Informatică de Gestiune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 7068
Mărime: 4.96MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

INTRODUCERE

Datele, în forma lor elementară, le regăsim în diferitele evidenţe, înregistrări, liste din activitatea unei firme (de exemplu, listele de cheltuieli). Pentru ca ele să poată fi utilizate în mod eficient în activitatea economică trebuie organizate şi prelucrate.

Programul Microsoft Excel oferă mai multe tehnici şi instrumente de organizare, prelucrare şi prezentare a datelor elementare, cum ar fi: consolidarea listelor multiple, filtrarea, subtotalizarea, tabelele pivot.

Cap I

ORGANIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR. CONSOLIDAREA LISTELOR MULTIPLE

Presupunem că, în cazul firmei IMPERIAL S.A. cheltuielile sunt înregistrate, pe măsura efectuării lor într-un fişier - registru de calcul. Astfel, pentru primele trei luni ale anului au fost constituite trei registre de calcul:

CHELTUIELI – ian

CHELTUIELI – feb

CHELTUIELI – mar

Fiecare registru de calcul conţine două coloane, una cu cheltuiala efectuată, cealaltă cu suma aferentă.

Cele trei registre de calcul au fost salvate în folderul CHELTUIELI.

Se va realiza o consolidare a cheltuielilor din cele trei luni, într-un sumar trimestrial, folosindu-se comanda CONSOLIDATE. Pentru aceasta se parcurg următorii paşi:

1. Se deschid cele trei registre de calcul, aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie, în felul următor:

a. Se selectează comanda Open din meniul File sau butonul Open de pe bara cu instrumente.

b. În fereastra de dialog Open, care apare pe ecran, se selectează lista derulantă Look in.

c. În lista de foldere şi fişiere care apare pe ecran se selectează folderul CHELTUIELI.

d. Se selectează registrul de calcul CHELTUIELI–feb şi cu tasta Ctrl apăsată se selectează registrele de calcul CHELTUIELI–ian şi CHELTUIELI–mar.

e. Se selectează butonul Open din fereastra de dialog Open. Numele celor trei registre de calcul se regasesc la baza meniului Window.

f. Se selectează meniul Window.

g. În meniul Window se selectează opţiunea Arrange.

h. În fereastra de dialog Arrange Windows, care apare pe ecran, se selectează opţiunea Horizontal şi apoi butonul OK. Cele trei registre de calcul sunt aranjate în ferestre dispuse orizontal, având vizibile etichetele foilor de calcul.

Obs. Poate fi folosită oricare dintre opţiunile ferestrei de dialog Arrange Windows (nu neaparat Horizontal), cu condiţia ca etichetele foilor de calcul să rămână vizibile.

2. Se crează un nou registru de calcul, care va conţine, după consolidare, cheltuielile aferente trimestrului I (lunile ianuarie, februarie şi martie).

a. Se selectează opţiunea New din meniul File sau butonul New de pe bara cu instrumente. Registrul de calcul nou creat îl vom salva sub numele de CHELTUIELI–TRIM-1.

b. În meniul Window se selectează opţiunea Arrange.

c. În fereastra de dialog Arrange Windows, care apare pe ecran, se selectează opţiunea Tiled şi apoi butonul OK. Toate cele patru registre de calcul sunt vizibile şi sunt aranjate în ferestre alăturate.

Obs. Poate fi folosită oricare dintre opţiunile ferestrei de dialog Arrange Windows (nu neaparat Tiled), cu condiţia ca etichetele foilor de calcul să rămână vizibile.

