IFRS - Standarde de Raportare Contabila

Curs
8.8/10 (25 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 64366
Mărime: 187.03KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cuprins

Paragrafe

INTRODUCERE IN1-7

Motive pentru emiterea IFRS IN1

Principalele caracteristici ale IFRS IN2-6

Modificari ale cerintelor anterioare IN7

Standardul International de Raportare Financiara 1

Aplicarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

OBIECTIV 1

ARIA DE APLICABILITATE 2-5

RECUNOASTERE SI MASURARE 6-34

Bilantul contabil de deschidere IFRS 6

Politici contabile 7-12

Exceptii de la cerintele altor IFRS 13-25

Combinari de întreprinderi 15

Valoarea justa sau reevaluari la costul estimat 16-19

Beneficiile angajatilor 20

Diferente cumulative de conversie 21-22

Instrumente financiare compuse 23

Activele si pasivele filialelor, întreprinderilor asociate si asocierilor în participatie

24-25

Exceptii de la aplicarea retroactiva a altor IFRS 26-34

Derecunoasterea activelor financiare si pasivelor financiare 27

Contabilitatea operatiunilor de acoperire a riscurilor 28-30

Estimari 31-34

PREZENTARE 35-46

Informatii comparative 36-37

Explicatii cu privire la trecerea la aplicarea IFRS 38-46

Cuprins

Reconcilieri 39-43

Utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat 44

Rapoarte financiare interimare 45-46

DATA INTRA RII ÎN VIGOARE 47

ANEXE

A Definitii termeni

B Combinari de întreprinderi

C Amendamente ale altor IFRS

APROBAREA IFRS 1 DE CATRE CONSILIU

BAZELE CONCLUZIILOR a se vedea brosura separata

INSTRUCTIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA

a se vedea brosura separata

Extras din document

INTRODUCERE

Motive pentru emiterea IFRS

IN1 IFRS înlocuieste SIC-8 Aplicarea pentru prima data a IAS ca baza principala a contabilitatii. Consiliul a elaborat IFRS cu scopul de a aborda urmatoarele aspecte:

unele aspecte ale cerintei SIC-8 privind aplicarea retroactiva au generat costuri care au depasit beneficiile potentiale pentru utilizatorii situatiilor financiare. Mai mult, desi SIC-8 nu prevedea aplicarea retroactiva în cazurile în care acest lucru este imposibil, nu explica daca o entitate care aplica pentru prima data IAS trebuie sa interpreteze aceasta imposibilitate de aplicare ca un impediment si nu specifica nici un tratament particular pentru aceste cazuri;

conform SIC-8, o entitate care aplica pentru prima data IAS poate aplica doua versiuni diferite ale unui Standard daca o noua versiune este introdusa pe parcursul perioadelor la care se refera primele situatii financiare întocmite în conformitate cu IAS iar noua versiune interzice aplicarea retroactiva;

SIC-8 nu specifica în mod clar daca o entitate care aplica pentru prima data IAS trebuie sa efectueze o analiza înainte de implementarea retroactiva a deciziilor privind recunoasterea si masurarea;

au existat îndoieli în ce priveste modul de interactiune a SIC-8 cu prevederile tranzitorii specifice ale Standardelor individuale.

Principalele caracteristici ale IFRS

IN2 IFRS se aplica în cazurile în care o entitate adopta pentru prima data IFRS, printr-o declaratie explicita si fara rezerve de conformare la IFRS.

IN3 În general, IFRS prevede ca o entitate trebuie sa aplice toate IFRS în vigoare la data de raportare în cazul primelor situatii financiare IFRS. În particular, IFRS impune entitatiilor urmatoarele conditii la întocmirea Bilantului contabil de deschidere IFRS ca punct de plecare pentru contabilitatea conform IFRS:

sa recunoasca toate activele si pasivele a caror recunoastere este prevazuta de IFRS;

sa nu recunoasca acele active si pasive a caror recunoastere nu este permisa conform IFRS;

sa reclasifice elementele contabile care au fost recunoscute conform GAAP ca fiind incluse într-o anumita categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii dar conform IFRS fac parte din alta categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii; si

sa aplice IFRS la masurarea tuturor activelor si pasivelor recunoscute.

