Note de Curs - Bazele Contabilitatii

Curs
8.4/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 215 în total
Cuvinte : 69422
Mărime: 2.32MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: violeta dragoi
curs pt studentii de anul 1

Cuprins

CAPITOLUL I:

OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 4

1.1. Obiectul contabilităţii 4

1.1.1.Repere istorice asupra obiectului contabilităţii 4

1.1.2. Concepţia juridică asupra obiectul contabilităţii 5

1.1.3. Concepţia economică asupra obiectului contabilităţii 11

1.1.4. Concepţia financiară asupra obiectului contabilităţii 12

1.1.5. Alte modalităţi de reprezentare a patrimoniului 12

1.2. Sfera de cuprindere a obiectului contabilităţi 17

1.2.1.Unităţi patrimoniale care organizează şi conduc contabilitatea 17

1.2.2. Prezentarea principalelor elemente patrimoniale ce fac obiectul contabilităţii 19

1.2.2.1. Activele patrimoniale 19

1.2.2.2. Pasivele patrimoniale 27

1.2.2.3. Veniturile, cheltuielile şi rezultatul exerciţiului 31

1.2.2.4. Ajustările de valoare 33

1.2.2.6. Aplicaţii privind structura elementelor patrimoniale 34

1.2.3. Tipuri de modificări produse de operaţiile economice asupra elementelor patrimoniale 37

1.3. Metoda contabilităţii 41 1.3.1. Noţiunea şi conţinutul metodei contabilităţii 41

1.3.2. Procedeele metodei contabilităţii 43

1.4. Principiile contabile generale 45

CAPITOLUL II: BILANŢUL CONTABIL PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII 47

2.1. Definirea, conţinutul şi structura bilanţulu 47

2.2. Forme de prezentare a bilanţului 49

2.3. Teorii privind structura bilanţulu 51

2.4. Tipuri de bilanţ 53

2.5. Funcţiile bilanţului 54

2.7. Contul de profit şi pierdere 55

2.8. Aplicaţii privind bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere 58

CAPITOLUL III: DOCUMENTELE CONTABILE. FORME DE ÎNREGISTRARE ÎN CONTABUILITATE 64

3.1. Documentele contabile 64

3.1.1. Definirea, conţinutul şi funcţiile documentelor contabile 64

3.1.2. Întocmirea, prelucrarea şi verificarea documentelor contabile 65

3.1.3. Clasificarea documentelor contabile 67

3.1.4. Circulaţia documentelor contabile 70

3.1.5. Clasarea şi păstrarea documentelor contabile 71

3.2.Registrele de contabilitate 72

3.3. Formele de înregistrare contabilă 77

3.3.1. Definirea formei de contabilitate 77

3.2.1. Forme de înregistrare în contabilitate 78

CAPITOLUL IV : EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎN CONTABILITATE 81

4.1. Noţiunea şi principiile evaluării patrimoniului 81

4.2. Sistemul de preţuri şi tarife, bază a evaluării patrimoniului 82

4.3. Forme şi metode de evaluare a elementelor patrimoniale 83

4.3.1. Evaluarea curentă 83

4.3.2. Evaluarea periodică 85

4.4. Aplicaţii privind evaluarea patrimoniului 86

PROBLEME DE REZOLVAT 89

Extras din document

INTRODUCERE

În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de celelalte ştiinţe. Obiectivul declarat al contabilităţii, ca teorie ştiinţifică şi tehnică de înregistrare, este reflectarea clară, fiabilă şi completă a situaţiei patrimoniului, a rezultatelor obţinute din utilizarea acestuia şi a performanţelor financiare a unităţii patrimoniale.

După unii autori, contabilitatea este considerată o teorie ştiinţifică, ce are ca obiect de studiu mişcarea circulară a bunurilor economice, a veniturilor, şi a cheltuielilor etc. Alţi autori consideră contabilitatea ca o tehnică de culegere, prelucrare, stocare, transmitere şi analiză a informaţiilor privind situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute.

