Misiunea de Ținere a Contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3801
Mărime: 28.01KB (arhivat)
Publicat de: Giorgian Mazilu
Cost: Gratis

Extras din curs

Consideraţii generale privind contabilitatea fondurilor europene nerambursabile

Beneficiarul fondurilor structurale trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea acestuia, inclusiv pentru reflectarea cerinţelor privind transmiterea datelor către Autoritatea de Management, în conformitate cu dispoziţiile legale. Însă, în acelaşi timp cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare, beneficiarul trebuie să asigure şi respectarea condiţiilor contractuale . Fondurile primite nu pot fi utilizate decât pentru destinaţia pentru care au fost acordate.

Totodată, beneficiarul trebuie să gestioneze primirea şi utilizarea fondurilor structurale, astfel încât să poată răspunde cerinţelor de informaţii pe proiect solicitate de finanţator, conform contractelor încheiate. Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.

Principalele aspecte ce trebuie urmărite în cadrul managementului contabil al proiectului privind accesarea fondurilor europene sunt:

-Asistenţa financiară furnizată de Uniunea Europeană trebuie separată în mod clar în cadrul sistemului financiar-contabil de alte activităţi desfăşurate de către organizaţie;

-Sistemul de contabilitate al Beneficiarului trebuie să reflecte/identifice primirea co-finanţării naţionale (Tamas, 2009).

Fondurile structurale primite şi utilizate de entităţile din România sunt înregistrate în contabilitate ca subvenţii. Beneficiarii acestor fonduri vor stabili politici contabile de recunoaştere, evaluare şi prezentare ale subvenţiilor, atât pe baza prevederile legale specifice activităţii finanţate prin subvenţii, cât şi pe baza prevederile contractuale stabilite între părţi.

Societăţile comerciale

În OMFP 3055/2009, sunt prezentate două mari categorii de subvenţii:

-subvenţii aferente activelor, care sunt subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să achiziţioneze sau să construiască active imobilizate;

-subvenţii aferente veniturilor, care cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.

Aceste subvenţii pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.

În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:

-subvenţii guvernamentale (contul 4451 „Subvenţii guvernamentale” şi contul 4751 „Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”).

Preview document

Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 1
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 2
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 3
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 4
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 5
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 6
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 7
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 8
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 9
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 10
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 11
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 12
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 13
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 14
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 15
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 16
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 17
Misiunea de Ținere a Contabilității - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Misiunea de Tinere a Contabilitatii.docx

Alții au mai descărcat și

Misiunea de ținere a contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ca activitate a expertului contabil

Conform legii contabilitatii, entitatile economice organizeaza si conduc contabilitatea, in doua moduri: a. In compartimente distincte, conduse de...

Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale

Primele informaţii cu privire la audit datează din secolul XVIII, perioadă în care ordonatorii de audit sunt regii, împăraţii şi biserica, iar...

Contabilitate în TCS

Stimate student, Contabilitatea – ca disciplină informaţională culege informaţii economice, le înregistrează după proceduri proprii, analizează...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Audit Intern

Tema1: Aspecte generale privind activitatile dr sudit intern 1.1 Definirea AI 1.2 Caracteristicele activitatii de AI 1.3 Deosebiri intre AI si...

Buget și Trezorerie

CAPITOLUL I – BUGETUL PUBLIC –PRINCIPALUL MECANISM DE REALIZAREA FUNCTIILOR PUBLICE Obiective: - înțelegerea mecanismului financiar în...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Te-ar putea interesa și

Auditarea întreprinderii

INTRODUCERE Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective le reprezinta...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Probleme de organizare și funcționare a contabilității

,,Ordinea este lumina, unde se administreaza fonduri fara contabilitate - care nu e decat stiinta ordinii - acolo nu este decat intuneric” Th....

Aplicații CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Misiunea privind Ținerea Contabilității

I. DESTINATARUL MISIUNII Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii profesionale delimitată...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Auditul

INTRODUCERE Un audit reprezintă examinarea de către un expert independent, auditorul financiar (care poate fi o persoană fizică sau juridică) a...

Ai nevoie de altceva?