Noutăți taxă pe valoare adăugată

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 29 în total
Mărime: 44.69KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Morariu Ana

Cuprins

Operatiuni in sfera de aplicare a TVA

Livrarea de bunuri (inclusiv livrarea intracomunitara de bunuri, din momentul aderarii)- art. 128 cf

Prestarea de servicii- art.129 cf

Importul de bunuri- art. 131 cf

Din momentul Aderarii: Achizitiile intracomunitare de bunuri! Art.1301cf

Operatiuni in sfera de aplicare a TVA

Impozabile la cota standard (19%)

Impozabile la cota redusa (9% pt. anumite operatiuni)

Scutite de TVA cu drept de deducere

Scutite de TVA fara drept de deducere

Operatiuni de import (exceptie: bunuri plasate in regimuri suspensive)

Operatiuni impozabile (art. 126 CF)

FOARTE IMPORTANT: livrarile de bunuri si prestarile de servicii, cuprinse in sfera TVA, sunt impozabile daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 126 alin.(1) CF:

locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;

livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), actionând ca atare;

livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. 127 alin. (2).

Achizitia intracomunitara

Achizitie intra-comunitara de bunuri - achizitia dreptului de a dispune in calitate de proprietar de bunurile expediate sau transportate din alt SM catre cumparatorul din Romania, de catre sau in numele furnizorului sau al persoanei care le achizitioneaza

Persoane impozabile si activitatea economica (art. 127 CF)

Persoana partial impozabila (institutia publica)

Alte entitati constituite conform unor legi speciale nu mai sunt scutite de TVA daca nu sunt institutii publice

Persoana fizica este persoana impozabila pentru livrarile de mijloace de transport noi

Grupul fiscal unic – cei care depun un singur decont consolidat

Persoana fizica nu este persoana impozabila pentru vanzarea de bunuri personale

Livrarea de bunuri (art. 128 CF)

Nou - dreptul de a dispune de bunuri ca si un proprietar in loc de dreptul de proprietate

Nou – structura de comisionar – se aplica chiar daca nu exista un contract de comision, dar o persoana actioneaza in nume propriu in contul altei persoane

Leasingul este in continuare prestare de servicii

Operatiunile prevazute la art. 128 alin.(4) CF – sunt denumite autolivrari (autolivrarea se aplica cu prioritate fata de ajustare, dar nu si pentru bunurile de capital)

Operatiuni intracomunitare

Inainte de Data Aderarii

Exporturi catre Statele Membre

Importuri din Statele Membre

Operatiuni de perfectionare activa/pasiva cu Statele Membre

Dupa data aderarii

Livrari intracomunitare, transferuri

Achizitii intracomunitare

Servicii asupra bunurilor mobile corporale, non transferuri

Regimuri speciale pentru mijloace de transport noi, bunuri accizabile, vanzari la distanta

Livrarea de bunuri (art. 128 CF) - continuare

Nou - art. 128 alin. (7) CF : transferul total sau partial de active catre o persoana impozabila nu constituie livrare de bunuri, chiar daca beneficiarul nu este inregistrat in scopuri de TVA( atentie la aportul in natura)

Neschimbat - Art. 128 alin. (8) CF - operatiuni care nu constituie livrare de bunuri dar au drept de deducere

Nou – livrarea intracomunitara

- transferul

- nontransferul

Livrarea intracomunitara(art. 128 (9)Transferul= LIC art. 128 (10)

Livrarea de bunuri TRANSPORTATE de catre sau in numele furnizorului sau al persoanei catre care se efectueaza livrarea din Romania intr-un alt Stat Membru (‘SM’)

Transferul este o operatiune asimilata LIC, dar nu presupune o tranzactie

Conținut arhivă zip

  • Noutati Taxa pe Valoare Adaugata.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA

CAPITOLUL 1 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE Apariţia pe harta ţării a acestui obiectiv industrial a fost...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA) ÎN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Taxa pe Valoarea Adăugată ( TVA ) este un impozit...

Livrări intracomunitare și achiziții intracomunitare de bunuri

Definitii Livrarea de bunuri O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corporale) ca si proprietar. Art. 128(1)-...

Performanță profesională și recompensarea resurselor umane - studiu de caz

CAPITOLUL 1 EVALUAREA PERFORMANŢELOR, STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 1.1. DEFINIREA PERFORMANŢEI PROFESIONALE Evaluarea competenţei şi a...

Mecanismul TVA

Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect platit statului de catre toate persoanele juridice si fizice care adauga valoare noua bunurilor,...

Contabilitate și Fiscalitate

Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza...

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe - Elemente Definitorii

CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE – ELEMENTE DEFINITORII În vederea abordarii riguroase a unei problematici atât de complexe si extinse...

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I. 1. APARITIA SI EVOLUTIA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adaugata...

Evoluția Sistemului Fiscal în România

Introducere Reforma economică legată de tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune şi reconstituirea din temelii a...

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o...

Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

Capitolul I. 1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Cadrul general de desfăşurare a activităţii Societatea comercială KONTAKT TURISM SA cu...

Reglementarea impozitelor vamale

Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?