Modificări contabile 2016

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 5424
Mărime: 35.05KB (arhivat)
Publicat de: Eftimie Coman
Cost: Gratis

Extras din curs

1.Pentru imobilizari corporale - schimbarea metodei reevaluarii cu metoda costului:

2. După punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu următorul cuprins:"62^1. - (1) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidențiate în contul 105 - Rezerve din reevaluare- în funcție de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), după cum urmează:

a) entitățile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 - Rezerve din reevaluare- ) pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă (articol contabil 105 - Rezerve din reevaluare- = 21 x Imobilizări corporale);

b) entitățile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidență a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel

-transferă din contul 105 - Rezerve din reevaluare- în contul 1175 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare- rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;

-reduce valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 - Rezerve din reevaluare- = 21 x Imobilizări corporale).

(2) Entitățile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).(3) Entitățile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opțiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, față de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.

(4) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării."

COMENTARII:

Art 63(1) din OMFP 1802/2014 prevede: Efectele modificării politicilor contabile aferente exercițiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”), dacă efectele modificării pot fi cuantificate.

Entitățile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile de mai su prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).Concluzie: modificarea politicii contabile aplicabilă imobilizărilor corporale care decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului NU SE CONTABILIZEAZĂ în contul 1173.

Preview document

Modificări contabile 2016 - Pagina 1
Modificări contabile 2016 - Pagina 2
Modificări contabile 2016 - Pagina 3
Modificări contabile 2016 - Pagina 4
Modificări contabile 2016 - Pagina 5
Modificări contabile 2016 - Pagina 6
Modificări contabile 2016 - Pagina 7
Modificări contabile 2016 - Pagina 8
Modificări contabile 2016 - Pagina 9
Modificări contabile 2016 - Pagina 10
Modificări contabile 2016 - Pagina 11
Modificări contabile 2016 - Pagina 12
Modificări contabile 2016 - Pagina 13
Modificări contabile 2016 - Pagina 14
Modificări contabile 2016 - Pagina 15
Modificări contabile 2016 - Pagina 16
Modificări contabile 2016 - Pagina 17
Modificări contabile 2016 - Pagina 18
Modificări contabile 2016 - Pagina 19
Modificări contabile 2016 - Pagina 20
Modificări contabile 2016 - Pagina 21
Modificări contabile 2016 - Pagina 22
Modificări contabile 2016 - Pagina 23
Modificări contabile 2016 - Pagina 24
Modificări contabile 2016 - Pagina 25
Modificări contabile 2016 - Pagina 26
Modificări contabile 2016 - Pagina 27
Modificări contabile 2016 - Pagina 28
Modificări contabile 2016 - Pagina 29
Modificări contabile 2016 - Pagina 30
Modificări contabile 2016 - Pagina 31
Modificări contabile 2016 - Pagina 32
Modificări contabile 2016 - Pagina 33
Modificări contabile 2016 - Pagina 34
Modificări contabile 2016 - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Modificari contabile 2016.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate financiară

Contabilitate financiara Un activ = o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Contabilitatea impozitelor

1. Noţiuni generale şi clasificarea impozitelor Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată,...

Contabilitate publică

1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice Instituțiile publice sunt organisme prin intermediul cărora statul își organizează și...

Conspect la contabilitatea managerială

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CONTABILITĂȚII MANAGERIALE 1.1. Obiectul contabilității manageriale. Dezvoltarea concepției contabilității...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără...

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Audit

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT O misiune de audit trebuie să se realizeze prin parcurgerea...

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale la agenții economici - Studiu de caz S.C Antibiotice S.A. Iași

În anul 1955, la Iași ia ființă primul și unicul producător de antibiotice din România, care a devenit cel mai important producător român de...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Biofarm SA

I. Prezentarea generală a întreprinderii Pentru acest studiu de caz am ales întreprinderea BIOFARM.SA, o companie care se numără printre primii...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii SC Life is Hard SA

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1. 1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității A. Obiect de...

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o...

SNTGN Transgaz SA

INFORMATII GENERALE TRANSGAZ SA Societatea Națională de Transport Gaze Naturale - SNTGN Transgaz SA („Societatea”) are ca activitate principală...

Ai nevoie de altceva?