Managementul Productiei

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Managementul Productiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 31 de pagini .

Profesor: Mircea Jelflea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Procesul tehnologic
2. Sistemul tehnologic
3. Metode de analiza tehnico-economica a proceselor tehnologice
4. Indicatori de consum
5. Determinarea cheltuielilor aferente realizarii unui produs finit
6. Tehnologia normalizata. Procese tehnologice de grup. Procesul
tehnologic în flux.
7. Proiectarea proceselor tehnologice
8. Normarea tehnica a proceselor tehnologice
9. Calitatea proceselor tehnologice
10. Automatizarea, cibernetizarea si robotizarea proceselor tehnologice
11. Materiale metalice si materiale nemetalice
12. Industria extractiva. Energetica nucleara. Elemente de protectie a
mediului

Extras din document

1. PROCESUL TEHNOLOGIC

Tehnologia este stiinta tehnico-aplicativa care studiaza operatiile si procesele industriale

de transformare a materiilor prime în produse finite.

Întreprinderile constructoare de masini produc diverse masini în cantitatile si conditiile

tehnico- economice stabilite. Totalitatea activitatilor unei întreprinderi cu scopul de a

transforma materia prima în produse finite se numeste proces de productie.

Procesul tehnologic se defineste ca fiind format din totalitatea operatiilor necesare pentru

realizarea unui produs finit.

La stabilirea unui proces tehnologic trebuie sa se cunoasca daca procedeul tehnologic ales

asigura prevederile:

- documentatiei tehnice

- calitatea corespunzatoare

- folosirea rationala a mijloacelor de productie

Desfasurarea în bune conditii a procesului de productie pentru un anumit produs cere ca

acesta sa fie minutios pregatit, înca înainte de începerea aplicarii lui. Astfel, pe baza

documentatiei tehnice se stabilesc care sunt elementele constructive ale produsului,

materialul, forma, dimensiunile si apoi care sunt posibilitatile de realizare. Conditiile de

realizare trebuie astfel stabilite, încât, aplicând tehnologia înaintata, sa se obtina un

produs la nivelul calor mai noi realizari.

Pentru stabilirea unui proces tehnologic cu cea mai buna eficacitatea economica trebuie

sa se analizeze mai multe variante.

La studiul diferitelor variante de procese tehnologice trebuie sa se tina seama de influenta

tuturor indicatorilor tehnici si economici.

La stabilirea procesului tehnologic colaboreaza specialistii întreprinderii. Stabilirea

procesului tehnologic se face pentru fiecare operatie stabilindu-se în acelasi timp

succesiunea fazelor de lucru, masinile unelte, dispozitivele, sculele, etc.

Într-o întreprindere constructoare de masini, la stabilirea proceselor tehnologice se

pleaca, de fapt, de la conditiile tehnico-economice pe care trebuie sa le îndeplineasca

piesa finita. Plecându-se de la aceste conditii, se stabilesc procedeele tehnologice pentru

turnare, presare, prelucrare mecanica, tratamente termice etc. Aceste operatii se indica în

mod detaliat pentru fiecare piesa componenta a masinii. Pe baza documentatiei

tehnologice se întocmesc planurile de productie în timp si pe post de lucru, planul tehnic,

planul de aprovizionare cu materiale si planul financiar al întreprinderii. În acest scop, în

cadrul întrepriderilor exista servicii de planificare, servicii de productie, serviciul de

aprovizionare si desfacere, precum si serviciul financiar. Felul cum sunt organizate si

cum îsi desfasoara activitatea aceste servicii se trateaza la cursurile de specialitate.

4

Volumul de munca este un indicator care nu poate caracteriza complet economicitatea

procesului tehnologic.

Volumul de munca vie poate fi folosit ca indicator numai în cazul unei productii de masa

sau de serie mare.

Pentru exprimarea economicitatii proceselor tehnologice se pot folosi raportul între

volumul de munca vie folosit la ajustare si finisare si volumul de munca folosit la masiniunelte.

Procesul tehnologic este cu atât mai eficient cu cât ponderea masinilor de mare

productivitate este mai mare.

Organizarea procesului de productie este determinata de felul materialelor care se

prelucreaza, de felul procedeului tehnologic admis pentru prelucrare si de caracterul

produsului finit. Astfel, organizarea procesului de productie la o întreprindere care

prelucreaza dupa un anumit procedeu numai materiale feroase va fi diferit de acela al

unei întreprinderi în care se prelucreaza materiale feroase si neferoase, lemnoase sau

sintetice. În ceea ce priveste procedeul tehnologic, este cunoscut faptul ca se poate obtine

acelasi produs prin diferite operatii tehnologice. Acestea, la rândul lor, necesita utilaje

corespunzatoare, o alta succesiune a operatiilor si o calificare diferita a muncitorilor.

În ceea ce priveste productia finita, aceasta, de asemenea, pretinde organizarea

diferentiata a procesului de productie, dupa cum produsul este de marimi si forme

diferite, de precizie mai scazuta sau de precizie mai ridicata.

La stabilirea proceselor tehnologice pentru obtinrea semifabricatelor este necesar sa se

tina seama, pe lânga alti indicatori, si de consumul de materiale.

Procesele tehnologice pot fi:

- procese de baza

- procese auxiliare

- procese de desrevire

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Productiei.pdf