IN4 IFRS permite exceptii limitate de la aceasta cerinta în anumite cazuri specifice, în special atunci când costul respectarii acestei cerinte este mai mare decât beneficiile utilizatorilor situatiilor financiare. De asemenea, IFRS interzice aplicarea retroactiva a IFRS în unele cazuri, în special daca aplicarea retroactiva impune conducerii sa evalueze conditiile existente anterior, dupa cunoasterea rezultatului unei anumite tranzactii.

IN5 IFRS prevede efectuarea unor prezentari care explica modul în care trecerea de la aplicarea GAAP la aplicarea IFRS a afectat situatia financiara raportata a entitatii, performanta financiara si fluxurile de numerar.

IN6 O entitate va aplica IFRS daca primele situatii financiare IFRS sunt întocmite pentru o perioada care începe la sau ulterior datei de 1 ianuarie 2004. Aplicarea acestora la o data anterioara este încurajata.

Modificari ale cerintelor anterioare

IN7 Ca si SIC-8, IFRS prevede aplicarea retroactiva în cele mai multe situatii. IFRS difera de SIC-8 în ce priveste urmatoarele:

existenta unor exceptii, în special în anumite cazuri în care aplicarea retroactiva este probabil sa necesite costuri care sa depaseasca beneficiile utilizatorilor situatiilor financiare, si a unui numar limitat de alte exceptii din motive practice;

asigura aplicarea ultimei versiuni a IFRS;

clarifica felul in care estimarile unei entitatii care aplica pentru prima data IFRS difera de estimarile facute la aceeasi data în conformitate cu GAAP;

specifica daca prevederile tranzitorii ale altor IFRS nu se aplica în cazul unei entitatii care le aplica pentru prima data;

prevede o prezentare detaliata despre tranzitia la IFRS.

STANDARDUL INTERNATIONAL DE RAPORTARE FINANCIARA 1

Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

Preview document

IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 1
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 2
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 3
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 4
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 5
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 6
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 7
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 8
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 9
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 10
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 11
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 12
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 13
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 14
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 15
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 16
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 17
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 18
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 19
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 20
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 21
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 22
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 23
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 24
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 25
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 26
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 27
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 28
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 29
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 30
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 31
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 32
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 33
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 34
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 35
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 36
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 37
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 38
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 39
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 40
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 41
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 42
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 43
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 44
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 45
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 46
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 47
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 48
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 49
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 50
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 51
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 52
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 53
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 54
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 55
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 56
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 57
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 58
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 59
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 60
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 61
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 62
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 63
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 64
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 65
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 66
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 67
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 68
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 69
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 70
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 71
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 72
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 73
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 74
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 75
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 76
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 77
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 78
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 79
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 80
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 81
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 82
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 83
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 84
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 85
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 86
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 87
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 88
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 89
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 90
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 91
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 92
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 93
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 94
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 95
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 96
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 97
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 98
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 99
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 100
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 101
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 102
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 103
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 104
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 105
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 106
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 107
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 108
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 109
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 110
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 111
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 112
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 113
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 114
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 115
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 116
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 117
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 118
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 119
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 120
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 121
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 122
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 123
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 124
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 125
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 126
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 127
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 128
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 129
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 130
IFRS - Standarde de Raportare Contabila - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • IFRS - Standarde de Raportare Contabila
    • IFRS 1.doc
    • IFRS 2.doc
    • IFRS 3 .doc
    • Ifrs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Armonizarea Contabilității Românești cu Directivele Europene

Armonizarea contabilitatii românesti cu directivele europene Impunându-si integrarea în concernul tarilor europene, România a depus în ultimul...

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Prezentarea, Recunoasterea si Evaluarea Instrumentelor Financiare – Aspecte Detaliate ale Standardelor IAS 32 si IAS 39

Introducere Natura dinamică a pieţelor financiare internaţionale a avut drept rezultat folosirea largă a unei varietăţi de instrumente financiare,...

Standardul International de Contabilitate 33 - Rezultatul pe Actiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru...

Standardul IAS 21 - Efectele Variatiei Cursurilor de Schimb Valutar

Standardul International de Contabilitate IAS 21 revizuit inlocuieste IAS 21 „Contabilitatea efectelor variatiei cursurilor de schimb valutar” si a...

Ai nevoie de altceva?