Prin câmpul de acţiune, contabilitatea este grefată pe o entitate patrimonială de forma unităţilor economice, instituţii publice sau organizaţii obşteşti. Prin contabilitate se asigură transpunerea într-un sistem formalizat, cu procedee proprii şi principii clar definite, a tuturor operaţiilor economice determinate de desfăşurarea activităţii de către entităţile patrimoniale. Contabilitate, prin cuantificarea tuturor operaţiilor economice şi înregistrarea lor pe o bază unitară pentru toate întreprinderile, dă posibilitatea efectuării de comparaţii între acestea atât în timp (situaţia unei uîntreprinderi de la o perioadă la alta), cît şi în spaţiu (comparaţii între întreprinderi diferite care desfăşoară activităţi similare).

Acest curs de bazele contabilităţii nu face altceva decât să pună în lumină un ansamblu de noţiuni teoretice fundamentale care definesc obiectul, sfera de cuprindere şi metoda contabilităţii, furnizând informaţii cu privire la patrimoniul ca obiect de studiu al contabilităţii.

Cursul este structurat în două părţi, fiecare dintre acestea având la unul dintre cele două principii fundamentale ale metodei contabilităţii şi anume:

- dubla reprezentare a patrimoniului: orice bun sau valoare economică are o sursă de provenienţă (prima parte);

- dubla înregistrare: orice operaţie economică produce o dublă modificare a patrimoniului, fie numai la nivelul uneia dintre masele patrimoniale sau concomitent şi cu aceeaşi sumă în ambele categorii de elemente patrimoniale (partea a II-a)

Obiective Partea I

1. Înţelegerea noţiunii de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţii.

2. Înţelegerea modului de reprezentare a patrimoniului în contabilitate (dubla reprezentare).

3. Înţelegerea noţiunilor de activ şi pasiv; cheltuieli şi venituri.

4. Înţelegerea modului de completare şi de întocmire a documentelor contabile şi a rolului fiecărei categorii de astfel de documente.

5. Însuşirea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale, evaluare prin care elementele patrimoniale sunt cuantificate astfel încât să poată fi înregistrate în contabilitate.

INTRODUCERE

În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de celelalte ştiinţe. Obiectivul declarat al contabilităţii, ca teorie ştiinţifică şi tehnică de înregistrare, este reflectarea clară, fiabilă şi completă a situaţiei patrimoniului, a rezultatelor obţinute din utilizarea acestuia şi a performanţelor financiare a unităţii patrimoniale.

După unii autori, contabilitatea este considerată o teorie ştiinţifică, ce are ca obiect de studiu mişcarea circulară a bunurilor economice, a veniturilor, şi a cheltuielilor etc. Alţi autori consideră contabilitatea ca o tehnică de culegere, prelucrare, stocare, transmitere şi analiză a informaţiilor privind situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute.

Prin câmpul de acţiune, contabilitatea este grefată pe o entitate patrimonială de forma unităţilor economice, instituţii publice sau organizaţii obşteşti. Prin contabilitate se asigură transpunerea într-un sistem formalizat, cu procedee proprii şi principii clar definite, a tuturor operaţiilor economice determinate de desfăşurarea activităţii de către entităţile patrimoniale. Contabilitate, prin cuantificarea tuturor operaţiilor economice şi înregistrarea lor pe o bază unitară pentru toate întreprinderile, dă posibilitatea efectuării de comparaţii între acestea atât în timp (situaţia unei uîntreprinderi de la o perioadă la alta), cît şi în spaţiu (comparaţii între întreprinderi diferite care desfăşoară activităţi similare).

Acest curs de bazele contabilităţii nu face altceva decât să pună în lumină un ansamblu de noţiuni teoretice fundamentale care definesc obiectul, sfera de cuprindere şi metoda contabilităţii, furnizând informaţii cu privire la patrimoniul ca obiect de studiu al contabilităţii.

