Moneda si Banci

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Moneda si Banci.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 34 de pagini .

Profesor: Lector Univ. Dr. Bratu Alina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1.1. Conceptul de moneda si functiile ei
1.2. Evolutia monedei si clasificarea semnelor monetare
1.3. Puterea de cumparare a monedei
CAPITOLUL 2. MASA MONETARA
2.1. Structura masei monetare
2.2. Agregatele monetare - indicatori ai politicii monetare
2.3.Cererea si oferta de moneda. Echilibrul monetar
2.4.Viteza de rotatie (circulatie) a monedei
2.5.Lichiditatea
CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA MONETARA - SISTEME MONETARE NATIONALE. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN
3.1. Sistemul monetar-definitie, continut, rol, clasificare
3.2. Convertibilitatea monetara si cursul de schimb
3.3. Evolutia Sistemului monetar national al României
3.4. Sistemul monetar international de la Bretton Woods
3.5. Sistemul monetar international actual
3.6. Institutiile Sistemului monetar international
3.7. Crearea si functionarea Sistemului Monetar European
3.8. Integrarea monetara europeana si moneda EURO
CAPITOLUL 4.CREDITUL SI DOBÂNDA
4.1. Creditul – continut, trasaturi si elemente constitutive
4.2. Functiile si formele creditului
4.3. Dobânda - continut, trasaturi, factori
4.4. Dobânda nominala si dobânda reala
CAPITOLUL 5. INSTRUMENTELE DE PLATA SI DE CREDIT
5.1. Modalitatile si instrumentele de plata
5.2. Titlurile de credit(cambia, biletul la ordin,cecul)
5.3. Cardul – instrument modern de plata si credit
5.4. Sisteme electronice de transfer de fonduri( Western Union, Money Gram)
CAPITOLUL 6 . BANCA CENTRALA
6.1. Banca – concept, functii, clasificare
6.2. Banca Centrala – istoric, functii, principii
6.3. Banca Nationala a României – istoric, functii, organizare
CAPITOLUL 7. BANCILE COMERCIALE
7.1. Banca comerciala – concept, functii
7.2. Operatiunile desfasurate de catre bancile comerciale
7.3.Metode de evidentiere a operatiunilor în conturile curente
7.4. Codificarea conturilor bancare

Extras din document

CAPITOLUL 1 - MONEDA SI ROLUL SAU ÎN ECONOMIE

1.1. Conceptul de moneda si functiile ei

Notiunea de „moneda” este extrem de complexa si dificil de definit.

Potrivit dictionarului Larousse, termenul de „moneda” desemneaza „o piesa de metal,

emisa de autoritatea suverana pentru a servi ca mijloc de schimb”.

Unii cercetatori fac deosebirea dintre ban si moneda, considerându-se banul ca ceva

abstract, iar moneda ca ceva concret. În manual se atribuie banilor si monedei acelasi înteles

pentru ca au aceleasi functii si acelasi rol în economie.

Moneda poate fi definita ca ansamblul mijloacelor de plata direct utilizabile pentru a

efectua platile pe pietele de bunuri si servicii, adica ansamblul de active acceptate

pretutindeni, totdeauna si de catre toti pentru a regla datoriile generate prin schimbul de

marfuri. Moneda apare astfel ca un activ (creanta) care poate fi detinut, schimbat, împrumutat

si conservat.

Printre caracteristicile monedei amintim:

• acceptabilitatea

• lichiditatea

• stabilitatea

• legalitatea

• etalonul monetar –

Moneda îndeplineste mai multe functii, accentul fiind pus potrivit epocilor si scolilor

dominante, pe una dintre ele. Dintre aceste functii atribuite monedei, cele mai importante

sunt:

• moneda - intermediar al schimburilor (mijloc de schimb);

• moneda - etalon (masura) al valorii;

• moneda - instrument de rezerva a valorii (mijloc de tezaurizare);

• moneda - unitate de cont.

