Investiții

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 39939
Mărime: 900.94KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Rusu, Florin Buhociu

Cuprins

CAPITOLUL I

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 5

1.1. PROBLEMATICA GENERALĂ 5

1.2. CONCEPTUL DE „INVESTIŢII” 6

1.3. CLASIFICAREA INVESTIŢIILOR 7

CAPITOLUL II

SURSE DE FINANŢARE. METODA LEASING 12

2.1. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 12

2.1.1. SURSE PROPRII ALE AGENŢILOR ECONOMICI 12

2.1.2. SURSE GENERATE DE PIAŢA DE CAPITAL 13

2.1.3. ALOCAŢIILE DE LA BUGETUL STATULUI PENTRU INVESTIŢII 14

2.1.4. SURSELE PENTRU INVESTIŢII EXTERNE 14

2.1.5. METODA „LEASING” 16

2.1.5.1. CARACTERISTICI CARE DEFINESC „LEASING”-UL ÎN

CONCEPŢIA ACTUALĂ ŞI NECESITATEA LUI 16

2.1.5.2. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND CONTRACTUL DE

„LEASING” ÎN ŢARA NOASTRĂ 18

2.1.5.3. TIPURI DE LEASING 19

CAPITOLUL III

EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT FUNDAMENTAL AL DECIZIEI

DE INVESTIŢII 21

3.1. CONCEPTUL DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 21

3.2. CARACTERISTICI ALE EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR 23

3.3. INDICATORII DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ A INVESTIŢIEI 23

3.3.1. INDICATORII GENERALI 24

3.3.2. INDICATORII DE BAZĂ AI INVESTIŢIEI 27

CAPITOLUL IV

PROGRAMAREA ŞI EXECUTAREA OPTIMĂ A LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII 36

4.1. METODE PRIVIND PROGRAMAREA UTILIZĂRII RESURSELOR

DE INVESTIŢII 36

4.1.1. METODA DRUMULUI CRITIC: NOŢIUNI ŞI APLICARE 36

4.2. OPTIMIZAREA CHELTUIRII FONDURILOR DE INVESTIŢII PRIN METODA

PROGRAMĂRII MATEMATICE 42

4.3. UTILIZAREA PROGRAMĂRII LINIARE 42

CAPITOLUL V

DETERMINAREA MĂRIMII OPTIME A CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE 48

5.1. CONCEPTUL DE CAPACITATE ŞI ROLUL SĂU ÎN PRODUCŢIE 48

5.2. CONCEPTUL DE CAPACITATE OPTIMĂ 49

5.3. CRITERII DE OPTIMIZARE A CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE;

FACTORI CARE ÎI ASIGURĂ SUCCESUL 49

5.3.1. MINIMIZAREA CHELTUIELILOR INVESTIŢIONALE ŞI DE

PRODUCŢIE 50

5.3.2. MAXIMIZAREA PROFITULUI 50

5.3.3. FACTORI CARE CONTRIBUIE LA ÎNDEPLINIREA

CRITERIILOR DE OPTIMIZARE

A MĂRIMII CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE 50

5.4. MODELE DE DETERMINARE A MĂRIMII OPTIME A CAPACITĂŢII DE

PRODUCŢIE A UNUI OBIECTIV DE INVESTIŢII NOU 52

CAPITOLUL VI

IMPLICAŢIILE FACTORULUI TIMP ASUPRA INVESTIŢIILOR ŞI NECESITATEA

ACTUALIZĂRII ÎN CALCULUL EFICIENŢEI ECONOMICE A ACESTORA 57

4

6.1 ÎNSEMNĂTATEA ECONOMICĂ A FACTORULUI TIMP ASUPRA

INVESTIŢIILOR 57

6.1.1. IMOBILIZĂRI ALE RESURSELOR DIN INVESTIŢII (PE DURATA

EXECUŢIEI OBIECTIVULUI) ŞI DETERMINAREA PIERDERILOR

AFERENTE 60

6.1.2. IMOBILIZĂRI ALE RESURSELOR DE INVESTIŢII PE DURATA

OBŢINERII EFECTELOR ECONOMICE ŞI DETERMINAREA

PIERDERILOR AFERENTE 64

6. 2. ACTUALIZAREA. INDICATORII ACTUALIZAŢI DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ

