Metode de Evaluare a Întreprinderii

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 42364
Mărime: 232.51KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mironiuc

Cuprins

 1. Cap. I. Cadrul general al activităţii de evaluare
 2. 1.1. Scurt istoric. Concepte de bază în evaluare
 3. 1.2. Definirea categoriilor de valoare
 4. 1.3. Evaluarea – activitate din sfera serviciilor profesionale
 5. 1.4. Tipuri de evaluare
 6. 1.5. Întreprinderea ca obiect al evaluării. Factorii ce determină valoarea întreprinderii
 7. 1.6. Situaţiile care fac necesară evaluarea întreprinderii
 8. 1.7. Principiile generale privind evaluarea întreprinderii
 9. 1.8. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare
 10. 1.9. Structura raportului de evaluare
 11. Cap. II. Diagnosticul întreprinderii – etapă premergătoare evaluării
 12. 2.1. Semnificaţia termenului de diagnostic pentru gestiunea şi evaluarea întreprinderii
 13. 2.2. Tipologia diagnosticului
 14. 2.3. Competenţele cerute de analiza diagnostic
 15. 2.4. Contabilitatea suport cognitiv pentru diagnosticul întreprinderii
 16. 2.5. Situaţiile care solicită realizarea diagnosticului întreprinderii
 17. 2.6. Diagnosticul în scopul evaluării
 18. Cap. III. Metodele patrimoniale de evaluare
 19. 3.1. Elemente de bază
 20. 3.2. Metoda activului net contabil
 21. 3.3. Metoda activului net corectat
 22. 3.3.1. Corectarea şi evaluarea imobilizărilor necorporale
 23. 3.3.2. Corectarea şi evaluarea imobilizărilor corporale
 24. 3.3.3. Corectarea şi evaluarea activelor circulante
 25. 3.3.4. Corectarea şi evaluarea datoriilor pe termen lung
 26. 3.4. Alte abordări privind dimensiunea valorică a patrimoniului
 27. Cap. IV. Metodele de evaluare bazate pe actualizare
 28. 4.1. Elemente de bază
 29. 4.2. Actualizarea şi capitalizarea
 30. 4.3. Metoda valorii de rentabilitate şi a valorii de randament
 31. 4.4. Metoda cash-flow-ului actualizat
 32. Cap. V. Metodele bursiere de evaluare
 33. 5.1. Elemente de bază
 34. 5.2. Evaluarea prin capitalizare bursieră
 35. 5.3. Evaluarea prin fluxurile de dividend
 36. 5.4. Evaluarea prin analogie. Abordarea evaluării prin comparaţia de piaţă
 37. Cap. VI. Metodele mixte de evaluare
 38. 6.1. Argumente pentru utilizarea metodelor mixte de evaluare
 39. 6.2. Metode bazate pe combinarea valorii patrimoniale cu valoarea de randament
 40. 6.3. Metoda de evaluare bazată pe Goodwill
 41. 6.4. Alegerea metodelor de evaluare
 42. Cap. VII. Evaluarea întreprinderii in situații speciale
 43. 6.5. Evaluarea întreprinderii în dificultate
 44. 6.6. Evaluarea în caz de expropriere
 45. Bibliografie

Extras din document

Cap. I. Cadrul general al activităţii de evaluare

1.1. Scurt istoric. Concepte de bază în evaluare

Teoria evaluării a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea. Primul economist care a stabilit elementele în baza cărora se poate determina valoarea unei proprietăţi a fost Alfred Marshall (1842-1924). În concepţia sa pentru determinarea valorii unei proprietăţi trebuie să se aibă în vedere: comparaţia directă de piaţă, costul de înlocuire şi capitalizarea veniturilor. Irving Fisher (1867-1947), economist american neoclasic, a dezvoltat teoria valorii-venitului, care constă în abordarea pe bază de venit a valorii. Fisher susţine că valoarea unei proprietăţi este funcţie de mărimea veniturilor viitoare actualizate (rentă, chirie, profit, cash-flow) generate de proprietate .

