Noțiuni introductive privind contabilitatea

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: pptx
Pagini : 172 în total
Mărime: 2.08MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Noţiuni introductive privind contabilitateaObiectul contabilităţii îl reprezintă înregistrarea, urmărirea şi controlul sistematic al existenţei, mişcării şi transformării patrimoniului în procesul de producţie (de exploatare) precum şi al surselor de formare ale acestora concomitent cu rezultatul obţinut.

Contabilitatea asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice, simultan în debitul unor conturi şi creditul altor conturi denumite conturi corespondente, stabilirea totalului sumelor debitoare şi creditoare şi al soldului final al fiecărui cont și întocmirea periodică a balanţelor de verificare. Totodată, contabilitatea asigură întocmirea și prezentarea situaţiei patrimoniului, a rezultatelor obţinute, prin bilanţ, precum și veniturile, cheltuielile, profitul sau pierderea prin contul de profit şi pierdere.

Metoda contabilităţii constă pe scurt, în:

dubla reprezentare;

exprimarea valorică a patrimoniului şi operaţiilor înregistrate;

realitatea operaţiilor înregistrate bazată pe documente justificative.

Dubla reprezentare este caracteristica fundamentală a metodei contabilităţii. Aceasta înseamnă reflectarea sub dublu aspect a existenţei şi mişcării patrimoniului fiecărei entităţi economice.

Patrimoniul este reflectat în contabilitate sub dublu aspect: pe de o parte, al utilizării bunurilor din componenţa sa şi, deci, a destinaţiei economice propriu-zise a acestora, iar pe de altă parte al raporturilor de proprietate care generează obţinerea bunurilor economice ca obiecte de drepturi şi obligaţii sau, altfel spus, al provenienţei acestor bunuri ori al surselor de finanţare a lor.

Așadar, ecuaţia dublei reprezentări este precum urmează:

Bunuri economice = drepturi + obligaţii

ACTIV = PASIV

Cea de a doua trăsătură importantă o constituie dubla înregistrare a operaţiilor economice şi financiare, care asigură menţinerea echilibrului valoric permanent al tuturor mişcărilor şi transformărilor ce se produc în mod continuu în cadrul elementelor patrimoniale ale entităţii economice.

Atunci când ne referim la mişcările individuale ale valorilor economice, raportul de echilibru devine:

DEBIT = CREDIT .

Conținut arhivă zip

 • Notiuni Introductive privind Contabilitatea
  • curs 1 contabilitate.pptx
  • curs 2 contabilitate.pptx
  • curs 3 contabilitate.pptx
  • curs 4 contabilitate.pptx
  • curs 5 contabilitate.pptx

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității în Ramura Comerțului

Tema 1: Organizarea contabilităţii în ramura comerţului 1. Rolul şi principiile de organizare a contabilităţii în comerţ. 2. Organizarea...

Activitatea Comercială în Cadrul Relațiilor de Piață

1.1. Definirea, necesitatea şi rolul comerţului în dezvoltarea economico-socială Necesităţile individuale şi comune ale societăţii sunt asigurate...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Impozitul pe Venit

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri: 1. în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor...

Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta in bilantul conform OMF 3055/2009 elemente de active mai mici de un an ;ele reprezinta creantele...

Contabilitatea Activelor Nemateriale

1. Componenţa şi caracteristica activelor nemateriale Activele nemateriale reprezintă active nebăneşti indentificate care nu imbracă o formă...

Te-ar putea interesa și

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Contabilitatea datoriilor la bugetul de stat

Capitolul I : Notiuni generale 1. Argument Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite...

Auditul intern și frauda la Vodafone

Notiuni introductive AUDITUL – DE CE? Pentru evaluarea dispoziţiilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat.Pentru evaluarea...

Impozite Directe și Indirecte

NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE IMPOZITE INDIRECTE 1.1 RESURSELE FINANCIARE ALE STATULUI si STRUCTURA ACESTORA Resursele reprezinta...

Documente de evidentă operativa

ARGUMENT În orice unitate patrimonială, selectarea, completarea și întocmirea documentelor reprezintă o cerință majoră pentru cunoașterea și...

Analiza economică a SC Gospodăria Comunală SA

CAPITOLUL I Notiuni introductive Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi...

Ai nevoie de altceva?