Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 227 în total
Cuvinte : 56783
Mărime: 2.40MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana. M.
Sunt prezentate metodele si exemple de calculatie a costurilor.

Extras din document

1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR

Contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor se poate organiza, aşa după cum s-a arătat, după mai multe metode, acest lucru fiind lăsat la latitudinea fiecărei întreprinderi, în funcţie de o serie de factori specifici la momentul respectiv.

Astfel, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara noastră, calculaţia costurilor de producţie se poate efectua după metoda globală, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda costurilor standard, metoda direct-costing sau a costurilor variabile sau metode adaptate de unitatea patrimonială.

În literatura de specialitate sunt prevăzute şi alte metode de calculaţie a costurilor, şi anume: metoda pe locuri (centre) de cheltuieli, metoda tarif-oră-maşină (THM), metoda Georges Perrin (GP), metoda PERT-cost, metoda ABC etc.

Fiecare dintre metodele de calculaţie enumerate îşi are particularităţile sale specifice.

Cunoaşterea particularităţilor, respectiv a elementelor specifice ale fiecărei metode de calculaţie necesită abordarea acestora sub aspect metodologic-aplicativ în vederea stabilirii principiilor generale care o guvernează, cât şi a condiţiilor concrete de aplicare.

Pentru abordarea metodelor de calculaţie menţionate, acestea vor fi grupate din punct de vedere al fazei de cuprindere a cheltuielilor în costul unitar, de exemplu metoda de calculaţie absorbante (totale).

2. METODE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR DE TIP ABSORBANT

2.1. Metoda globală de calculaţie a costurilor

Această metodă de calculaţie a costurilor se utilizează de către întreprinderile care fabrică un singur produs şi care, în general, la sfârşitul perioadei de gestiune nu au semifabricate sau producţie în curs de execuţie, iar dacă aceasta din urmă există, ea se menţine constantă, în această categorie se cuprind, de exemplu, în cazul producţiei de bază întreprinderile din industria energetică, din industria cimentului, fabricile de cărămizi etc., iar în cazul producţiei auxiliare, centralele electrice, centralele termice, centralele de apă, centralele de frig etc., care sunt organizate în mod independent.

Obiectul calculaţiei costurilor îl reprezintă produsul finit, lucrarea sau serviciul prestat.

Pentru exemplificare, se presupune o societate comercială cu activitate industrială care dispune de două secţii de bază (S I şi S II), două secţii auxiliare - centrala electrică (CE) şi centrala de apă (CA) - şi un sector administrativ şi de conducere. În cadrul secţiilor de bază se fabrică un singur produs (producţie omogenă) care nu necesită cheltuieli de desfacere; iar unitatea lucrează cu întreaga sa capacitate.

În continuare, se vor prezenta principalele operaţii economice care se efectuează pe parcursul unei perioade de gestiune şi modul de înregistrare a lor în ordine cronologică şi sistematică în contabilitatea managerială a societăţii comerciale menţionate. În asemenea cazuri, divizarea procesului tehnologic în scopul sectorizării cheltuielilor de producţie nu este justificată.

Urmărirea costurilor de producţie se organizează prin contabilitate, astfel: cheltuielile de bază sau tehnologice se înregistrează în contul 921 „Cheltuielile activităţii de bază” structurat pe articole de calculaţie, iar cheltuielile indirecte de producţie (comune ale secţiei) şi cele generale de administraţie se înregistrează separat în conturile cu acelaşi număr, respectiv 923 „Cheltuielile indirecte de producţie”, 924 „Cheltuieli generale de administraţie” pe feluri (articole) de cheltuieli specifice, la sfârşitul perioadei de gestiune aceste cheltuieli se virează în contul de calculaţie 921 „Cheltuielile activităţii de bază”, fără a efectua vreun calcul de repartizare.