Teoria evaluării se caracterizează prin următoarele aspecte:

- are în vedere bunurile de natura capitalului imobilizat şi circulant, bunurile mobile şi imobile care formează proprietatea personală, întreprinderile sau afacerile în ansamblul lor şi nu bunurile de consum;

- se referă la mărimea valorii bunurilor care aparţin unei proprietăţi, fără a avea în vedere, în mod special, sursa valorii;

- nu foloseşte noţiunea generică de valoare, ci tipuri de valoare (valoare de piaţă, valoarea justă, valoarea ipotecii, valoarea de lichidare, valoarea de investiţii, valoarea specială, valoarea de asigurare etc.);

- definirea tipurilor de valoare, condiţiile aplicării lor, procedurile şi metodele de estimare a mărimii valorii sunt precizate în Standardele de Evaluare, elaborate de organisme profesionale naţionale şi internaţionale;

- evaluarea are caracter dinamic, înscriindu-se tot mai mult în optica investitorului, ca urmare a globalizăriia pieţelor de investiţii.

Activitatea de evaluare este, aşadar, un complex de operaţiuni, desfăşurate pe baza unor metode şi respectând standarde de evaluare, prin care se atribuie o valoare unei proprietăţi (întreprindere, afacere, proprietăţi imobiliare, valori mobiliare – hârtii de valoare, acţiuni, obligaţiuni) la un moment dat.

Teoria şi practica evaluării necesită definirea unor concepte de bază, cu care acestea operează, precum: proprietate / active, valoare, preţ, cost, piaţă.

Proprietatea reflectă drepturile de posesiune asupra unei proprietăţi imobiliare (terenuri, construcţii etc.) numită proprietate reală, şi, de asemenea, asupra unor obiecte fizice, altele decât cele care formează proprietatea imobiliară, numită proprietate personală. Termenul de activ este folosit de multe ori pentru a desemna conceptul de proprietate. În evaluarea unei întreprinderi obiectul evaluării poate fi reprezentat de: activele necorporale, corporale, financiare aflate în proprietatea întreprinderii sau controlate de aceasta .

Valoarea este expresia monetară a utilităţii unei proprietăţi (bunuri şi / sau servicii) pentru cumpărătorii şi vânzătorii ei. Manifestarea valorii este condiţionată de transferabilitatea proprietăţii, exprimată prin capacitatea sa de a fi schimbată pe bani sau pe un alt bun . Valoarea atribuită prin activitatea de evaluare este o valoare convenţională, rezultată în urma unor judecăţi, calcule expertize efectuate de evaluator, care depinde de cantitatea şi calitatea informaţiilor deţinute de acesta şi, nu în ultimul rând, de experienţa sa. Valoarea rezultată în urma procesului de evaluare are un caracter subiectiv, deoarece reprezintă opinia evaluatorului, exprimată în condiţiile specifice ale proprietăţii evaluate. Conform Standardelor Internaţionale de Evaluare conceptul economic de valoare reflectă imaginea pe care o are piaţa despre beneficiile care îi revin celui care posedă bunurile sau primeşte serviciile, la data efectivă a evaluării.

