Întreprinderea Simulată

Curs
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12132
Mărime: 64.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cretu Daniela

Cuprins

Capitolul 1

CE ESTE O ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ

1.1.MISIUNE, OBIECTIVE, FUNCTII, STRUCTURA

1.1.1. Structura, organizarea şi funcţionarea firmei simulate

1.1.2. Funcţiile întreprinderii simulate

1.1.3. Structura timpului de lucru

1.2.MIJLOACE NECESARE ÎNFIINŢĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII FIRMEI SIMULATE

1.2.1.Dotarea necesară

1.2.2.Personalul necesar

1.2.3.Mijloace financiare- mod de finanţare

Capitolul 2.ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII SIMULATE

2.1.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL OLT STUD

2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OLT STUD SLATINA

2.3. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

2.4. CONDUCEREA INTREPRINDERII SIMULATE

I. Descrierea postului

II. Organizarea muncii

III. Managementul personalului

IV. Comunicarea

2.5.SCHIMBAREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE DE LA RELAŢIA CADRU DIDACTIC –STUDENT LA RELAŢIA ŞEF - SUBORDONAT

2.6.SCHIMBAREA PERCEPERII DE CĂTRE STUDENT A ACTIVITĂŢII PRACTICE

2.7.SCHIMBĂRI ÎN PROCESUL DE PREGĂTIRE A CADRULUI DIDACTIC

Capitolul 3.

FLUXUL INFORMATIONAL DIN CADRUL OLT STUD SLATINA

3.1. PROCEDURILE DE LUCRU

3.1.1. PROCEDURA DE VANZĂRI INTERNE

3.1.2. PROCEDURA DE ACHIZIŢII FUNCŢIONALE

3.1.3. PROCEDURA DE ACHIZIŢII NEFUNCŢIONALE

3.1.4. PROCEDURA DE EXPORT

3.1.5. PROCEDURA DE IMPORT

3.1.6. PROCEDURA DE PLATĂ A SALARIILOR

3.2. FLUXUL INFORMAŢIONAL AL OLT STUD SLATINA

3.2.1. DOCUMENTELE CARE INTERVIN ÎN PROCESUL DE ACTIVITATE

3.2.1.1.DOCUMENTELE CIRCULANTE

3.2.1.2.DOCUMENTE DE POZIŢIE DOSARE REGISTRE

3.2.2.FLUXUL INFORMAŢIONAL DE ANSAMBLU

3.3.ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR

3.3.1. DESCRIEREA POSTURILOR/ FIŞA POSTULUI

Extras din document

INTRODUCERE

Necesitatea pregătirii practice a viitorilor absolvenţi în condiţii identice cu cele de la viitoarele locuri de muncă, cu costuri minime, a impus înfiinţarea, în ţările din Uniunea Europeană, a unor întreprinderi simulate, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi identice cu cele din firmele reale, utilizând aceleaşi proceduri şi beneficiind de aceeaşi dotare.

În cazul firmelor cu profil comercial activităţile desfăşurate sunt: cumpărare şi vânzare de produse fictive, de la şi către alte firme fictive din reţea. Dacă firma are ca obiect de activitate producţia, se pot simula şi activităţi de fabricaţie, pregătire, programare şi urmărire a fabricaţiei.

Dimensiunile intreprinderii simulate sunt în general reduse (10-20 persoane), ceea ce-i permite funcţionarea în două-trei săli (cca 180 m.p.).

Instructorii, su formatorii, care sunt selectaţi din rândul unor specialişti din unităţile reale sau din cadrul universităţilor realizează atât instruirea teoretică a cursanţilor cât şi supravegherea acestora în timpul proceselor simulate şi evaluarea lor. Fiecare firmă simulată se concentrează pe situaţii reale sau pe baza unui cadru antreprenorial, intr-un domeniu bine precizat, pe care nu şi-l poate schimba decât cu aprobarea centralei la care este afiliată.

Participanţii îşi desfăşoară activitatea intr-o atmosferă productivă reală şi invaţă să indeplinească sarcinile primite. La incheierea perioadei de instruire în cadrul firmei simulate participanţii vor cunoaşte modul de funcţionare a diferitelor departamente cum ar fi: producţie, comercial, finanţe-contabilitate, resurse umane, relaţii publice etc. Ei vor avea o imagine globală referitoare la activitatea desfăşurată intr-o firmă reală.

Firmele simulator din Europa, inclusiv Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia sunt afiliate la o reţea - EUROPEN ( European Practice Enterprises Network )- care numără aproape 4000 de membri, majoritatea din UE. In fiecare ţară membră există o centrală - organism coordonator al firmelor simulate - care asigură interconectarea şi în special relaţiile internaţionale dintre acestea, având şi rolul de completare a eventualelor servicii care lipsesc din cadrul firmelor simulate (de exemplu, poate juca rolul unei firme de transport sau de service dacă în ţara respectivă nu s-a infiinţat incă o unitate simulată de profil).

De asemenea, centrala îndeplineşte rolul de organism bancar simulând tranzacţiile bancare. Centralele sunt interconectate, astfel încât o întreprindere simulată dintr-o ţară poate intra în relaţii de afaceri cu orice alta firmă conectată la o centrală.

Firme simulate au fost create, cu sprijinul UE şi în ţări din Europa Centrală şi de Est, cum ar fi: Cehia, Ungaria, Estonia, Lituania,Slovenia, Polonia.

