Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 44698
Mărime: 254.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional

Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea), într-o ordine şi pe baza unor principii stabilite a fenomenelor şi proceselor din natură şi societate, care se desfăşoară într-un anumit loc şi timp, cu scopul de a servi necesităţilor impuse de activitatea practică.

Evidenţa economică constituie un sistem unitar de înregistrare, urmărire şi control, documentat, cronologic şi sistematic, în etalon cantitativ şi valoric, pe baza unor principii bine stabilite, a fenomenelor şi proceselor economice, în scopul cunoaşterii activităţilor desfăşurate. Fiind legată de activitatea economică, ea a existat în toate formaţiunile social-economice, ca urmare a existenţei permanente a producţiei materiale, a necesităţii reflectării fenomenelor şi proceselor economice, a caracterizării modului de utilizare a resurselor şi de determinare a rezultatelor obţinute.

După natura, modul de obţinere, prelucrare şi prezentare a informaţiilor pe care le furnizează, evidenţa economică îmbracă trei forme: evidenţa operativă, contabilitatea (evidenţa contabilă) şi statistica. Aceste forme sunt legate între ele prin unitatea obiectivelor de îndeplinit, completându-se reciproc şi alcătuind împreună sistemul unitar de evidenţă economică.

Evidenţa operativă înregistrează, urmăreşte şi controlează acele laturi ale activităţii a căror cunoaştere prezintă o importanţă imediată. Se numeşte operativă, deoarece obţinerea şi folosirea informaţiilor cu ajutorul ei se efectuează, de regulă, în momentul şi la locul producerii fenomenelor şi proceselor economice. Domeniile în care se foloseşte evidenţa operativă sunt: consumul de materiale, prezenţa la lucru a salariaţilor, folosirea timpului de lucru etc. Datele informaţionale furnizate de evidenţa operativă sunt, de regulă, preluate şi prelucrate de contabilitate şi statistică.

Statistica înregistrează, prelucrează şi furnizează informaţii privitoare la fenomene social-economice de masă. Statistica are o sferă de cuprindere mult mai largă decât celelalte forme ale evidenţei economice, ea studiază fenomenele naturale, demografice, culturale, sportive, etc. Statistica foloseşte fie etaloane cantitative, fie etalonul bănesc separat, paralel sau simultan, după necesităţi. Statistica se realizează în principal pe două căi: (1) o cale proprie, concretizată în culegerea, înregistrarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor social-economice prin mijloace specifice (anchete, recensăminte, monografii etc.) pe care le grupează şi centralizează în scopul obţinerii de indicatori care să caracterizeze în ansamblu fenomenele respective; (2) folosirea informaţiilor furnizate de evidenţa operativă şi de contabilitate, informaţii pe care le prelucrează prin metode statistice.

Ca formă principală a evidenţei economice, contabilitatea înregistrează, urmăreşte şi controlează numai acele laturi ale activităţii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului bănesc. Indiferent de forma sau obiectul de activitate al întreprinderii, contabilitatea este principalul sistem de informaţii al acesteia. Ea culege informaţiile primare (intrările), le prelucrează şi produce informaţii elaborate (ieşirile). Deci, contabilitatea reprezintă un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică (transmite) informaţii financiare despre o întreprindere identificabilă. Ea este un limbaj cu ajutorul căruia informaţia este transmisă către utilizatorii ei. Informaţia contabilă este o informaţie economică specifică, rezultată din prelucrarea prin metode, procedee şi instrumente proprii a datelor din contabilitate. Ea este reală, precisă, completă, operativă reprezentând tabloul de bord, suportul deciziilor economice, financiare şi gestionare ce se iau de managerii întreprinderilor.

1.2 Obiectivele şi funcţii contabilităţii. Utilizatorii informaţiilor contabile.

Contabilitatea este un mijloc de culegere, sintetizare şi prezentare a informaţiei privind activitatea întreprinderii şi rezultatele sale financiare.

