Planificarea Auditului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 13334
Mărime: 68.35KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manole Minail

Extras din document

Tema 11. Auditul decontărilor cu bugetul

11.1. Scopul, sursele de informaţie si reglementarea normativă a auditului decontărilor cu bugetul

11.2. Auditul decontărilor privind TVA

11.3. Auditul decontărilor privind alte impozite şi taxe

11.1. Scopul, sursele de informaţie si reglementarea normativă a auditului decontărilor cu bugetul

Pe parcursul misiunii de audit, auditul decontărilor cu bugetul, în afară de actele normative cu caracter general, este necesar a se conduce şi de:

-Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII, titlurile I-IX din 24.04.1997;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr.408-XV din 26.07.2001;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16.06.2000;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr.94-XV din 01.04.2004;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal nr.68-XVI din 05.05.2005;

-Legea pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr.317-XVI din 02.11.2006;

-Legea privind interpretarea articolului 24 alineatul (3) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.414-XV din 09.12.2004;

-Legea fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996;

-Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998;

-Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998;

-Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999;

-Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002;

-Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 nr.128-XVIII din 23.12.2009;

-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr.129-XVIII din 23.12.2009;

-Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.2009;

-Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" nr.625-XIII din 03.11.1995;

-Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Otaci-Business" nr.1565 din 26.02.1998;

-Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27.07.2001;

-Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569-XV din 20.12.2002;

-Legea cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" nr.8-XV din 17.02.2005;

-Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” nr.178-XVI din 10.07.2008;

-REGULAMENT privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1024 din 1 noiembrie 2010;

-Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010;

-Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008;

-Instrucţiune despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal, anexă la ordinal IFPS nr.79 din 28 aprilie 2006;

-Ordin cu privire la stabilirea formei şi modului de prezentare a dărilor de seamă fiscale prin metode automatizate de raportare electronică nr. 698 din 22.08.2011, Monitorul Oficial nr.147/1173 din 06.09.2011;

-Ordin cu privire la aprobarea si completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscala“, nr. 115 din 06.09.2010; (mai mult de 100 de ordine ale IFPS ).

Componenţa impozetelor şi taxelor.

Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată.

Taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit.

Alte plăţi efectuate în limitele relaţiilor reglementate de legislaţia nefiscală nu fac parte din categoria plăţilor obligatorii, denumite impozite şi taxe. În Republica Moldova se percep impozite şi taxe generale de stat şi locale.

Sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat include:

-impozitul pe venit;

-taxa pe valoarea adăugată;

-accizele;

-impozitul privat;

-taxa vamală;

-taxele rutiere.

Sistemul impozitelor şi taxelor locale include:

-impozitul pe bunurile imobiliare;

-taxele pentru resursele naturale;

-taxa pentru amenajarea teritoriului;

-taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

-taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);

-taxa de aplicare a simbolicii locale;

-taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

-taxa de piaţă;

-taxa pentru cazare;

-taxa balneară;

-taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale);

-taxa pentru parcare;

-taxa de la posesorii de cîini;

-taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale.

Relaţiile ce ţin de toate impozitele şi taxele generale şi locale se reglementează de Codul fiscal şi de alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta.

Preview document

Planificarea Auditului - Pagina 1
Planificarea Auditului - Pagina 2
Planificarea Auditului - Pagina 3
Planificarea Auditului - Pagina 4
Planificarea Auditului - Pagina 5
Planificarea Auditului - Pagina 6
Planificarea Auditului - Pagina 7
Planificarea Auditului - Pagina 8
Planificarea Auditului - Pagina 9
Planificarea Auditului - Pagina 10
Planificarea Auditului - Pagina 11
Planificarea Auditului - Pagina 12
Planificarea Auditului - Pagina 13
Planificarea Auditului - Pagina 14
Planificarea Auditului - Pagina 15
Planificarea Auditului - Pagina 16
Planificarea Auditului - Pagina 17
Planificarea Auditului - Pagina 18
Planificarea Auditului - Pagina 19
Planificarea Auditului - Pagina 20
Planificarea Auditului - Pagina 21
Planificarea Auditului - Pagina 22
Planificarea Auditului - Pagina 23
Planificarea Auditului - Pagina 24
Planificarea Auditului - Pagina 25
Planificarea Auditului - Pagina 26
Planificarea Auditului - Pagina 27
Planificarea Auditului - Pagina 28
Planificarea Auditului - Pagina 29
Planificarea Auditului - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Planificarea Auditului
    • Tema 11 Auditul decontarilor cu bugetul.doc
    • Tema 12 Auditul capitalului propriu si a datoriilor.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Contabilitate Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale Administraţia publică...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Management Contabil - Master - Cursul 1

SISTEMUL CONTABIL - SURSA ESENTIALA DE INFORMATII PENTRU MANAGEMENTUL CONTABIL Economia de piata presupune existenta unei legislatii adecvate...

Ai nevoie de altceva?