Introducere în Contabilitate

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4434
Mărime: 27.36KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

DEFINIREA OBIECTULUI DE STUDIU 2

FONDUL DE REZULTATE 5

MODIFICARI ALE BILANTULUI CA URMARE 6

A OP-LOR EC-CE CE AU LOC 6

CONTUL SI DUBLA INREGISTRARE 7

STRUCTURA CONTULUI 8

REGULILE DE FUNCTIONARE A CT-LOR 8

ANALIZA CONTABILA. FORMULA CONTABILA 9

BALANTA DE VERIFICARE 11

Extras din document

DEFINIREA OBIECTULUI DE STUDIU

CONTABILITATEA este o disciplina economica a carei definire este mentionata de:

- conceptia juridica = totalit. drepturilor si a obligatiilor, ca obiecte patrimoniale apartinând

unor PF si PJ ca subiecte de patrimoniu, precum si bunurile ec-ce la

care se refera

- conceptia adminstrativa = considera ca fiind ctb. obtinuta de efecte maxime cu eforturi min

- conceptia economica = potr. Legii ctb. art.2: „ctb. este activit. specializata în masurarea,

evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si

capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obt. din activit. PF si PJ

prevazute la art.1, care tb. sa asigure înregistrarea cronologica si

sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea inf-lor cu privire la

pozitia financ., performanta financ. si fluxurile de trezorerie, atât pt.

cerintele interne ale acestora, cât si în relatie cu investitorii prezenti si

potentiali, creditorii financ. si comerciali, clientii, instit. publ. si alti

utilizatori”.

Ca orice disciplina stiintifica, ctb. având un obiect propriu de studiu, se foloseste de o metoda proprie de cercetare. Acest lucru se realizeaza prin utiliz. urm. procedee de lucru:

I. Procedee comune tuturor disciplinelor

1.- rationamentul

2.- analiza (= descompunerea fenomenelor în parti componente în ved. formularii

concluziilor pt. decizionarea activit. viitoare)

3.- analiza contabila (descompunerea operatiilor ec-ce ce au avut loc în ved. înreg-lor în ctb

4.- sinteza (o reuniune a partilor componente ale unor fen. si procese care au avut loc)

II. Procedee comune disciplielor economice

1.- documentatia (are la baza doc. de evidenta în ctb., respectiv acele acte scrise care

justifica existenta operatiilor ec-ce care au avut loc si care reprez. proba scrisa în

justitie, în caz de litigiu)

2.– evaluarea (cuantificarea, masurarea în expresie valorica a elementelor patrimoniale)

3.- inventarierea (constatarea faptica la un mom. dat atât d.p.v.d. cantitativ, calitativ si

valoric a elementelor inventariate)

4.- calculatia (se bazeaza pe calcule aritmetice: calc. salariilor, a impozitelor, a taxelor...)

III. Procedee specifice metodei ctb.

1.- bilantul

2.- contul

3.- balanta de verificare

Ctb. se prezinta cu 2 laturi:

- ctb. financiara (generala), care realizeaza leg. întreprinderii cu mediul prin instrum. sale

fundamentale de lucru, respectiv bilantul, contul de rezultate si anexele la bilant

- este normala, este supusa unor norme unitare de lucru, este unitara, este supusa Fiscului, având la baza principii fundamentale si speciale, tehnici si mijloace de lucru pt. atingerea obiectivului sau

- doc-le de sinteza ale ctb. financ. se publica în Monitorul Oficial (realiz. leg. întreprinderii cu mediul)

- ctb. de gestiune (ctb. analitica, interna), stabileste veniturile si cheltuielile previzionare,

calculeaza costurile efective ale produselor obt., lucrarilor executate, serviciilor

prestate, prin metoda adoptata de întreprindere conf. activit. desfas. de aceasta

- nu este normala, nu este supusa Fiscului, este proprie fiec.întreprinderi, având la baza autonomia acesteia în alegerea met-lor de calculatie, functioneaza concomitent cu ctb. financ.