Obiectivele contabilităţii sunt:

1) să furnizeze informaţii necesare elaborării planurilor şi programelor de activitate economică;

2) să asigure urmărirea şi controlul valoric al activităţilor desfăşurate, prin înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor economice şi financiare, prelucrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului, informaţii necesare atât pentru nevoile proprii ale întreprinderii, cât şi în relaţiile cu acţionarii şi asociaţii, clienţii, furnizorii, băncile, cu organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice;

3) să asigure controlul integrităţii patrimoniului prin înregistrarea existenţelor şi mişcărilor elementelor patrimoniale, pe categorii, pe locuri de depozitare sau păstrare, persoanele în responsabilitatea cărora se află, etc.;

4) să furnizeze informaţiile necesare întocmirii rapoartelor financiare care reflectă imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute, astfel încât aceste informaţii să poată fi utilizate de toţi utilizatorii la luarea deciziilor economice.

Pentru realizarea obiectivelor sale, contabilitatea îndeplineşte următoarele funcţii:

1) Funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor constă în consemnarea, potrivit unor principii şi reguli proprii, a proceselor şi fenomenelor economice ce apar în cadrul întreprinderilor şi se pot exprima valoric.

Preview document

Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 1
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 2
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 3
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 4
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 5
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 6
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 7
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 8
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 9
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 10
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 11
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 12
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 13
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 14
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 15
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 16
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 17
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 18
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 19
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 20
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 21
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 22
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 23
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 24
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 25
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 26
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 27
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 28
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 29
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 30
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 31
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 32
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 33
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 34
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 35
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 36
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 37
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 38
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 39
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 40
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 41
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 42
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 43
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 44
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 45
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 46
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 47
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 48
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 49
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 50
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 51
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 52
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 53
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 54
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 55
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 56
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 57
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 58
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 59
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 60
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 61
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 62
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 63
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 64
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 65
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 66
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 67
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 68
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 69
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 70
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 71
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 72
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 73
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 74
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 75
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 76
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 77
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 78
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 79
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 80
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 81
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 82
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 83
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 84
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 85
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 86
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 87
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 88
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 89
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 90
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 91
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 92
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 93
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 94
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 95
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 96
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 97
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 98
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 99
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 100
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 101
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 102
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 103
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 104
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 105
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 106
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 107
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 108
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 109
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 110
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 111
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 112
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 113
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 114
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 115
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 116
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 117
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 118
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 119
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 120
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 121
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 122
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 123
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 124
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 125
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 126
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 127
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 128
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 129
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 130
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 131
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 132
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 133
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 134
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 135
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 136
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 137
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 138
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 139
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 140
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 141
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 142
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 143
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 144
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 145
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 146
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 147
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 148
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 149
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 150
Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia - Pagina 151

Conținut arhivă zip

 • Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia
  • BalVer.doc
  • ConspBC1-2.doc
  • ConspBC10.doc
  • ConspBC11.doc
  • ConspBC3.doc
  • ConspBC4.doc
  • ConspBC5.doc
  • ConspBC6.doc
  • ConspBC7.doc
  • ConspBC8.doc
  • ConspBC9.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Postulate și Principii Contabile

In observarea mediului economic, politic, juridic si social se apeleaza la o selectie, pentru a retine numai ipotezele fundamentale...

Postulate și Principii Contabile

Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă şi recepţionează raportările contabile să le poată interpreta uniform,...

Postulate și Principii Contabile

Postulate şi principii contabile, vectori ai normalizării Pentru a putea vorbi de principii contabile, vectori ai normalizării, este necesar să...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Elemente Introductive privind Controlul de Gestiune

Capitolul 1 Elemente introductive privind controlul de gestiune Altfel spus, sub aspect practic, controlul de gestiune oferă un instrumentar...

Contabilitate Manageriala

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Ai nevoie de altceva?

''