Imobilizari

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Imobilizari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor: Adriana Tiron Tudor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Activele fixe - sunt active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale si activele fixe financiare.

Active fixe necorporale

Activele fixe necorporale - sunt active fara substanta fizica, care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an. Potrivit prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr.493/2003, activele fixe necorporale cuprind: cheltuieli de dezvoltare, brevetele, certificatele de înregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare, alte active fixe necorporale, înregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi, active fixe necorporale in curs.

Cheltuieli de dezvoltare - au ca scop aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial, înaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.

Exemple de activitati de dezvoltare sunt:

- proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si

modelelor;

- proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;

- proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru

productia pe scara larga; si

- proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau

serviciile noi ori îmbunatatite.(cont 203).

Brevetele, certificatele de înregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare achizitionate sau dobândite pe alte cai, se înregistreaza în conturile de active fixe necorporale, (contul 205).

Alte active fixe necorporale se înregistreaza programele informatice create de institutii sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte active fixe necorporale, (contul 208).

Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive, respectiv reprezentatiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi (cont 206).

Active fixe necorporale în curs reprezinta activele fixe necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv costul de productie. (contul 233).

In sistemul contabilitatii publice, nu se întâlneste notiunea de Fond comercial, întrucât acestea nu deruleaza afaceri aducatoare de profit.

Evaluarea

Evaluarea initiala a activelor fixe necorporale

Activele fixe trebuie sa fie evaluate la:

- costul de achizitie, pentru cele procurate cu titlu oneros;

- costul de productie, pentru cele construite sau produse de institutie;

- valoarea justa pentru cele intrate pe alte cai decât prin achizitie sau productie (ex.donatii, sponsorizari).

Valoarea justa se determina pe baza raportului întocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.

Un element necorporal raportat drept cheltuiala nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Cheltuieli ulterioare (de reparatii) efectuate cu un activ fix necorporal dupa cumpararea sau finalizarea sa, se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. Acestea au ca scop restabilirea starii tehnice initiale prin înlocuirea componentelor uzate.

Cheltuielile ulterioare (de modernizare) vor majora costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial.

Evaluarea la data bilantului

Un activ fix necorporal trebuie prezentat în bilant la costul acestuia (de achizitie sau productie), mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere.

Amortizarea

Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie înregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizând metoda amortizarii liniare. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare (CA) la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale.

- Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de

credite;

- Brevetele, certificatele de înregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala,

licentele si alte valori similare achizitionate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru

utilizarea lor de catre institutiile publice care le detin;

- Programele informatice create de institutiile publice, achizitionate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza in

functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de

credite (contul 280).

- Inregistrarile de reprezentatii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente

sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se

amortizeaza.

Fisiere in arhiva (1):

  • Imobilizari.doc

Alte informatii

este vorba despre cursul de contabilitate a institutiilor publice actualizat