Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2863
Mărime: 17.05KB (arhivat)
Publicat de: Tudor-Valeriu Duma
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Puscasu Ion

Cuprins

 1. I Modele de organizare şi evidenţă a gestiunii
 2. Mărfurile sunt bunuri achiziţionate din afara unităţii pentru a fi vândute în aceeaşi stare. Desfacerea lor se realizează prin unităţi comerciale cu ridicata sau cu amănuntul. În funcţie de aceasta şi evaluarea mărfurilor se face diferit: la unităţile cu ridicata evaluarea se face la cost de achiziţie, iar la vânzare la preţ de livrare (diferenţa dintre aceste două preţuri constituie adaosul comercial perceput de unităţile cu ridicata), iar la unităţile cu amănuntul evaluarea mărfurilor se face la preţ de vânzare cu amănuntul, format din costul de achiziţie, adaosul comercial şi TVA-ul.
 3. Contabilitatea sintetică a circulaţiei mărfurilor se organizează diferit:
 4. - la unităţile cu ridicata prin folosirea inventarului permanent;
 5. - la unităţile cu amănuntul prin folosirea inventarului intermitent pentru societăţile mici şi mijlocii.
 6. În cele ce urmează vom trece în revistă metodele aflate la dispoziţia agenţilor economici pentru evidenţa gestiunii mărfurilor, şi în general a elementelor patrimoniale.
 7. I.1. Ce reprezintă gestiunea şi contabilitatea stocurilor
 8. Conform prevederilor Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, a Regulamentului pentru aplicarea Legii Contabilităţii, aprobat prin HG 704 / 1993, a Ordinului 2388 / 1995 al ministrului finanţelor, regiile autonome, şi a Legii nr. 54 / 1994, regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane juridice, care au calitatea de comerciant, au obligaţia să organizeze, şi să controleze gestiunea şi contabilitatea stocurilor.
 9. Gestiunea reprezintă totalitatea bunurilor încredinţate uneia sau mai multor persoane în vederea primirii, păstrării şi eliberării acestora prin operaţii legale care să asigure integritatea lor.
 10. Gestiunea se referă atât la bunuri concrete, cu valoare intrinsecă, cât şi la alte valori nemateriale cum ar fi bani, cecuri, formulare…
 11. Din acest punct de vedere gestiunile se grupează în:
 12. - gestiuni de bunuri;
 13. - gestiuni băneşti;
 14. - gestiuni mixte.
 15. Conform legislaţiei în vigoare agenţii comerciali sunt obligaţi să organizeze gestiuni distincte în următoarele cazuri:
 16. - destinaţia bunurilor este diferită (ex. vânzare cu ridicata şi vânzare cu amănuntul);
 17. - există locuri diferite de depozitare a bunurilor;
 18. - există mai multe puncte de vânzare, determinate de volumul şi complexitatea operaţiilor pe care le desfăşoară unitatea;
 19. - existenţa unui volum mare de intrări şi ieşiri (respectiv o mare varietate a bunurilor) care poate determina constituirea de gestiuni distincte pe tipuri de bunuri.
 20. La constituirea unei gestiuni trebuie să se prevadă:
 21. - denumirea gestiunii (căreia I se atribuie un număr de ordine);
 22. - data înfiinţării;
 23. - obiectul gestiunii;
 24. - locul unde e constituită;
 25. - persoanele care răspund şi care au dreptul să realizeze intrări sau ieşiri de mărfuri.
 26. Obiectul gestiunii, ca şi obiectul contabilităţii stocurilor îl constituie bunurile de natura:
 27. - mărfuri;
 28. - materii prime şi materiale consumabile;
 29. - produse (semifabricate sau finite);
 30. - animale;
 31. - ambalaje;
 32. - obiecte de inventar şi mijloace fixe.

Extras din curs

- Ministerul Finanţelor, Sistemul contabil al agenţilor economici, Bucureşti, Editura Economică, 1993;

- Gestiunea şi contabilitatea firmei, Bucureşti, Tribuna Economică, decembrie 1998 – aprilie 1999;

- Ţigăeru, George, Gestionarea bunurilor, Bucureşti, Lumina Lex, 1995;

Preview document

Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 1
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 2
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 3
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 4
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 5
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 6
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 7
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 8
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 9
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 10
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 11
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 12
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 13
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 14
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 15
Modele de Organizare și Evidență a Gestiunii - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Modele de Organizare si Evidenta a Gestiunii.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea economica și financiara a întreprinderii

S.C FLORNICOL SRL isi are sediul in judetul Galati,localitatea Galati ,str.Jiului nr.2,bloc G2C,scara 3,apartament 55. Inregistrata pe 20 ianuarie...

Control de gestiune

1. Bugetul serviciilor de desfacere. Aspecte generale “Gestiunea bugetară este procesul prin care întreprinderea îşi defineşte atât obiectivele pe...

Contabilitate primară

Delta S.R.L. prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant contabil incheiat la data de 31.12.2013. ACTIV SUME PASIV SUME Mijloace fixe...

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei Pensiuni Agroturistice Situată în Stațiunea Durău

TEMA PROIECTULUI Proiectarea unei pensiuni agroturistice situată în staţiunea Durău, Judeţul Neamţ, dotată cu: - Spaţii de cazare cu o...

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi...

Proiectarea unei Pensiuni Agroturistice

1. STUDIU DOCUMENTAR 1.1 PREZENTARE JUDEŢUL MARAMUREŞ ŞI STAŢIUNEA BORŞA Maramureşul este considerat de mulţi sufletul satului tipic românesc. Cu...

Contabilitate generală SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Tehnica operațiunilor de turism la SC Happy Travel SRL

I. PREZENTAREA SOCIETATII SC HAPPY TRAVEL SRL AMPLASAREA AGENTIEI DE TURISM SC Happy Travel SRL Agentia de turism SC Happy Travel SRL este o...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Contabilitatea Materiilor Prime

1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. COMAT S.A. DEVA 1.1. SCURT ISTORIC Societatea Comerciala COMAT DEVA S.A. este persoana juridica româna, cu sediul...

Proiectarea unei pensiuni agroturistice situată în Localitatea Dubova, Județul Mehedinți

TEMA PROIECTULUI Proiectarea unei pensiuni agroturistice situată în localitatea Dubova, Judeţul Mehedinţi, dotată cu: - Spaţii de cazare cu o...

Ai nevoie de altceva?