate companiilor multinaţionale şi n-ar putea răspunde, cu precizie, economiilor în creştere. Totuşi, acestea pot fi utilizate ca ghid pentru normalizatorii naţionali. La nivel internaţional nu există, însă, o regulă. De exemplu, în Singapore, normele internaţionale de contabilitate sunt aplicate direct, ca norme contabile naţionale, în Republica Moldova sunt utilizate ca o documentaţie utilă în vederea elaborării normelor contabile naţionale sau, în alte ţări, pot fi utilizate ca referinţă în vederea asigurării comparabilităţii reglementărilor contabile naţionale cu normele contabile internaţionale.

Preview document

IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 1
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 2
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 3
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 4
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 5
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 6
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 7
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 8
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 9
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 10
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 11
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 12
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 13
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 14
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 15
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 16
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 17
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 18
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 19
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 20
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 21
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 22
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 23
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 24
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 25
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 26
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 27
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 28
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 29
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 30
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 31
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 32
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 33
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 34
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 35
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 36
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 37
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 38
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 39
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 40
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 41
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 42
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 43
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 44
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 45
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 46
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 47
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 48
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 49
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 50
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 51
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 52
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 53
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 54
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 55
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 56
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 57
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 58
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 59
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 60
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 61
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 62
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 63
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 64
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 65
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 66
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 67
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 68
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 69
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 70
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 71
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 72
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 73
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 74
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 75
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 76
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 77
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 78
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 79
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 80
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 81
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 82
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 83
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 84
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 85
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 86
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 87
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 88
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 89
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 90
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 91
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 92
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 93
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 94
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 95
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 96
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 97
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 98
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 99
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 100
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 101
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 102
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 103
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 104
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 105
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 106
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 107
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 108
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 109
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 110
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 111
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 112
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 113
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 114
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 115
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 116
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 117
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 118
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 119
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 120
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 121
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 122
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 123
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 124
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 125
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 126
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 127
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 128
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 129
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 130
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 131
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 132
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 133
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 134
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 135
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 136
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 137
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 138
IAS - IFRS în contabilitatea curentă - Pagina 139

Conținut arhivă zip

 • IAS - IFRS in Contabilitatea Curenta.doc

Alții au mai descărcat și

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Standardul internațional de contabilitate IAS 29

Istoria IAS 29 Noiembrie–1987 Proiectul de expunere E31, raporatrea financiară în economiile hiperinflaţioniste Iulie–1989 IAS 29 Raportarea...

Contabilitate managerială

Societatea Mabolsa SRL are ca obiect de activitate principal productia de produse de marochinarie din piele. Societatea dispune de doua sectii de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA

INTRODUCERE Această lucrare, „ Imobilizările necorporale la SC D.P.C. S.A ” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe...

Indicatorii Economico-Financiari

reprezintă expresia eficienţei şi performanţei activităţilor economico-financiare previzionate şi/sau realizate. Acesti indicatori se pot calcula...

IFRS 5 Activele pe termen lung deținute spre vânzare și activitățile întrerupte

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial...

Datoriile financiare - Tipologie conform IFRS 9 și IAS 39

Scopul situațiilor financiare ale companiilor este acela de a contribui la fundamentarea deciziilor investiționale, iar aceasta necesită aducerea...

Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor economice

In cadrul act ec se realizeaz schimburi de valori in cadrul carora una dintre parti ofera bunuri sau servicii spre vanzare iar cealalta remite...

Ai nevoie de altceva?