Modelarea și Simularea Proceselor Economice

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 8565
Mărime: 827.60KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Introducere 3

CAPITOLUL 1. Programare liniară (Linear Programming) 9

CAPITOLUL 2. Problema de transport (Transportation) 12

CAPITOLUL 3. Problema repartizării (Assignment) 15

CAPITOLUL 4. Programare întreagă şi Programare întreagă mixtă (Integer Programming, Mixed Integer Programming) 17

CAPITOLUL 5. Drumuri în grafuri (I) (Networks – Shortest Route) 20

CAPITOLUL 6. Drumuri în grafuri (II) (Networks - Minimum Spanning Tree) 22

CAPITOLUL 7. Metoda drumului critic (Project management [PERT/CPM]) 24

CAPITOLUL 8. Gestiunea stocurilor (Inventory) 29

CAPITOLUL 9. Fenomene de aşteptare (Waiting lines) 35

CAPITOLUL 10. Problema deciziei (Decision Analysis) 39

CAPITOLUL 11. Previziune (Forecasting) 44

CAPITOLUL 12. Procese Markov (Markov Analysis) 46

ANEXE 49

Anexa 1 Linear Programming 49

Anexa 2. Transportation 52

Anexa 3. Assignment 55

Anexa 4. Integer Programming 57

Anexa 5. Shortest Route 59

Anexa 6. Minimum Spanning Tree 61

Anexa 7. Project management (PERT/CPM) 63

Anexa 8. Inventory 66

Anexa 9. Waiting Lines 68

Anexa 10. Decision Analysis 69

Anexa 11. Forecasting 72

Anexa 12. Markov Analysis 76

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

Introducere

QM for Windows face parte din pachetul de programe DS for Windows, POM for Windows, şi QM for Windows oferit de Prentice-Hall's Decision Science. Acesta este destinat rezolvării cu ajutorul calculatorului a modelelor matematice utilizate în fundamentarea deciziei manageriale (metodelor cantitative de management sau managementului producţiei).

Interfaţa grafică a acestui software este una standard Windows. Oricine este familiar cu un procesor de texte si cu unul de calcul tabelar poate utiliza cu uşurinţă acest program. Fişierele sunt salvate şi încărcate simplu deoarece QM atribuie o extensie specifică problemelor salvate din fiecare submodul, totodată realizându-se asocierea acestor extensii cu QM <un “dublu-click” pe unul din aceste fisiere si QM-ul deschide problema salvată>.

Datele şi graficele rezultatele, pot fi transferate altor aplicaţii Windows. De asemenea listarea la imprimantă se face cu uşurinţă în formatul dorit.

Pentru compararea metodelor şi rezultatelor, se poate schimba metoda de soluţionare printr-un singur click.

Versiuni mai noi ale software-ului si ale manualelor pot fi obţinute de la adresa http://www.prenhall.com/weiss.

1. Lansarea QM

După instalare programul adauga următorul grup în „Start Menu”.

De asemenea pe Desktop vom regăsi Shortcut-ul QM for Windows 2

Cu ajutorul acestora lansăm in execuţie programul QM.

2. Meniul Principal

Dupa lansare, meniul Module este selectat, urmând a alege modulul de lucru din modulele principale ale programului (precizăm că o parte din aceste module conţin şi submodule), prezentate în schema de mai jos:

Modul

Assignment Problema de repartiţie

Breakeven/Cost-Volume Analysis Problema pragului de rentabilitate

Decision Analysis Teoria deciziei

Forecasting Previziune

Game Theory Teoria jocurilor

Goal Programming Programare cu mai multe funcţii obiectiv – programare scop

Integer Programming Programare cu toate variabilele întregi

Inventory Stocuri

Linear Programming Programare liniară

Markov Analysis Analiza proceselor Markov

Material Requirements Planning Necesarul de materiale si componente

Mixed Integer Programming Programare întreagă mixtă

Networks Module bazate pe grafice reţea

Project Management (PERT/CPM) Analiza drumului critic (ADC) şi PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Quality Control Controlul calităţii

Simulation Simulare

Statistics Statistica

Transportation Problema de transport

Waiting Lines Fenomene de aşteptare

Observaţie:

Nu ne propunem ca această lucrare să fie un manual de utilizare al programului QM for Windows ci urmărim realizarea unui material util studenţiilor in rezolvarea unor probleme de laborator, abordate în cadrul disciplinei „Modelarea şi simularea proceselor economice pe calculator”.

3. Introducerea unei probleme noi.

Alegem spre rezolvare o problemă de programare liniară (maximizare) cu două restricţii şi două variabile:

max 3x + 3y

cu restricţiile: 3x + 4y <= 14

6x + 4y <= 15

x, y >= 0

După ce a fost ales modulul de lucru vom utiliza meniul File / New , pentru a introduce date noi (sau File / Open pentru a deschide o problema salvată anterior).

Următoarea fereastră de dialog numită “Create data set for ” este similară pentru toate modulele cu diferenţe ce vor fi subliniate in capitolele următoare când tratăm diferenţiat modulele.

Aici introducem un titlu pentru problemă, alagem numărul de restricţii (Constraints) şi numărul de variabile (Variables). Întrucât restricţiile şi variabilele sunt afişate pe rânduri şi coloane (ca în oricare procesor de calcul tabelar) avem aici posibilitatea de a alege diferite nume pentru acestea. În continuare introducerea datelor în celule este simplă iar trecerea de la o celulă la alta se face fie cu ajutorul tastelor cursor, fie cu <Tab> sau <Enter>.

Preview document

Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 1
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 2
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 3
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 4
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 5
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 6
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 7
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 8
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 9
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 10
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 11
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 12
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 13
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 14
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 15
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 16
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 17
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 18
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 19
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 20
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 21
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 22
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 23
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 24
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 25
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 26
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 27
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 28
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 29
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 30
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 31
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 32
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 33
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 34
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 35
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 36
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 37
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 38
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 39
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 40
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 41
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 42
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 43
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 44
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 45
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 46
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 47
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 48
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 49
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 50
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 51
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 52
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 53
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 54
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 55
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 56
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 57
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 58
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 59
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 60
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 61
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 62
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 63
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 64
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 65
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 66
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 67
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 68
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 69
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 70
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 71
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 72
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 73
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 74
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 75
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 76
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 77
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 78
Modelarea și Simularea Proceselor Economice - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Modelarea si Simularea Proceselor Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Analiza economico-financiară a unei Societăți Comerciale

1.Prezentarea aplicatiei cu obiective Generalităţi Prin definiţie, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a stării...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Aplicatii CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Metoda Drumului Critic, Metoda Pert, Graficul Gantt

Metoda Drumului Critic (CPM) Metoda Drumului Critic este o metodă euristică bazată pe teoria grafelor, conţinând anumite procedee de estimare şi...

Audit Intern privind Sistemul de Control Intern

Al treilea caz analizat priveste o misiune de audit public intern al carui domeniu auditabil este “Sistemul de control intern”.Obiectivul de audit...

Modelarea și Simularea Deciziei Financiare de Gestiune

Aplicaţia 1. -- Programarea liniarǎ (Linear Programming) Societatea VEL PITAR realizează 3 produse de panificaţie diferite. Se cunosc timpii...

Raport de expertiză contabilă

CAP.1. INTRODUCERE 1.1 Subsemnata Popa Alina, expert contabil, posesor al carnetului de expert contabil cu numarul 18776, inscris in Tabloul...

Ai nevoie de altceva?

''