Modificari contabile 2016

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 5424
Mărime: 35.05KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.Pentru imobilizari corporale - schimbarea metodei reevaluarii cu metoda costului:

2. După punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu următorul cuprins:"62^1. - (1) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidențiate în contul 105 - Rezerve din reevaluare- în funcție de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), după cum urmează:

a) entitățile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 - Rezerve din reevaluare- ) pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă (articol contabil 105 - Rezerve din reevaluare- = 21 x Imobilizări corporale);

b) entitățile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidență a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel

-transferă din contul 105 - Rezerve din reevaluare- în contul 1175 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare- rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;

-reduce valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 - Rezerve din reevaluare- = 21 x Imobilizări corporale).

(2) Entitățile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).(3) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opțiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, față de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.

(4) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării."

COMENTARII:

Art 63(1) din OMFP 1802/2014 prevede: Efectele modificării politicilor contabile aferente exercițiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”), dacă efectele modificării pot fi cuantificate.

Entitățile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile de mai su prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).Concluzie: modificarea politicii contabile aplicabilă imobilizărilor corporale care decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului NU SE CONTABILIZEAZĂ în contul 1173.

Preview document

Modificari contabile 2016 - Pagina 1
Modificari contabile 2016 - Pagina 2
Modificari contabile 2016 - Pagina 3
Modificari contabile 2016 - Pagina 4
Modificari contabile 2016 - Pagina 5
Modificari contabile 2016 - Pagina 6
Modificari contabile 2016 - Pagina 7
Modificari contabile 2016 - Pagina 8
Modificari contabile 2016 - Pagina 9
Modificari contabile 2016 - Pagina 10
Modificari contabile 2016 - Pagina 11
Modificari contabile 2016 - Pagina 12
Modificari contabile 2016 - Pagina 13
Modificari contabile 2016 - Pagina 14
Modificari contabile 2016 - Pagina 15
Modificari contabile 2016 - Pagina 16
Modificari contabile 2016 - Pagina 17
Modificari contabile 2016 - Pagina 18
Modificari contabile 2016 - Pagina 19
Modificari contabile 2016 - Pagina 20
Modificari contabile 2016 - Pagina 21
Modificari contabile 2016 - Pagina 22
Modificari contabile 2016 - Pagina 23
Modificari contabile 2016 - Pagina 24
Modificari contabile 2016 - Pagina 25
Modificari contabile 2016 - Pagina 26
Modificari contabile 2016 - Pagina 27
Modificari contabile 2016 - Pagina 28
Modificari contabile 2016 - Pagina 29
Modificari contabile 2016 - Pagina 30
Modificari contabile 2016 - Pagina 31
Modificari contabile 2016 - Pagina 32
Modificari contabile 2016 - Pagina 33
Modificari contabile 2016 - Pagina 34
Modificari contabile 2016 - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Modificari contabile 2016.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității în Ramura Comerțului

Tema 1: Organizarea contabilităţii în ramura comerţului 1. Rolul şi principiile de organizare a contabilităţii în comerţ. 2. Organizarea...

Activitatea Comercială în Cadrul Relațiilor de Piață

1.1. Definirea, necesitatea şi rolul comerţului în dezvoltarea economico-socială Necesităţile individuale şi comune ale societăţii sunt asigurate...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Patrimoniul si Bilantul - Fundamente ale Logicii Contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Impozitul pe Venit

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri: 1. în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor...

Cheltuieli Inregistrate in Avans

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta in bilantul conform OMF 3055/2009 elemente de active mai mici de un an ;ele reprezinta creantele...

Contabilitatea Activelor Nemateriale

1. Componenţa şi caracteristica activelor nemateriale Activele nemateriale reprezintă active nebăneşti indentificate care nu imbracă o formă...

Ai nevoie de altceva?