Preţul are caracter obiectiv, fiind un element tangibil, real, o sumă concretă rezultată în urma unei tranzacţii, încheiate între vânzător şi cumpărător, acesta fiind solicitat de vânzător şi acceptat de cumpărător. El poate exprima de „n” ori valoarea estimată de evaluator sau poate fi mai mic decât valoarea reală. Este deosebit de important de precizat că evaluarea nu are ca obiectiv precizarea a priori a preţului tranzacţiei. Rolul evaluării este de a da indica un interval de valoare, care ulterior va servi ca bază de negociere a preţului şi care ar putea concilia poziţiile divergente dintre vânzători şi cumpărători. De fapt, în acest interval de valoare se situează „preţul rezonabil” . Preţul de evaluare al unei întreprinderi este relativ şi datorită numărului mare de metode de evaluare utilizate, ceea ce indică faptul că niciuna dintre ele nu este perfectă. Valoarea unei întreprinderi nu poate fi riguros calculată, aceasta rămâne un lucru empiric, numai viitorul justifică sau infirmă preţul de evaluare (a posteriori). Preţul de evaluare est important pentru viitorul întreprinderii, el „apasă” asupra cumpărătorului şi determină rentabilitatea viitoare a investiţiei sale, va fi mai dificil de rentabilizat o întreprindere cumpărată la o valoare foarte ridicată, din lipsă de disponibilităţi. În general, achiziţiile reuşite se realizează la preţuri moderate. Astfel, rolul evaluării rămâne cel de a favoriza o tranzacţie echilibrată.

Costul proprietăţii / activului reprezintă suma necesară pentru a produce un bun material, imaterial sau serviciu, prin însumarea cheltuielilor pe faze ale procesului de producţie, distribuţie şi vânzare a bunului economic. În evaluarea de active se utilizează categoriile de cost de achiziţie, cost de înlocuire, cost de reproducţie, cost de creare, cost istoric etc.

Preview document

Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 1
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 2
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 3
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 4
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 5
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 6
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 7
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 8
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 9
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 10
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 11
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 12
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 13
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 14
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 15
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 16
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 17
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 18
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 19
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 20
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 21
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 22
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 23
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 24
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 25
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 26
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 27
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 28
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 29
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 30
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 31
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 32
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 33
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 34
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 35
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 36
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 37
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 38
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 39
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 40
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 41
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 42
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 43
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 44
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 45
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 46
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 47
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 48
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 49
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 50
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 51
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 52
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 53
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 54
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 55
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 56
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 57
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 58
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 59
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 60
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 61
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 62
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 63
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 64
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 65
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 66
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 67
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 68
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 69
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 70
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 71
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 72
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 73
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 74
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 75
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 76
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 77
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 78
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 79
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 80
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 81
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 82
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 83
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 84
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 85
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 86
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 87
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 88
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 89
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 90
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 91
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 92
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 93
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 94
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 95
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 96
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 97
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 98
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 99
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 100
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 101
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 102
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 103
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 104
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 105
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 106
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 107
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 108
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 109
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 110
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 111
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 112
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 113
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 114
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 115
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 116
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 117
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 118
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 119
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 120
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 121
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 122
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 123
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 124
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 125
Metode de Evaluare a Întreprinderii - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • Metode de Evaluare a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Analiza financiară aprofundată

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Organizarea și evaluarea activității unei întreprinderi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA INTREPRIDERII 1.1.DEFINITII ORGANIZAREA este un process care include stabilirea activitatilor necesare indeplinirii...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Capacitatea de autofinanțare și autofinanțarea

CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE A ÎNTREPRINDERILOR ŞI AUTOFINANŢAREA PROPRIU – ZISĂ „Când e vorba de bani, toată lumea are aceeaşi religie.”...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Raport de Evaluare - SC Sima SRL

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L. Scurt istoric Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. Structura...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea Firmei - SC Decorama SRL

1. Introducere Conform noilor standarde de evaluare raportul de evaluare este un document destinat comunicării cu clientul şi/sau destinatarul şi...

Evaluarea financiară și evaluarea mixtă a întreprinderii

Introducere Lucrarea de fata se intituleaza “Evaluarea financiara si evaluarea mixta a intreprinderii” si contine 4 capitole, avand la baza, asa...

Metode de evaluare ale întreprinderii bazate pe venit

1. Fundamentele metodelor bazate pe venit 1.1. Definirea noţiunii de valoare de randament Prin aplicarea metodelor bazate pe venit se estimează...

Ai nevoie de altceva?