Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 227 în total
Cuvinte : 56783
Mărime: 2.40MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana. M.
Sunt prezentate metodele si exemple de calculatie a costurilor.

Extras din document

1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR

Contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor se poate organiza, aşa după cum s-a arătat, după mai multe metode, acest lucru fiind lăsat la latitudinea fiecărei întreprinderi, în funcţie de o serie de factori specifici la momentul respectiv.

Astfel, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara noastră, calculaţia costurilor de producţie se poate efectua după metoda globală, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda costurilor standard, metoda direct-costing sau a costurilor variabile sau metode adaptate de unitatea patrimonială.

În literatura de specialitate sunt prevăzute şi alte metode de calculaţie a costurilor, şi anume: metoda pe locuri (centre) de cheltuieli, metoda tarif-oră-maşină (THM), metoda Georges Perrin (GP), metoda PERT-cost, metoda ABC etc.

Fiecare dintre metodele de calculaţie enumerate îşi are particularităţile sale specifice.

Cunoaşterea particularităţilor, respectiv a elementelor specifice ale fiecărei metode de calculaţie necesită abordarea acestora sub aspect metodologic-aplicativ în vederea stabilirii principiilor generale care o guvernează, cât şi a condiţiilor concrete de aplicare.

Pentru abordarea metodelor de calculaţie menţionate, acestea vor fi grupate din punct de vedere al fazei de cuprindere a cheltuielilor în costul unitar, de exemplu metoda de calculaţie absorbante (totale).

2. METODE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR DE TIP ABSORBANT

2.1. Metoda globală de calculaţie a costurilor

Această metodă de calculaţie a costurilor se utilizează de către întreprinderile care fabrică un singur produs şi care, în general, la sfârşitul perioadei de gestiune nu au semifabricate sau producţie în curs de execuţie, iar dacă aceasta din urmă există, ea se menţine constantă, în această categorie se cuprind, de exemplu, în cazul producţiei de bază întreprinderile din industria energetică, din industria cimentului, fabricile de cărămizi etc., iar în cazul producţiei auxiliare, centralele electrice, centralele termice, centralele de apă, centralele de frig etc., care sunt organizate în mod independent.

Obiectul calculaţiei costurilor îl reprezintă produsul finit, lucrarea sau serviciul prestat.

Pentru exemplificare, se presupune o societate comercială cu activitate industrială care dispune de două secţii de bază (S I şi S II), două secţii auxiliare - centrala electrică (CE) şi centrala de apă (CA) - şi un sector administrativ şi de conducere. În cadrul secţiilor de bază se fabrică un singur produs (producţie omogenă) care nu necesită cheltuieli de desfacere; iar unitatea lucrează cu întreaga sa capacitate.

În continuare, se vor prezenta principalele operaţii economice care se efectuează pe parcursul unei perioade de gestiune şi modul de înregistrare a lor în ordine cronologică şi sistematică în contabilitatea managerială a societăţii comerciale menţionate. În asemenea cazuri, divizarea procesului tehnologic în scopul sectorizării cheltuielilor de producţie nu este justificată.

Urmărirea costurilor de producţie se organizează prin contabilitate, astfel: cheltuielile de bază sau tehnologice se înregistrează în contul 921 „Cheltuielile activităţii de bază” structurat pe articole de calculaţie, iar cheltuielile indirecte de producţie (comune ale secţiei) şi cele generale de administraţie se înregistrează separat în conturile cu acelaşi număr, respectiv 923 „Cheltuielile indirecte de producţie”, 924 „Cheltuieli generale de administraţie” pe feluri (articole) de cheltuieli specifice, la sfârşitul perioadei de gestiune aceste cheltuieli se virează în contul de calculaţie 921 „Cheltuielile activităţii de bază”, fără a efectua vreun calcul de repartizare.

Costul unitar efectiv (ctue) se calculează apoi prin diviziune simplă, folosind relaţia:

Preview document

Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 1
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 2
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 3
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 4
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 5
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 6
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 7
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 8
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 9
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 10
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 11
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 12
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 13
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 14
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 15
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 16
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 17
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 18
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 19
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 20
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 21
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 22
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 23
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 24
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 25
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 26
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 27
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 28
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 29
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 30
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 31
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 32
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 33
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 34
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 35
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 36
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 37
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 38
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 39
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 40
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 41
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 42
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 43
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 44
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 45
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 46
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 47
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 48
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 49
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 50
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 51
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 52
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 53
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 54
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 55
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 56
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 57
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 58
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 59
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 60
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 61
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 62
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 63
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 64
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 65
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 66
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 67
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 68
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 69
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 70
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 71
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 72
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 73
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 74
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 75
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 76
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 77
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 78
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 79
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 80
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 81
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 82
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 83
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 84
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 85
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 86
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 87
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 88
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 89
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 90
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 91
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 92
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 93
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 94
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 95
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 96
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 97
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 98
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 99
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 100
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 101
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 102
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 103
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 104
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 105
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 106
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 107
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 108
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 109
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 110
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 111
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 112
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 113
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 114
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 115
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 116
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 117
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 118
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 119
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 120
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 121
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 122
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 123
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 124
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 125
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 126
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 127
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 128
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 129
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 130
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 131
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 132
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 133
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 134
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 135
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 136
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 137
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 138
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 139
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 140
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 141
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 142
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 143
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 144
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 145
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 146
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 147
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 148
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 149
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 150
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 151
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 152
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 153
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 154
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 155
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 156
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 157
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 158
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 159
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 160
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 161
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 162
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 163
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 164
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 165
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 166
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 167
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 168
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 169
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 170
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 171
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 172
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 173
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 174
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 175
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 176
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 177
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 178
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 179
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 180
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 181
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 182
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 183
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 184
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 185
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 186
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 187
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 188
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 189
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 190
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 191
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 192
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 193
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 194
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 195
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 196
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 197
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 198
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 199
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 200
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 201
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 202
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 203
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 204
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 205
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 206
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 207
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 208
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 209
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 210
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 211
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 212
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 213
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 214
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 215
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 216
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 217
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 218
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 219
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 220
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 221
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 222
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 223
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 224
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 225
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 226
Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor - Pagina 227

Conținut arhivă zip

  • Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Metoda ABC

1. Metode de calculaţie a costurilor complete Metodologia de calcul a costurilor complete este construită pe baza obiectelor de calculaţie şi este...

Bugetele la SC Nutricom SA - Proiect Contabilitate Manageriala

SC NUTRICOM SA Oltenita s-a înfiintat în anul 1991, în temeiul legii nr.31/1990 si este înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr....

Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing

I N T R O D U C E R E Există două componente ale sistemului informaţional contabil: contabilitatea financiară (generală) considerată „faţa...

Analiza Cost-Volum-Profit

GENERALITĂŢI Analiza cost-volum-profit (CVP) reprezintă analiza modelelor de evoluţie a costului, care pune în evidenţă relaţiile dintre cost,...

Impactul Metodei ABC în Practicarea Gestiunii Costurilor. Studiu Privind Aplicarea Metodei

I. Introducere Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei (automatizare si robotizare), nevoia de informatii pertinente in...

Contabilitate de Gestiune - Metoda Standard-Cost

Metoda standard-cost de calculaţie a costurilor Această metodă îşi are începuturile în sistemul costurilor estimative (Estimated cost-system)...

Ai nevoie de altceva?