Impozitul pe Profit

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 3651
Mărime: 24.47KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Coman Nicoleta
Suport de curs - Fiscalitate. Impozitul pe perofit 2011.

Extras din document

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu nerambursabil, la dispoziţia statului şi care nu presupune o contraprestaţie din partea acestuia. Potrivit art. 138 alin. 1 din Constituţia României, impozitele datorate bugetului de stat se stabilesc numai prin lege. Caracterul obligatoriu presupune că plata impozitelor către stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi juridice care realizează venituri din: salarii, profit, veniturile realizate de liber profesionişti, etc.

Societăţile comerciale pot fi plătitoare de:

- impozit pe venit, opţional, dacă îndeplinesc condiţiile de clasificare ca microîntreprindere

- impozit pe profit.

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

b) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

c) nu pot opta pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor persoanele juridice române care:

 desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

 desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

 desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

 au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Impozitul pe profit este deci datorat, fie opţional de către persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate microîntreprinderi dar aleg să fie plătitoare de impozit pe profit, fie obligatoriu de către cele care nu mai îndeplinesc aceste condiţii.

În situaţia în care una din condiţiile de mai sus nu mai este îndeplinită, şi societatea era microîntreprindere, aceasta devine plătitoare de impozit pe profit, fără a mai avea posibilitatea de a deveni din nou impozabilă la venituri, chiar dacă ulterior mai îndeplineşte condiţiile menţionate. De remarcat că această schimbare de vector fiscal se va realiza din exerciţiul financiar următor, cu excepţia situaţiilor în care pe parcursul exerciţiului financiar se depăşeşte pragul de 100.000 euro cifra de afaceri şi dacă dintr-un trimestru scietatea desfăşoară activităţi care nu dau dreptul la clasificarea în categoria microîntreprinderilor.

În acest caz, impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit:

1. trezoreria statului

2. instituţiile publice

3. cultele religioase

4. instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate

5. asociaţiile de proprietari înfiinţate ca persoane juridice şi cele de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari

6. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

7. fondul de garantare a pensiilor private

8. fondul de compensare a investitorilor

9. Banca Naţională a României

10. organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale, pentru toate veniturile neeconomice realizate şi pentru cele economice în limita a 15.000 euro (calculaţi la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul fiscal respectiv) dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Impozitul pe profit datorat se calculează prin aplicarea cotei de impozitare la profitul impozabil.

Profitul impozabil = venituri – cheltuieli + cheltuieli nedeductibile – deduceri

Impozit pe profit = profit impozabil*cota de impozit

Precizări:

Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute mai sus este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

Venituri neimpozabile(deduceri) la calculul profitului impozabil:

1) dividendele primite de la o persoană juridică română;

2) dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

• plăteşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

• deţine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru;

• la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani;

3) dividendele primite de persoana juridică română prin intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru (cu respectarea condiţiilor de mai sus);

Preview document

Impozitul pe Profit - Pagina 1
Impozitul pe Profit - Pagina 2
Impozitul pe Profit - Pagina 3
Impozitul pe Profit - Pagina 4
Impozitul pe Profit - Pagina 5
Impozitul pe Profit - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Studiu privind Determinarea Impozitului pe Profit si a TVA-ului pentru o Societate Comerciala

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Contabilitatea Rezultatului Exercitiului si Calculul Impozitului pe Profit - SC Vanuxa Impex SRL

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Impozitul pe Profit - Studiu de Caz

I. Impozitul pe profit – Notiuni teoretice fundamentale Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: pentru profitul impozabil obtinut...

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Impozit pe Profit

IMPOZITUL PE PROFIT CAPITOLUL I Impozitul pe profit – impozit direct ,scurta prezentare: Impozitul pe profit, unul din cele mai importante...

Ai nevoie de altceva?