Misiunea de Ținere a Contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3801
Mărime: 28.01KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Consideraţii generale privind contabilitatea fondurilor europene nerambursabile

Beneficiarul fondurilor structurale trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea acestuia, inclusiv pentru reflectarea cerinţelor privind transmiterea datelor către Autoritatea de Management, în conformitate cu dispoziţiile legale. Însă, în acelaşi timp cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare, beneficiarul trebuie să asigure şi respectarea condiţiilor contractuale . Fondurile primite nu pot fi utilizate decât pentru destinaţia pentru care au fost acordate.

Totodată, beneficiarul trebuie să gestioneze primirea şi utilizarea fondurilor structurale, astfel încât să poată răspunde cerinţelor de informaţii pe proiect solicitate de finanţator, conform contractelor încheiate. Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.

Principalele aspecte ce trebuie urmărite în cadrul managementului contabil al proiectului privind accesarea fondurilor europene sunt:

-Asistenţa financiară furnizată de Uniunea Europeană trebuie separată în mod clar în cadrul sistemului financiar-contabil de alte activităţi desfăşurate de către organizaţie;

-Sistemul de contabilitate al Beneficiarului trebuie să reflecte/identifice primirea co-finanţării naţionale (Tamas, 2009).

Fondurile structurale primite şi utilizate de entităţile din România sunt înregistrate în contabilitate ca subvenţii. Beneficiarii acestor fonduri vor stabili politici contabile de recunoaştere, evaluare şi prezentare ale subvenţiilor, atât pe baza prevederile legale specifice activităţii finanţate prin subvenţii, cât şi pe baza prevederile contractuale stabilite între părţi.

Societăţile comerciale

În OMFP 3055/2009, sunt prezentate două mari categorii de subvenţii:

-subvenţii aferente activelor, care sunt subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să achiziţioneze sau să construiască active imobilizate;

-subvenţii aferente veniturilor, care cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.

Aceste subvenţii pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.

În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:

-subvenţii guvernamentale (contul 4451 „Subvenţii guvernamentale” şi contul 4751 „Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”).

Preview document

Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 1
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 2
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 3
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 4
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 5
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 6
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 7
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 8
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 9
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 10
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 11
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 12
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 13
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 14
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 15
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 16
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 17
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Misiunea de Tinere a Contabilitatii.docx

Alții au mai descărcat și

Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ca activitate a expertului contabil

Conform legii contabilitatii, entitatile economice organizeaza si conduc contabilitatea, in doua moduri: a. In compartimente distincte, conduse de...

Impozitul pe Profit

IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1. Continutul si rolul impozitelor 2. Principiile de impozitare 3. Clasificarea impozitelor Continutul si rolul...

Expertiza - Raspunsuri Grile

154. Suspendare – neplata cotizatiei profesioanle si/sau a celorlale obligatii banesti in cursul unui an calendaristic Interdictie –...

Delimitari si Conturi Privind Trezoreria

11.1 Delimitari privind trezoreria întreprinderii Trezoreria unei întreprinderi însumeaza resursele lichide compuse din: numerar în casierie,...

Piata

Specialistul in cercetari de marketing, din cadrul compartimentului de marketing, are o multime de atributii, lucrari si sarcini. El raspunde de...

Aplicatii - Contabilitate de Gestiune

Exemplificarea privind utilizarea conturilor din contabilitatea de gestiune în paralel cu contabilitatea financiara Presupunând funcCionarea unui...

Imobilizări Necorporale

Acest Standard se ocupa de tratamentul contabil aplicabil imobilizarilor necorporale. În conformitate cu acest Standard, o entitate trebuie sa...

Contabilitate Aprofundată

1.1.Aspecte generale privind normalizarea si armonizarea contabilitatii Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea...

Ai nevoie de altceva?