Note de Curs Contabilitate Financiara

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 18395
Mărime: 101.70KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Carmen

Extras din document

SEMESTRUL I

11.X.2004

Curs1

REGULI GENERALE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII FINANCIARE

După ’89 sistemul contabil românesc a cuprins ca şi perioade de dezvoltare următoarele:

1990-1994 perioadă în care s-a încercat adaptarea contabilităţii de sorginte sovietică la noile condiţii ale economiei de piaţă;

1994-1999 când ca urmare a aprobării de parlament a legii 82/’91 a contabilităţii şi a regulamentului de aplicare aprobat prin H.G. 704 / 1993 a fost implementat modelul contabil al Europei continentale de tip francez ţinându-se cont şi de tradiţia şcolii româneşti de contabilitate;

1999 până în prezent (2004) caracterizată de introducerea sistemului contabil al Europei continentale dar armonizat cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi cu Directivele U.E. în domeniu.

Armonizarea contabilă a sistemului nostru de contabilitate este necesară având în vedere faptul că în esenţă contabilitatea reprezintă un limbaj economic iar datorită procesului de globalizare această tehnică de înregistrare ar trebui să fie în general unică.

Pe plan mondial sunt multe companii multinaţionale cu activităţi şi afaceri în diverse state care datorită sistemelor contabile diferite întâmpină dificultăţi în întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Necesitatea armonizării contabilităţii româneşti este strâns legată şi de iminenta integrare a României în comunitatea economică europeană.

Pentru a corespunde cerinţelor U.E. în domeniul contabil după anul 1999 au fost adaptate în baza legii contabilităţii două acte normative cu aplicare imediată sau graduală până la nivelul anului 2005.

Începând cu anul 2003 în România se aplică două tipuri de reglementări contabile:

I Reglementări contabile armonizate cu standardele internaţionale de contabilitate şi cu Directiva a IV-a a comunităţilor economice europene privind contabilitatea aprobate prin O.M.F.P.94/2201 publicat în M.O.85/20 februarie 2001.

Potrivit acestor reglementări vor conduce contabilitatea un număr limitat de societăţi comerciale datorită criteriilor de încadrare privind:

1. Cifra de afaceri;

2. Valoarea activelor şi

3. Numărul mediu de salariaţi

Aceste societăţi comerciale ce conduc contabilitatea potrivit O.M.F.P.94/2001 sunt nominalizate în mod expres şi trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 Cifra de afaceri să fie mai mare de 7,3 milioane €

 Valoarea activelor pentru anul anterior să fie de 6,35 milioane €

 Numărul mediu de salariaţi mai mare de 50

Astfel situaţiile financiare anuale ale acestor întreprinderi vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a)Bilanţul

b)Contul de profit şi pierdere

c)Situaţia modificărilor capitalului propriu

d)Situaţia fluxurilor de trezorerie

e)Politici contabile şi note explicative

Aceste situaţii financiare anuale vor trebui întocmite şi depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi cea a municipiului Bucureşti în termen de 120 zile de la încheierea exerciţiului financiar.

II Reglementări contabile simplificate armonizate cu directivele europene în domeniu aprobate prin O.M.F.P. 36/2002 publicat în M.O. 279 şi 279 bis / 25 aprilie 2002.

Potrivit acestor reglementări contabile unităţile vor conduce contabilitatea armonizată cu directivele U.E. în domeniu dacă nu îndeplinesc condiţiile pentru a conduce contabilitatea potrivit O.M.F.P. 24/ ’91 şi anume:

4. Au o cifră de afaceri de până la 7,3 milioane €

5. Valoarea activului la sfârşitul anului precedent este de până la 3,65 milioane €

6. Numărul mediu de salariaţi până la 50

Situaţiile financiare anuale ale acestor unităţi vor cuprinde:

a)Bilanţul

b)Contul de profit şi pierdere

c)Politici contabile şi note explicative.

Aceste situaţii financiare anuale vor fi întocmite şi depuse la D.G.F.P. (direcţiile generale ale finanţelor publice) în termen de 90 zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Pe lânga aceste unităţi vor mai conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile simplificate O.M.F.P. 306/2002 şi microîntreprinderile.

Încadrarea ca şi microîntreprindere se face numai din punct de vedere fiscal adică al tratamentului fiscal aplicat din punct de vedere al impozitării directe (pe profit sau pe venit).

Astfel potrivit Codului Fiscal aprobat prin legea 571/2003 publicată în M.O.927/23 decembrie 2003 pot opta pentru plata unui impozit pe venit (nu pe profit) agenţii economici care îndeplinesc în mod cumulativ 4 condiţii:

1. Au capital integral privat;

2. Desfăşoară activităţi de producţie, comercializare sau prestări servicii

3. Au o cifră de afaceri de pâna la 100 mii € anual

4. au între 1 şi 9 salariaţi.

Preview document

Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 1
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 2
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 3
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 4
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 5
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 6
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 7
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 8
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 9
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 10
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 11
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 12
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 13
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 14
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 15
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 16
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 17
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 18
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 19
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 20
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 21
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 22
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 23
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 24
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 25
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 26
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 27
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 28
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 29
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 30
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 31
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 32
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 33
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 34
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 35
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 36
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 37
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 38
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 39
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 40
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 41
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 42
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 43
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 44
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 45
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 46
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 47
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 48
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 49
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 50
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 51
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 52
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 53
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 54
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 55
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 56
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 57
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 58
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 59
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 60
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 61
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 62
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 63
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 64
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 65
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 66
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 67
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 68
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 69
Note de Curs Contabilitate Financiara - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Note de Curs Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Productiva in Contabilitate

1. CAIET DE PRACTICA 02.08.2004 In prima zi de practica am vizitat sediul unitatii si am aflat care este obiectul de activitate al unitatii si...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Sisteme Contabile - Japonia, China, Australia, Marea Britanie, Turcia

1. SISTEMUL CONTABIL DIN JAPONIA 1.1. Contextul contabil Industrializarea Japoniei a început în anul 1868 după restauraţia Meiji. Guvernul era...

Contabilitatea Financiara si de Gestiune cu Aplicatie in Restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Sisteme Contabile Comparate

CONTABILITATEA ÎN PREZENT Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză. Definirea...

Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Recenzie - Evolutia Contabilitatii in Romania Contabilitatea Comunista

1. Când apar primele lucrări în contabilitatea românească- Care sunt principalele caracteristici ale contabilităţii din România de dinainte de...

Ai nevoie de altceva?

''