Intocmirea si Raportarea Situatiilor Financiare Anuale de Catre Societatile Comerciale Britanice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 46 în total
Mărime: 27.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Burada
CIG ANUL 3, UPG PLOIESTI

Extras din document

Societăţile comerciale britanice sunt obligate să întocmească şi să publice conturi anuale( situaţii financiare anuale).

Responsabiltatea întocmirii şi prezentării acestora revine administratorilor.

Temeiul legal privind întocmirea şi publicarea conturilor anuale îl reprezintă Legea societăţilor comerciale, CA 85 ( Companies Act), care prevede că un set complet de conturi anuale trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele situaţii financiare:

- bilanţul;

- contul de profit şi pierdere;

- anexa.

Norma de comunicare financiară FRS 1 ( Financial Reporting Standard) impune publicarea unui tablou al fluxurilor de trezorerie, care să fie asociat conturilor anuale, pentru ca acestea să asigure obiectivul imaginii fidele.

De asemenea norma FRS 3 impune societăţilor comerciale britanice să publice şi un tablou al tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate direct în capitalurile proprii, fără a mai trece prin contul de profit şi pierdere. Acesta pune în evidenţă următoarele informaţii:

- rezultatul net înaintea dividendului exerciţiului;

- operaţiile de reevaluare a activelor ce afectează rezerva din reevaluare;

- impactul variaţiilor cursurilor monedelor asupra investiţiei nete în străinătae.

Prezentarea acestor informaţii au fost impuse de faptul că în Regatul Unit apar permanaent derogări importante de la costurile istorice.

Modelele de bilanţ, cont de profit şi pierdere şi anexa au fost reglementate prin CA 85, prin care au fost asimilate prevederile Directivei a-IV-a a C.E.E.

Forma şi conţinutul tabloului fluxurulor de trezorerie sunt reglementate de FRS 1.

1. Structura bilanţului

CA 85 prevede pentru bulanţul contabil două modele

- prezentare în format listă( vertical);

- prezentare în cont( orizontal).

Atât într-un format cât şi în celălalt, clasificarea elementelor este realizată utilizându-se următoarele criterii:

- abordarea funcţională pentru posturile de activ;

- gradul de exigibilitate pentru posturile de pasiv.

Activele figurează în bilanţ la valoarea netă, analiza valorilor brute, a amortizărilor şi a deprecierilor de valoare regăsindu-se în anexă.

Societăţile comerciale britanice au optat în prezentarea conturilor anuale la forma listă.

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea si Raportarea Situatiilor Financiare Anuale de Catre Societatile Comerciale Britanice.ppt

Alții au mai descărcat și

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Auditul Intern - Concluzii de Audit și Raportarea

CAPITOLUL I AUDITUL INTERN. AUDITUL PUBLIC INTERN Cadru Legislativ Un pas important privind auditul intern şi controlul financiar în România, a...

Elaborarea Situatiilor Financiare Anuale la SC Transilana SA

Capitolul I. Prezentarea societăţii S.C. Transilana S.A. Societatea comercială "Transilana" S.A. a fost înfiinţată în anul 1936 sub denumirea de...

Evaluarea Resurselor Umane

ARGUMENT O coordonata permanenta a conducerii intreprinderii o reprezinta aprecierea personalului, stabilirea si dirijarea perspectivei...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Tipuri de Monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Analiza Cheltuielilor Întreprinderii

1. Abordari conceptuale privind cheltuielile Caracterizarea starii de performanta a intreprinderii presupune analiza a doua categorii de baza de...

Ai nevoie de altceva?