Cursul este structurat în două părţi, fiecare dintre acestea având la unul dintre cele două principii fundamentale ale metodei contabilităţii şi anume:

- dubla reprezentare a patrimoniului: orice bun sau valoare economică are o sursă de provenienţă (prima parte);

- dubla înregistrare: orice operaţie economică produce o dublă modificare a patrimoniului, fie numai la nivelul uneia dintre masele patrimoniale sau concomitent şi cu aceeaşi sumă în ambele categorii de elemente patrimoniale (partea a II-a)

Obiective Partea I

1. Înţelegerea noţiunii de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţii.

2. Înţelegerea modului de reprezentare a patrimoniului în contabilitate (dubla reprezentare).

3. Înţelegerea noţiunilor de activ şi pasiv; cheltuieli şi venituri.

4. Înţelegerea modului de completare şi de întocmire a documentelor contabile şi a rolului fiecărei categorii de astfel de documente.

5. Însuşirea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale, evaluare prin care elementele patrimoniale sunt cuantificate astfel încât să poată fi înregistrate în contabilitate.

Preview document

Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 8
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 9
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 10
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 11
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 12
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 13
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 14
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 15
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 16
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 17
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 18
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 19
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 20
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 21
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 22
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 23
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 24
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 25
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 26
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 27
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 28
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 29
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 30
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 31
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 32
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 33
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 34
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 35
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 36
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 37
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 38
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 39
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 40
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 41
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 42
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 43
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 44
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 45
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 46
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 47
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 48
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 49
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 50
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 51
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 52
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 53
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 54
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 55
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 56
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 57
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 58
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 59
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 60
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 61
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 62
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 63
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 64
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 65
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 66
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 67
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 68
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 69
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 70
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 71
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 72
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 73
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 74
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 75
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 76
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 77
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 78
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 79
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 80
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 81
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 82
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 83
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 84
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 85
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 86
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 87
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 88
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 89
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 90
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 91
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 92
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 93
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 94
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 95
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 96
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 97
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 98
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 99
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 100
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 101
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 102
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 103
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 104
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 105
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 106
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 107
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 108
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 109
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 110
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 111
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 112
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 113
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 114
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 115
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 116
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 117
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 118
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 119
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 120
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 121
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 122
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 123
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 124
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 125
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 126
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 127
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 128
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 129
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 130
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 131
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 132
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 133
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 134
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 135
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 136
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 137
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 138
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 139
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 140
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 141
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 142
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 143
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 144
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 145
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 146
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 147
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 148
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 149
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 150
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 151
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 152
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 153
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 154
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 155
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 156
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 157
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 158
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 159
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 160
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 161
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 162
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 163
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 164
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 165
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 166
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 167
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 168
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 169
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 170
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 171
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 172
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 173
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 174
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 175
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 176
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 177
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 178
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 179
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 180
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 181
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 182
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 183
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 184
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 185
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 186
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 187
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 188
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 189
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 190
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 191
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 192
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 193
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 194
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 195
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 196
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 197
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 198
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 199
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 200
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 201
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 202
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 203
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 204
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 205
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 206
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 207
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 208
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 209
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 210
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 211
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 212
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 213
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 214
Note de Curs - Bazele Contabilitatii - Pagina 215

Conținut arhivă zip

  • Note de Curs - Bazele Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Monografie Contabila

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Contabilitatea si Tehnologiile Informationale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Principii Contabile Generale

Principiile contabile, parte esenţială a dispozitivului contabil Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii

Cap.I. Prezentarea entitatii. 1. Infiintare,denumire,capital. Societatea C&R Partener a luat fiinta in anul 1996. Numarul inregistrarii la...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Modalitati de Majorare si Diminuare a Capitalurilor Sociale

Tema proiectului pe care am ales-o este ,,Modalitati de majorare si diminuare a capitalurilor sociale”. Majorarea capitalului social al unei...

Ai nevoie de altceva?