IFRS - Standarde de Raportare Contabila

Imagine preview
(8/10 din 24 de voturi)

Acest curs prezinta IFRS - Standarde de Raportare Contabila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 140 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cuprins
Paragrafe
INTRODUCERE IN1-7
Motive pentru emiterea IFRS IN1
Principalele caracteristici ale IFRS IN2-6
Modificari ale cerintelor anterioare IN7
Standardul International de Raportare Financiara 1
Aplicarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara
OBIECTIV 1
ARIA DE APLICABILITATE 2-5
RECUNOASTERE SI MASURARE 6-34
Bilantul contabil de deschidere IFRS 6
Politici contabile 7-12
Exceptii de la cerintele altor IFRS 13-25
Combinari de întreprinderi 15
Valoarea justa sau reevaluari la costul estimat 16-19
Beneficiile angajatilor 20
Diferente cumulative de conversie 21-22
Instrumente financiare compuse 23
Activele si pasivele filialelor, întreprinderilor asociate si asocierilor în participatie
24-25
Exceptii de la aplicarea retroactiva a altor IFRS 26-34
Derecunoasterea activelor financiare si pasivelor financiare 27
Contabilitatea operatiunilor de acoperire a riscurilor 28-30
Estimari 31-34
PREZENTARE 35-46
Informatii comparative 36-37
Explicatii cu privire la trecerea la aplicarea IFRS 38-46
Cuprins
Reconcilieri 39-43
Utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat 44
Rapoarte financiare interimare 45-46
DATA INTRA RII ÎN VIGOARE 47
ANEXE
A Definitii termeni
B Combinari de întreprinderi
C Amendamente ale altor IFRS
APROBAREA IFRS 1 DE CATRE CONSILIU
BAZELE CONCLUZIILOR a se vedea brosura separata
INSTRUCTIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA
a se vedea brosura separata

Extras din document

INTRODUCERE

Motive pentru emiterea IFRS

IN1 IFRS înlocuieste SIC-8 Aplicarea pentru prima data a IAS ca baza principala a contabilitatii. Consiliul a elaborat IFRS cu scopul de a aborda urmatoarele aspecte:

unele aspecte ale cerintei SIC-8 privind aplicarea retroactiva au generat costuri care au depasit beneficiile potentiale pentru utilizatorii situatiilor financiare. Mai mult, desi SIC-8 nu prevedea aplicarea retroactiva în cazurile în care acest lucru este imposibil, nu explica daca o entitate care aplica pentru prima data IAS trebuie sa interpreteze aceasta imposibilitate de aplicare ca un impediment si nu specifica nici un tratament particular pentru aceste cazuri;

conform SIC-8, o entitate care aplica pentru prima data IAS poate aplica doua versiuni diferite ale unui Standard daca o noua versiune este introdusa pe parcursul perioadelor la care se refera primele situatii financiare întocmite în conformitate cu IAS iar noua versiune interzice aplicarea retroactiva;

SIC-8 nu specifica în mod clar daca o entitate care aplica pentru prima data IAS trebuie sa efectueze o analiza înainte de implementarea retroactiva a deciziilor privind recunoasterea si masurarea;

au existat îndoieli în ce priveste modul de interactiune a SIC-8 cu prevederile tranzitorii specifice ale Standardelor individuale.

Principalele caracteristici ale IFRS

IN2 IFRS se aplica în cazurile în care o entitate adopta pentru prima data IFRS, printr-o declaratie explicita si fara rezerve de conformare la IFRS.

IN3 În general, IFRS prevede ca o entitate trebuie sa aplice toate IFRS în vigoare la data de raportare în cazul primelor situatii financiare IFRS. În particular, IFRS impune entitatiilor urmatoarele conditii la întocmirea Bilantului contabil de deschidere IFRS ca punct de plecare pentru contabilitatea conform IFRS:

sa recunoasca toate activele si pasivele a caror recunoastere este prevazuta de IFRS;

sa nu recunoasca acele active si pasive a caror recunoastere nu este permisa conform IFRS;

sa reclasifice elementele contabile care au fost recunoscute conform GAAP ca fiind incluse într-o anumita categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii dar conform IFRS fac parte din alta categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii; si

sa aplice IFRS la masurarea tuturor activelor si pasivelor recunoscute.

IN4 IFRS permite exceptii limitate de la aceasta cerinta în anumite cazuri specifice, în special atunci când costul respectarii acestei cerinte este mai mare decât beneficiile utilizatorilor situatiilor financiare. De asemenea, IFRS interzice aplicarea retroactiva a IFRS în unele cazuri, în special daca aplicarea retroactiva impune conducerii sa evalueze conditiile existente anterior, dupa cunoasterea rezultatului unei anumite tranzactii.

IN5 IFRS prevede efectuarea unor prezentari care explica modul în care trecerea de la aplicarea GAAP la aplicarea IFRS a afectat situatia financiara raportata a entitatii, performanta financiara si fluxurile de numerar.

IN6 O entitate va aplica IFRS daca primele situatii financiare IFRS sunt întocmite pentru o perioada care începe la sau ulterior datei de 1 ianuarie 2004. Aplicarea acestora la o data anterioara este încurajata.

Modificari ale cerintelor anterioare

IN7 Ca si SIC-8, IFRS prevede aplicarea retroactiva în cele mai multe situatii. IFRS difera de SIC-8 în ce priveste urmatoarele:

existenta unor exceptii, în special în anumite cazuri în care aplicarea retroactiva este probabil sa necesite costuri care sa depaseasca beneficiile utilizatorilor situatiilor financiare, si a unui numar limitat de alte exceptii din motive practice;

asigura aplicarea ultimei versiuni a IFRS;

clarifica felul in care estimarile unei entitatii care aplica pentru prima data IFRS difera de estimarile facute la aceeasi data în conformitate cu GAAP;

specifica daca prevederile tranzitorii ale altor IFRS nu se aplica în cazul unei entitatii care le aplica pentru prima data;

prevede o prezentare detaliata despre tranzitia la IFRS.

STANDARDUL INTERNATIONAL DE RAPORTARE FINANCIARA 1

Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

Fisiere in arhiva (4):

  • IFRS - Standarde de Raportare Contabila
    • IFRS 1.doc
    • IFRS 2.doc
    • IFRS 3 .doc
    • Ifrs 5.doc