A INVESTIŢIILOR 65

6.2.1. INDICATORII ACTUALIZAŢI DE EFICIENŢA ECONOMICĂ A

INVESTIŢIILOR 66

6.3. UTILIZAREA INDICATORILOR ACTUALIZAŢI AI EFICIENŢEI

INVESTIŢIILOR 67

6.3.1. CONCLUZII ŞI APLICAŢII PRIVIND ACTUALIZAREA

IMOBILIZĂRILOR DE FONDURI ŞI ACTUALIZAREA INDICATORILOR

ECONOMICI 75

CAPITOLUL VII

METODE DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII 80

7.1 ETAPELE METODOLOGICE DE EVALUARE A EFICIENŢEI ECONOMICE

A INVESTIŢIILOR 80

7.2. RATA DE RENTABILITATE A INVESTIŢIILOR 80

7.3. RANDAMENTUL ECONOMIC AL INVESTIŢIILOR (RE) 82

7.4. DURATA (TERMENUL) DE RECUPERARE A INVESTIŢIILOR 84

7.5. CRITERII ŞI METODE DE EVALUARE A PROIECTELOR 85

7.5.1 ANGAJAMENTUL DE CAPITAL 85

7.5.2 RAPORTUL DINTRE VALOAREA VENITURILOR TOTALE

ACTUALIZATE ŞI COSTURILE TOTALE ACTUALIZATE 86

7.5.3 VALOAREA NETĂ ACTUALĂ TOTALĂ SAU CUMULATĂ (V N A T)

(VENIT NET ACTUALIZAT TOTAL) 88

7.5.4 INDICELE DE PROFITABILITATE 90

7.5.5. RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE A PROIECTELOR DE

INVESTIŢII (RIR) 90

7.5.6 CURSUL DE REVENIRE NET ACTUALIZAT (CRNA) (CURSUL DE

REVENIRE AL VALUTEI) 91

CAPITOLUL VIII

EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTELOR DE INVESTIŢII 94

8.1. EVALUĂRII ECONOMICE 95

8.2. EVALUAREA FINANCIARĂ 96

BIBLIOGRAFIE 103

Extras din document

Obiectivele principale ale unităţii de învăţare nr. 1:

- familiarizarea studenţilor cu necesitatea cunoaşterii definirii

variantelor de dezvoltare ale unui agent economic

- noţiunea de „ciclu investiţional”

După studiul unităţii de învăţare nr. 1 vei fi capabil:

- sa înţelegi conceptul de “Investiţii”

- sa cunoşti criteriile de clasificare a investiţiilor

1.1. PROBLEMATICA GENERALĂ

În evoluţia societăţii, investiţiile au avut întotdeauna un rol

primordial pentru satisfacerea cât mai cuprinzătoare a nevoilor de ordin

material şi spiritual ale membrilor săi. De volumul investiţiilor, de nivelul

eficienţei, ca şi de rolul lor de moderator în permanentul decalaj dintre

cerere şi ofertă a depins, de-a lungul timpului, evoluţia realizărilor

economico-financiare ale economiei oricărei ţări, condiţionând, astfel,

standardul de viaţă şi perspectivele de progres ale societăţii umane.

În orice epocă şi în orice sistem economic, investiţiilor le-a

revenit misiunea importantă de trecere cu succes de la prezent spre

viitor. Dacă trecutul rămâne numai ca un factor de analiză şi de

concluzionare comparativă a ceea ce s-a făcut bine sau rău, în schimb,

prezentul şi viitorul se leagă organic, identificându-se cu aspiraţiile de

mai bine ale omenirii.

Schematic, investirea de capital, fundamentată printr-un proiect

de investiţii, se poate reprezenta grafic astfel:

Proiect de investiţii

Capital investit

Capital fix

Număr de

locuri muncă

Profit pentru

reinvestire

Sfera

prod. de

bunuri şi

servicii

Sfera

consumului

Progres tehnic

6

1.2. CONCEPTUL DE „INVESTIŢII”

În viaţa de toate zilele, din punct de vedere economic, ne-am

obişnuit ca prin investiţie să înţelegem cheltuirea unor sume de bani

pentru a crea ceva nou sau a îmbunătăţi ceva existent.

Ori de câte ori înţelegem investiţia ca o cheltuială efectuată de o

persoană fizică sau juridică în sensul celor de mai sus, ne gândim că

este nevoie să alocam o suma de bani, într-un scop bine determinat, de

pe urma căruia, bineînţeles, să se realizeze satisfacerea unor nevoi ale

membrilor societăţii, iar investitorul să obţină un anumit profit, un câştig

suplimentar.

În economia de piaţă, însă, noţiunea de investiţie are un alt

înţeles legat în mod normal, de unele elemente specifice ale acesteia,

cum ar fi: circulaţia capitalului pe piaţă, obţinerea unui profit scontat,

nivelul concurenţei etc.

Trebuie avut în vedere că investiţiile nu se referă numai la

cheltuielile făcute pentru producţia de bunuri materiale sau servicii. Ele

au un rol determinant în laturile vieţii sociale ale oamenilor, în procesul

de instruire culturală şi profesională, în menţinerea capacităţii de muncă

şi a stării de sănătate a oamenilor, în dezvoltarea bazelor de cercetare

ştiinţifică, de perfecţionare a forţei de muncă etc.