În anii 1998 şi 1999, cadre didactice din învăţământul superior de inginerie economică din cinci universităţi din România, împreună cu specialişti din unităţi economice, au efectuat stagii de pregătire la Centro di Formazione Professionale "Citta del Ragazzo" di Ferrara - Italia, în cadrul Centralei italiene de simulare – SIMULIMPRESA. Pregătirea a avut ca obiectiv principal crearea reţelei de intreprinderi simulate în România şi a fost finanţată prin intermediul a două programe TEMPUS.

Capitolul 1.

CE ESTE O ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ

Pe scurt, întreprinderea simulată poate fi definită ca instrument de pregătire practică în domeniul procesului informaţional care utilizează proceduri şi mijloace identice cu cele din cadrul firmelor reale, cu excepţia produselor şi banilor, care sunt simulate.

Întreprinderea simulată, înainte de a fi un laborator foarte bine dotat, este o stare de spirit, un organism viu, un concept care modifică sistemul tradiţional de instruire.

Dorim să precizăm foarte clar că nu dotarea, de altfel necesară, reprezintă elementul definitoriu al întreprinderii simulate, ci concepţia activităţilor din cadrul laboratorului.

Pentru o înţelegere mai exactă a noţiunii prezentăm în continuare elementele definitorii ale unei firme simulate.

1.1.MISIUNE, OBIECTIVE, FUNCTII, STRUCTURA

1.1.1.Misiune :

-Integrarea mai rapidă a angajaţilor intr-o întreprindere reală ;

-Fluentizarea relaţiei instrucţie - productie ;

-Integrarea sistemului de formare românesc în sistemul educaţional internaţional;

1.1.2.Obiective :

-Asigurarea mijloacelor proprii pentru pregătirea practică a studenţilor intr-o întreprindere simultă;

-Acordarea de consultanţă pentru dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii;

-Formarea unui grup de specialişti capabili sa gestioneze o întreprindere reală (formarea formatorilor );

-Adaptarea programului de invăţământ la exigenţele invăţământului occidental.

1.1.3.Grupul ţintă:

Întreprinderea simulată se adresează, prin conţinutul activităţii, absolvenţilor facultăţilor cu profil tehnic, studenţilor de la profilul de Inginerie Economică, incepând cu anul III de studii, precum şi studenţilor de la alte profile şi absolvenţilor altor facultăţi, care doresc să-si dezvolte aptitudini necesare afacerilor mici şi mijlocii. Programul se poate adresa şi şomerilor în vederea reinstruirii ; noilor angajaţi în firmă ; celor care intenţionează să-şi înfiinţeze o firmă proprie.

1.1.4.Beneficiari :

Beneficiarii imediaţi ai programului de practică în firma simulată sunt absolvenţii cursurilor respective, dar adevăraţii beneficiari sunt firmele româneşti care vor angaja absolvenţii respectivi, prin reducerea costurilor şi timpului de integrare profesională şi prin creşterea calităţii muncii.

Preview document

Întreprinderea Simulată - Pagina 1
Întreprinderea Simulată - Pagina 2
Întreprinderea Simulată - Pagina 3
Întreprinderea Simulată - Pagina 4
Întreprinderea Simulată - Pagina 5
Întreprinderea Simulată - Pagina 6
Întreprinderea Simulată - Pagina 7
Întreprinderea Simulată - Pagina 8
Întreprinderea Simulată - Pagina 9
Întreprinderea Simulată - Pagina 10
Întreprinderea Simulată - Pagina 11
Întreprinderea Simulată - Pagina 12
Întreprinderea Simulată - Pagina 13
Întreprinderea Simulată - Pagina 14
Întreprinderea Simulată - Pagina 15
Întreprinderea Simulată - Pagina 16
Întreprinderea Simulată - Pagina 17
Întreprinderea Simulată - Pagina 18
Întreprinderea Simulată - Pagina 19
Întreprinderea Simulată - Pagina 20
Întreprinderea Simulată - Pagina 21
Întreprinderea Simulată - Pagina 22
Întreprinderea Simulată - Pagina 23
Întreprinderea Simulată - Pagina 24
Întreprinderea Simulată - Pagina 25
Întreprinderea Simulată - Pagina 26
Întreprinderea Simulată - Pagina 27
Întreprinderea Simulată - Pagina 28
Întreprinderea Simulată - Pagina 29
Întreprinderea Simulată - Pagina 30
Întreprinderea Simulată - Pagina 31
Întreprinderea Simulată - Pagina 32
Întreprinderea Simulată - Pagina 33
Întreprinderea Simulată - Pagina 34
Întreprinderea Simulată - Pagina 35
Întreprinderea Simulată - Pagina 36
Întreprinderea Simulată - Pagina 37
Întreprinderea Simulată - Pagina 38
Întreprinderea Simulată - Pagina 39
Întreprinderea Simulată - Pagina 40
Întreprinderea Simulată - Pagina 41
Întreprinderea Simulată - Pagina 42
Întreprinderea Simulată - Pagina 43
Întreprinderea Simulată - Pagina 44
Întreprinderea Simulată - Pagina 45
Întreprinderea Simulată - Pagina 46
Întreprinderea Simulată - Pagina 47
Întreprinderea Simulată - Pagina 48
Întreprinderea Simulată - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Intreprinderea Simulata.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Monografie Contabila - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Monografie Contabila

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Stocuri

Capitolul I Notiuni introductive privind stocurile 1.1. Generalitati privind averea unei societati Activul este averea întreprinderii si...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Ai nevoie de altceva?