Costul unitar efectiv (ctue) se calculează apoi prin diviziune simplă, folosind relaţia:

Preview document

Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 1
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 2
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 3
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 4
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 5
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 6
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 7
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 8
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 9
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 10
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 11
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 12
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 13
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 14
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 15
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 16
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 17
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 18
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 19
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 20
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 21
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 22
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 23
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 24
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 25
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 26
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 27
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 28
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 29
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 30
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 31
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 32
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 33
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 34
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 35
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 36
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 37
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 38
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 39
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 40
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 41
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 42
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 43
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 44
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 45
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 46
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 47
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 48
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 49
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 50
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 51
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 52
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 53
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 54
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 55
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 56
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 57
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 58
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 59
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 60
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 61
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 62
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 63
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 64
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 65
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 66
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 67
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 68
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 69
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 70
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 71
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 72
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 73
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 74
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 75
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 76
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 77
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 78
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 79
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 80
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 81
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 82
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 83
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 84
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 85
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 86
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 87
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 88
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 89
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 90
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 91
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 92
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 93
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 94
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 95
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 96
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 97
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 98
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 99
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 100
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 101
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 102
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 103
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 104
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 105
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 106
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 107
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 108
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 109
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 110
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 111
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 112
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 113
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 114
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 115
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 116
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 117
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 118
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 119
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 120
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 121
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 122
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 123
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 124
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 125
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 126
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 127
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 128
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 129
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 130
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 131
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 132
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 133
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 134
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 135
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 136
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 137
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 138
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 139
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 140
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 141
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 142
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 143
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 144
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 145
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 146
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 147
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 148
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 149
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 150
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 151
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 152
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 153
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 154
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 155
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 156
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 157
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 158
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 159
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 160
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 161
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 162
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 163
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 164
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 165
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 166
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 167
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 168
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 169
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 170
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 171
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 172
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 173
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 174
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 175
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 176
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 177
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 178
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 179
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 180
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 181
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 182
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 183
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 184
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 185
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 186
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 187
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 188
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 189
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 190
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 191
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 192
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 193
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 194
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 195
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 196
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 197
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 198
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 199
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 200
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 201
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 202
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 203
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 204
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 205
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 206
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 207
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 208
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 209
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 210
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 211
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 212
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 213
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 214
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 215
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 216
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 217
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 218
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 219
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 220
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 221
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 222
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 223
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 224
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 225
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 226
Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor - Pagina 227

Conținut arhivă zip

  • Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Analiza situației financiare al SC Arctic Găești SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. ARCTIC GAESTI S.A. 1.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea intitulată “Contabilitatea cheltuielilor,...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Monografie contabilă

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Calculația costurilor - metoda direct costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Impactul Metodei ABC în Practicarea Gestiunii Costurilor. Studiu Privind Aplicarea Metodei

I. Introducere Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei (automatizare si robotizare), nevoia de informatii pertinente in...

Calculația costurilor la SC Limer SA

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DUALISMUL CONTABIL 1.1. DEFINIREA CONTABILITĂŢII ÎN SISTEMUL CONTABIL DUALIST Contabilitatea este...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional și utilizarea contabilității de gestiune la SC Modeon SRL Onești

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Posibilități de utilizare a contabilității de gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Organizarea contabilității manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la SC Dorna Lactate SA

I. Prezentarea societatii S.C. DORNA LACTATE S.A 1. Scurt istoric SC DORNA LACTATE SA a fost înfiintata în anul 1997 când fabrica de lapte UHT a...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la SC Daleea Fashion House SRL

1. Prezentarea generala a S.C. DALEEA FASHION HOUSE S.R.L. 1.1. Scurt istoric “producator confectii textile pentru dama // pantaloni , camasi...

Calculația costurilor SC BestCalc SRL

Bibliografie: • “Contabilitatea intreprinderilor” Octavian Bojian ,editura Economica , 2001 • “Contabilitate manageriala- aspect teoretice si...

Ai nevoie de altceva?