Impozitul pe Venit

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3925
Mărime: 26.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Coman Nicoleta
Suport de curs Fiscalitate - Impozitul pe venit 2011.

Extras din document

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri:

1. în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

2. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent; sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.

3. în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăşoară activitate dependentă în România, venitului salarial net din această activitate dependentă;

4. persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

- centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România, sau

- este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat,

timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu al patrulea an fiscal.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

1) venituri din activităţi independente;

2) venituri din salarii;

3) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

4) venituri din investiţii;

5) venituri din pensii;

6) venituri din activităţi agricole;

7) venituri din premii şi din jocuri de noroc;

8) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

9) venituri din alte surse.

Veniturile din activităţi independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice în cadrul unor asocieri fără personalitate juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi veniturile din activităţi agricole sunt venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual impozabil, corespunzător fiecărei surse de venit, impozitul fiind final.

Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun impozitării, pe fiecare loc de realizare, în cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

Următoarele venituri nu sunt impozabile:

1. ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

2. sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice alte drepturi;

3. sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

4. despăgubirile primite pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale;

5. pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat;

6. sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;

7. veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare;

8. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

9. bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat;

10. sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie, cu excepţia proprietăţilor imobiliare;

11. veniturile din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor prevăzute de lege;

12. premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice;

13. veniturile obţinute prin aplicarea efectivă în ţară de către titular sau, după caz, de către licenţiaţii acestuia a unei invenţii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, după caz, aplicarea procedeului, în primii 5 ani de la prima aplicare, calculaţi de la data începerii aplicării şi cuprinşi în perioada de valabilitate a brevetului.

Venituri din activităţi independente cuprind:

 veniturile comerciale, care sunt veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi din practicarea unei meserii.

Principalele activităţi care constituie fapte de comerţ sunt:

- activităţi de producţie;

- activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;

- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;

- activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;

- vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;

- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele asemenea;

- transport de bunuri şi de persoane;

- alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

Preview document

Impozitul pe Venit - Pagina 1
Impozitul pe Venit - Pagina 2
Impozitul pe Venit - Pagina 3
Impozitul pe Venit - Pagina 4
Impozitul pe Venit - Pagina 5
Impozitul pe Venit - Pagina 6
Impozitul pe Venit - Pagina 7
Impozitul pe Venit - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe Venit.doc

Alții au mai descărcat și

Veniturile din Activitati Independente

Nu este rau sa-ti aranjezi afacerile pentru a plati cat mai putine impozite.Fiecare poate sa o faca, fie el bogat sau sarac.Nimeni nu are o dorinta...

Studiu privind Influenta TVA asupra Rezultatelor Financiare ale unei Societati Comerciale

1. TVA – noţiuni generale Impozitele indirecte reflectate în situaţiile financiare constituie, în general, costuri ale agenţilor economici,...

Impozitul pe Veniturile Microîntreprinderii

Microîntreprinderea- prin care înţelegem o organizaţie alcătuită din una sau mai multe persoane, care desfăşoară activităţi, utilizînd de regulă...

Legislatie Fiscala - Determinarea Veniturilor Impozabile din Activitati Independente si din Cedarea Folosintei Bunurilor

DETERMINAREA VENITURILOR IMPOZABILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE Veniturile din activitati independente sunt reglementate in tara noastra de Legea...

Taxa pe Valoare Adaugata

În România, taxa pe valoarea adăugată a fost cuprinsă în lista veniturilor fiscale începând cu data de 1 iulie 1993, înlocuind astfel, vechiul...

Organizarea Contabilității în Ramura Comerțului

Tema 1: Organizarea contabilităţii în ramura comerţului 1. Rolul şi principiile de organizare a contabilităţii în comerţ. 2. Organizarea...

Activitatea Comercială în Cadrul Relațiilor de Piață

1.1. Definirea, necesitatea şi rolul comerţului în dezvoltarea economico-socială Necesităţile individuale şi comune ale societăţii sunt asigurate...

Patrimoniul si Bilantul - Fundamente ale Logicii Contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Ai nevoie de altceva?