Indicatorii Bilanțului Contabil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2157
Mărime: 25.57KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vera Morariu

Extras din document

CAPITOLUL 15

INDICATORII BILANŢULUI CONTABIL

Marile categorii ale bilanţului trebuie comparate între ele pentru a aprecia echilibrul în finanţare.

Lichiditatea reprezintă abilitatea companiei de a-şi acoperi obligaţiile pe termen scurt.

Fondul de rulment reprezintă capacitatea firmei de a finanţa nevoile prin resurse stabile.

Fondul de rulment este o marjă de siguranţă pentru întreprindere care poate astfel să facă faţă unor probleme cum ar fi falimentul unui client important, reducerea sensibilă a creditului acordat de un furnizor sau să facă faţă unor pierderi fără a intra imediat în criză de lichidităţi.

Mai jos sunt prezentaţi câţiva dintre cei mai utili şi frecvent folosiţi indicatori, ilustrându-se metodele lor de calcul şi explicându-se folosirea lor.

INDICATORUL LICHIDITĂŢII CURENTE

Folosit ca o măsură a capacităţii întreprinderii de a satisface datoriile scadente pe termen scurt, indicatorul lichidităţii curente comparã activele circulante (curente) şi pasivele curente. Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele circulante.

Se calculează după formula:

Un nivel acceptabil al acestui indicator, este, de regulã, de 2 : 1, indicând cã pasivele curente sunt de douã ori acoperite de activele circulante. Dacă indicatorul este mai mic decât 1,5, compania are deficit de lichiditate, trebuie crescut capitalul permanent. Dacă este mai mare decât 3, societatea comercială are exces de lichiditate, având active nevalorificate. Indicatorul lichidităţii curente trebuie să fie cuprins între 1,5 – 3.

Din punct de vedere al furnizorilor unei companii şi al băncilor, dacă o companie este într-o poziţie financiară dificilă, va începe să-şi plătească mai încet facturile, împrumutând de la bănci sau de la furnizori. Dacă pasivele curente cresc mai repede decât activele circulante, lichiditatea curentă se va reduce, ceea ce înseamnă dificultate pentru firmă.

Din punct de vedere al managementului şi al acţionarilor unei companii, o lichiditate curentă mare înseamnă bani blocaţi în active neproductive, deci stocuri prea mari. Aceasta înseamnă o reducere a profitabilităţii.

INDICATORUL LICHIDITĂŢII IMEDIATE (TESTUL ACID)

Utilizat ca o măsură a capacităţii întreprinderii de a satisface datoriile pe termen scurt, indicatorul lichidităţii imediate ia în considerare numai acele active care se pot vinde şi încasa într-un timp foarte scurt, adică acele active care pot fi transferate rapid în bani.

Activele lichide sunt, în mod normal, definite ca:

- disponibilităţi băneşti;

- debitori bun – platnici;

- bunuri finite (pregătite pentru vânzare).

Se calculează după formula:

sau

Un nivel acceptabil al indicatorului lichidităţii imediate ar fi de 1 : 1, indicând cã pasivele curente sunt acoperite o singură dată de active uşor realizabile. De obicei, acest indicator este situat între 0,7 – 1. Dacă indicatorul este mai mare decât 1, societatea comercială are fonduri imobilizate, pe care ar trebui să le investească, deci trebuie accelerat procesul de producţie. Dacă indicatorul este mai mic decât 0,7, societatea comercială nu are o lichiditate imediată bună, având foarte multe stocuri ce trebuie reduse.

Acest indicator trebuie corelat cu sfera de activitate şi stadiul atins în ciclul comercial. Un nivel ridicat al acestui indicator sugerează aparent, o lichiditate pozitivă, dar poate, de asemenea, sugera o blocare nerentabilă a fondurilor în stocuri greu vandabile, creanţe incerte şi numerar.

Atunci când sumele mari sunt legate de stocuri, lichiditatea curentă poate apărea ca având o valoare corespunzătoare, în timp ce lichiditatea imediată ne arată o problemă potenţială.

FONDUL DE RULMENT

Când sursele permanente ale întreprinderii (capitalul permanent) sunt mai mari decât necesităţile permanente de alocare a fondurilor băneşti (activele fixe), aceasta dispune de o marjă de siguranţă sub forma Fondului de rulment (FR). Acest surplus de surse permanente, degajat de ciclul de finanţare al investiţiilor, poate fi "rulat" pentru reînnoirea stocurilor şi creanţelor. Această utilizare potenţială a determinat şi denumirea de fond de rulment.

Preview document

Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 1
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 2
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 3
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 4
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 5
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 6
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 7
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 8
Indicatorii Bilanțului Contabil - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Indicatorii Bilantului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

BILANT Încheiat la data de 31 decembrie 2009 COD 10 Mii Lei Nr. rd. 2008 2009 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor

INTRODUCERE Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata având în vedere...

Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe...

Contabilitatea Marfurilor in Sistem En-Detail

Capitolul 1 1.1. Caracteristici ale comerţului cu amănuntul Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume,...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Contabilitatea Materiilor Prime, Materialelor Consumabile si Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar la SC Gallprint SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. GALLPRINT S.R.L. Sub denumirea S.C. GALLPRINT S.R.L. s-a constituit o societate comercială cu răspundere limitată...

Ai nevoie de altceva?