Preview document

Informatică de Gestiune - Pagina 1
Informatică de Gestiune - Pagina 2
Informatică de Gestiune - Pagina 3
Informatică de Gestiune - Pagina 4
Informatică de Gestiune - Pagina 5
Informatică de Gestiune - Pagina 6
Informatică de Gestiune - Pagina 7
Informatică de Gestiune - Pagina 8
Informatică de Gestiune - Pagina 9
Informatică de Gestiune - Pagina 10
Informatică de Gestiune - Pagina 11
Informatică de Gestiune - Pagina 12
Informatică de Gestiune - Pagina 13
Informatică de Gestiune - Pagina 14
Informatică de Gestiune - Pagina 15
Informatică de Gestiune - Pagina 16
Informatică de Gestiune - Pagina 17
Informatică de Gestiune - Pagina 18
Informatică de Gestiune - Pagina 19
Informatică de Gestiune - Pagina 20
Informatică de Gestiune - Pagina 21
Informatică de Gestiune - Pagina 22
Informatică de Gestiune - Pagina 23
Informatică de Gestiune - Pagina 24
Informatică de Gestiune - Pagina 25
Informatică de Gestiune - Pagina 26
Informatică de Gestiune - Pagina 27
Informatică de Gestiune - Pagina 28
Informatică de Gestiune - Pagina 29
Informatică de Gestiune - Pagina 30
Informatică de Gestiune - Pagina 31
Informatică de Gestiune - Pagina 32
Informatică de Gestiune - Pagina 33
Informatică de Gestiune - Pagina 34
Informatică de Gestiune - Pagina 35
Informatică de Gestiune - Pagina 36
Informatică de Gestiune - Pagina 37
Informatică de Gestiune - Pagina 38
Informatică de Gestiune - Pagina 39
Informatică de Gestiune - Pagina 40
Informatică de Gestiune - Pagina 41
Informatică de Gestiune - Pagina 42
Informatică de Gestiune - Pagina 43
Informatică de Gestiune - Pagina 44
Informatică de Gestiune - Pagina 45
Informatică de Gestiune - Pagina 46
Informatică de Gestiune - Pagina 47
Informatică de Gestiune - Pagina 48
Informatică de Gestiune - Pagina 49
Informatică de Gestiune - Pagina 50
Informatică de Gestiune - Pagina 51
Informatică de Gestiune - Pagina 52
Informatică de Gestiune - Pagina 53
Informatică de Gestiune - Pagina 54
Informatică de Gestiune - Pagina 55
Informatică de Gestiune - Pagina 56
Informatică de Gestiune - Pagina 57
Informatică de Gestiune - Pagina 58
Informatică de Gestiune - Pagina 59
Informatică de Gestiune - Pagina 60
Informatică de Gestiune - Pagina 61
Informatică de Gestiune - Pagina 62
Informatică de Gestiune - Pagina 63
Informatică de Gestiune - Pagina 64
Informatică de Gestiune - Pagina 65
Informatică de Gestiune - Pagina 66
Informatică de Gestiune - Pagina 67
Informatică de Gestiune - Pagina 68
Informatică de Gestiune - Pagina 69
Informatică de Gestiune - Pagina 70
Informatică de Gestiune - Pagina 71
Informatică de Gestiune - Pagina 72
Informatică de Gestiune - Pagina 73
Informatică de Gestiune - Pagina 74
Informatică de Gestiune - Pagina 75
Informatică de Gestiune - Pagina 76
Informatică de Gestiune - Pagina 77
Informatică de Gestiune - Pagina 78
Informatică de Gestiune - Pagina 79
Informatică de Gestiune - Pagina 80
Informatică de Gestiune - Pagina 81
Informatică de Gestiune - Pagina 82
Informatică de Gestiune - Pagina 83
Informatică de Gestiune - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Informatica de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor publice

Obiective: 1.Descrierea institutiei publice (surse de finantarer,tipul de ordonator,organigrama institutiei,structura personalului) 2.Bugetul...

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit....

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Buget și Trezorerie

CAPITOLUL I – BUGETUL PUBLIC –PRINCIPALUL MECANISM DE REALIZAREA FUNCTIILOR PUBLICE Obiective: - înțelegerea mecanismului financiar în...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea tehnologiilor informaționale în activitatea hotelieră. Studiu de caz - Hotel Ambient Brașov

CAPITOLUL I: HOTELĂRIE ŞI INDUSTRIE HOTELIERĂ În prezent, hotelăria participă activ tot mai mult la viaţa economică şi socială; fiind o creaţie a...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Sisteme informatice în economie Societatea zilelor noastre se bucură de un timp al informatizării, informatizare...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Proiectarea unui Sistem Informatic privind Gestiunea Materialelor

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PRIVIND GESTIUNEA MATERIALELOR I. Prezentarea societatii 1.1. Prezentare generala Rigips Romania este...

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Proiectarea unui Sistem Informatic de Gestiune la SC Husil-Pan SRL

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE GESTIUNE LA SC HUSIL-PAN SRL 1.Analiza intreprinderii 1.1. Prezentarea intreprinderii SC HUSIL-PAN SRL...

Ai nevoie de altceva?