1.2.Clasificarea semnelor monetare

Clasificarea semnelor monetare se poate face în raport de urmatoarele criterii:

1.forma de existenta a monedei:

• moneda materiala

a) moneda metalica

b) moneda de hârtie

• moneda scripturala (de cont).

2.unitatea emitenta:

• moneda creata de agentii economici

• moneda creata de guvern

• moneda creata de banci

3.valoarea intrinseca:

• moneda cu valoare integrala

• moneda fara valoare integrala (moneda-semn)

4.obligatia ce si-o asuma unitatea emitenta:

• moneda convertibila

• moneda neconvertibila

5.capacitatea liberatorie (stabilita prin lege)

• moneda legala

• moneda fractionara

• moneda facultativa

1.3. Puterea de cumparare a monedei

Puterea de cumparare a unei monede, adica valoarea ei, decurge din nivelul preturilor

si reprezinta cantitatea de bunuri si servicii ce se poate cumpara cu o unitate monetara.

Evolutia puterii de cumparare a unei monede este un indice ( Ipc ) care permite

comparatia în timp, de la un an la altul si se exprima pe baza indicilor de pret (I pr ). Dintre

toti indicii care se stabilesc si se urmaresc statistic, cel mai folosit pentru a exprima puterea de

cumparare este indicele preturilor de consum.

CAPITOLUL 2. MASA MONETARA

2.1. Structura masei monetare

Cantitatea de moneda, definita prin conceptul de masa monetara reprezinta totalitatea

activelor care pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor si serviciilor si pentru plata

datoriilor.

Masa monetara desemneaza ansamblul mijloacelor de plata, respectiv de lichiditate,

existente la un moment dat în economie.

Majoritatea monetaristilor au apreciat ca în structura masei monetare pot fi incluse

urmatoarele active:

• moneda efectiva sau numerarul;

• moneda de cont, respectiv depozitele la vedere;

• depunerile la termen si în vederea economisirii;

• alte active cu grad mai mare sau mai mic de lichiditate.

2.2. Agregatele monetare - indicatori ai politicii monetare

Dimensionarea masei monetare si urmarirea evolutiei acesteia (a activelor

componente) se realizeaza folosind anumiti indicatori monetari.

În practica monetara din tarile dezvoltate se utilizeaza ca indicatori rata dobânzii si

agregatele monetare.

Specialistii au grupat agregatele monetare în trei categorii:

1) moneda primara (baza monetara sau moneda de rezerva)

2) moneda ca mijloc de plata (masa monetara în sens restrâns - M 1)

3) moneda ca avutie neta

S-au creat agregatele monetare simbolizate cu M1, M2, M3, M4 sau L.

AGREGATUL M1 – masa monetara în sens restrâns

Agregatul monetar simbolizat cu M1 grupeaza:

• toate mijloacele de plata sub forma monedei efective (bilete de banca si

moneda divizionara);

• depunerilor în conturile curente nepurtatoare de dobânzi.

AGREGATUL M2

Agregatul monetar simbolizat cu M2 grupeaza:

• toate mijloacele de plata sub forma monedei efective (bilete de banca si

moneda divizionara);

• depunerilor în conturile curente nepurtatoare de dobânzi;

• plasamentele la termen si în vederea economisirii pe termen scurt.

AGREGATUL M3

Agregatul monetar simbolizat cu M3 grupeaza:

• toate mijloacele de plata sub forma monedei efective (bilete de banca si

moneda divizionara);

• depunerilor în conturile curente nepurtatoare de dobânzi;

• plasamentele la termen si în vederea economisirii pe termen scurt;

• certificate de depozit;

• bonuri de casa;

• conturi de economii pe termen mediu;

În unele tari se foloseste si un agregat M4 sau L care regrupat cu M3 cuprinde titluri

emise pe termen mediu si lung negociabile si care pot fi transformate mai rapid sau mai lent în

mijloace de plata, respectiv în lichiditati.

Fisiere in arhiva (1):

  • Moneda si Banci.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ FACULTATEA MFC SPECIALIZAREA CIG AN STUDII-V FR. DISCIPLINA: MONEDA SI BANCI