Intre cele 2 laturi mentionate exista o interdependenta si interconditionare reciproca. Ctb. financ. ofera ctb. de gestiune inf-ii legate de rezultatul financ., precum si existenta valorica a elementelor patrimoniale; ctb.de gest. ofera ctb. financ. costul efectiv calculat al produselor obt. ... pt. det. preturilor de vânzare. Deci locul ctb. în cadrul sist. inf-al ec-ic este det. de aceste inf-ii în ved. luarii deciziilor în activit. manageriala.

Potr. Legii ctb., obiectul acesteia are în ved. studiul patrimoniului, ctb. studiind raporturile de schimb priv. situatia financ. a întreprinderii.

Ecuatia generala a patrimoniului juridic este de forma:

ACTIV = DREPTURI + OBLIGATII

ecuatie denumita si ECUATIA ECHILIBRULUI PATRIMONIAL, care pune în evidenta pozitia întreprinderii fata de proprietari si de alte persoane.

Aceasta ecuatie poarta o valoare cognitiva în conditiile în care capata forma ACTIV – DATORII = SITUATIE NETA sau ACTIV – DATORII = CAPITALURI PROPRII

Ambele ecuatii prezentate, prezinta situatia finac. a unei unitati patrimoniale. Aceasta sit. financ. poate fi: - favorabila pt. întreprindere când SITUATIA NETA > OBLIGATII

- nevaforabila când SITUATIA NETA < OBLIGATII

Preview document

Introducere în Contabilitate - Pagina 1
Introducere în Contabilitate - Pagina 2
Introducere în Contabilitate - Pagina 3
Introducere în Contabilitate - Pagina 4
Introducere în Contabilitate - Pagina 5
Introducere în Contabilitate - Pagina 6
Introducere în Contabilitate - Pagina 7
Introducere în Contabilitate - Pagina 8
Introducere în Contabilitate - Pagina 9
Introducere în Contabilitate - Pagina 10
Introducere în Contabilitate - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Capitaluri Proprii

- ARGUMENT - Capitalurile reprezinta resursele care contribuie la desfasurarea activitatii economice a societatilor comerciale. Cu ajutorul lor,...

Plan de Conturi

Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul...

Bilanturi, Conturi Sintetice si Analitice si Monografie Contabila

Tema I 1.La data de 31 decembrie 2005,societatea comerciala “Darex” , SRL Suceava,avand ca obiect de activitate productia prezinta urmatoarele...

Monografie Contabila

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Bilantul Contabil

BILANTUL CONTABIL I NOTIUNE SI STRUCTURA “Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art.1 din Legea contabilitatii il...

Bilanț

DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND AUDITUL CONTABIL  FINANCIAR Normalizarea în domeniul auditului contabil-financiar - Norma si normalizare...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Te-ar putea interesa și

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Abordari Conceptuale si Practici Specifice de Audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Contabilitatea Decontarilor cu Clienții

1.Perzentarea firmei SC BUSTER SRL a fost a luat naştere în 25.12.1998, ca urmare a asocierii a două persoane Badea Mircea şi Ştefănescu Mihai....

Introducere în contabilitate

1. Obiectul și metoda contabilității Apărută ca mecanism de cunoaștere și gestiune în plan teoretic și practic a averii unui negustor precum și a...

Contabilitatea Decontarilor cu Clienții

2.Obiectul si metoda contabilitatii Obiectul si metoda contabilitatii. Contabilitatea face parte din evidenta economica. Evidenta economica...

Modificari ale Contabilitatii Japoneze dupa 1997

OPORTUNITATEA TEMEI ALESE Lumea nu are încredere în raportările financiare prezentate de către companiile japoneze. O serie de falimente şi...

Sisteme Expert în Contabilitate

1. Recenzia Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain, by Konar, Amit Te book was...

Contabilitatea Decontarilor cu Clientii - SC Buster SRL

1.Perzentarea firmei SC BUSTER SRL a fost a luat naştere în 25.12.1998, ca urmare a asocierii a două persoane Badea Mircea şi Ştefănescu Mihai....

Ai nevoie de altceva?