În cele ce urmează, vom încerca să conturăm noţiunea de

investiţii aşa cum credem că ar fi mai aproape de conceptul său:

Prin investiţii înţelegem ansamblul resurselor (materiale,

financiare, umane, de timp şi informaţionale) destinate creşterii

capacităţii de producţie a societăţii, a vieţii sociale sub toate

aspectele sale, pentru asigurarea obţinerii într-un anumit viitor a

efectelor scontate.

Preview document

Investiții - Pagina 1
Investiții - Pagina 2
Investiții - Pagina 3
Investiții - Pagina 4
Investiții - Pagina 5
Investiții - Pagina 6
Investiții - Pagina 7
Investiții - Pagina 8
Investiții - Pagina 9
Investiții - Pagina 10
Investiții - Pagina 11
Investiții - Pagina 12
Investiții - Pagina 13
Investiții - Pagina 14
Investiții - Pagina 15
Investiții - Pagina 16
Investiții - Pagina 17
Investiții - Pagina 18
Investiții - Pagina 19
Investiții - Pagina 20
Investiții - Pagina 21
Investiții - Pagina 22
Investiții - Pagina 23
Investiții - Pagina 24
Investiții - Pagina 25
Investiții - Pagina 26
Investiții - Pagina 27
Investiții - Pagina 28
Investiții - Pagina 29
Investiții - Pagina 30
Investiții - Pagina 31
Investiții - Pagina 32
Investiții - Pagina 33
Investiții - Pagina 34
Investiții - Pagina 35
Investiții - Pagina 36
Investiții - Pagina 37
Investiții - Pagina 38
Investiții - Pagina 39
Investiții - Pagina 40
Investiții - Pagina 41
Investiții - Pagina 42
Investiții - Pagina 43
Investiții - Pagina 44
Investiții - Pagina 45
Investiții - Pagina 46
Investiții - Pagina 47
Investiții - Pagina 48
Investiții - Pagina 49
Investiții - Pagina 50
Investiții - Pagina 51
Investiții - Pagina 52
Investiții - Pagina 53
Investiții - Pagina 54
Investiții - Pagina 55
Investiții - Pagina 56
Investiții - Pagina 57
Investiții - Pagina 58
Investiții - Pagina 59
Investiții - Pagina 60
Investiții - Pagina 61
Investiții - Pagina 62
Investiții - Pagina 63
Investiții - Pagina 64
Investiții - Pagina 65
Investiții - Pagina 66
Investiții - Pagina 67
Investiții - Pagina 68
Investiții - Pagina 69
Investiții - Pagina 70
Investiții - Pagina 71
Investiții - Pagina 72
Investiții - Pagina 73
Investiții - Pagina 74
Investiții - Pagina 75
Investiții - Pagina 76
Investiții - Pagina 77
Investiții - Pagina 78
Investiții - Pagina 79
Investiții - Pagina 80
Investiții - Pagina 81
Investiții - Pagina 82
Investiții - Pagina 83
Investiții - Pagina 84
Investiții - Pagina 85
Investiții - Pagina 86
Investiții - Pagina 87
Investiții - Pagina 88
Investiții - Pagina 89
Investiții - Pagina 90
Investiții - Pagina 91
Investiții - Pagina 92
Investiții - Pagina 93
Investiții - Pagina 94
Investiții - Pagina 95
Investiții - Pagina 96
Investiții - Pagina 97
Investiții - Pagina 98
Investiții - Pagina 99
Investiții - Pagina 100
Investiții - Pagina 101
Investiții - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Investitii.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

Standardele Internaționale de Raportare Financiară în Contextul Procesului de Armonizare Contabilă

Capitolul 1. Factori determinanti în accelerarea procesului de armonizare contabilã internationalã Mondializarea economiilor, cu predilectie a...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie...

Analiza financiară a unui proiect de investiții

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Analiza fluxurilor de investiții străine directe în Franța

Capitolul 1.Fluxul de investitii directe In 2009, fluxul investitiilor directe sunt soldate de iesirile nete de capitaluri de 63 miliarde de euro...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Evoluția și implicațiile investițiilor străine în România

CUVÂNT ÎNAINTE Acum, când, calendaristic, omeirea se găseşte în pragul unui nou mileniu,atât din bilanţurile cât şi din prognozele care se fac...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Investițiile străine directe și problema protecției mediului

1. INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE Din punct de vedere al destinaţiei investiţiile pot fi de două feluri: interne şi externe. Cele interne se...

Investițiile în inovații - rolul și necesitatea lor pentru Republica Moldova

Introducere Globalizarea și dezvoltarea accelerată a prograsului tehnico-științific, creșterea competivității statelor impune trecerea la...

Ai nevoie de altceva?