Politica Europeană de Vecinătate

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 16
Mărime: 24.09KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Suciu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Procesul de extindere al UE a cunoscut mai multe etape, iar parcurgerea acestora a evidenţiat factori şi obiective noi în abordarea relaţiilor dintre statele membre şi cele candidate, potenţial candidate şi vecinii acestora. Fiecare etapă a politicii de extindere, cu fiecare val în care noi state au aderat la Comunitatea Europeană, a adus şi noi vecini, care nu sunt doar ca state vecine a ţării recent aderate, ci devin state vecine a unei comunităţi cu legislaţie comunitară şi cu „reguli de joc” comune.

Relaţiile între UE şi alte state, fie sunt vecine directe sau nu, se construiesc în baza principiilor de prietenie şi relaţii paşnice, suveranitate şi respectare a integrităţii statelor, recunoscute la nivel european şi internaţional.

Poziţia faţă de vecinii UE în contextul procesului de extindere, dar şi rolul acestora în avansarea integrării statelor aderate, a generat discuţii şi preocupări ale factorilor de decizie la nivelul Comunităţii în tot procesul de construcţie europeană. Cu toate acestea, preocupările în acest sens au cunoscut un impuls deosebit odată cu extinderea UE spre Est şi cu cît frontiera dintre Statele membre şi cele nemembre a crescut substanţial. Pe lîngă aspectul geografic, un rol deosebit în formularea unor propuneri vizavi de statele vecine l-a avut factorul economic care invoca decalaje mari pe diferiţi indicatori între statele UE (cele 15) şi cele 10 aderate în 2004. Pornind de la ideea că politica de extindere a UE îşi propune şi să promoveze stabilitatea şi prosperitatea dincolo de frontierele UE, în 2002 a fost lansată o amplă dezbatere la nivel european privind elaborarea unei politici de vecinătate într-un context nou cu mai multe state membre. Ideea unei politici mai active a UE faţă de noii vecini, alţii decît Rusia, cum ar fi Ucraina şi Moldova, a fost propusă pentru prima dată în 2002, de miniştrii de externe ai Marii Britanii şi Suediei, deoarece Ucraina şi Moldova alături de Rusia şi Belarus, urmau să devină vecini direcţi ai Uniunii după aderarea Poloniei şi României.

Într-o scrisoare din ianuarie 2002 a lui Jack Straw către Josep Piquй acesta afirmă că „în trei ani Ucraina şi Belarus vor fi la frontiera UE – cu toate problemele legate de criminalitatea transfrontalieră, trafic şi imigraţie ilegală. Moldova nu va fi un vecin al UE decît mai tîrziu […] ... (după aderarea Romвniei, atunci neştiindu-se exact data aderării acestui stat. ), dar ea se confruntă deja cu o sărăcie zdrobitoare, importante probleme sociale şi o emigraţie masivă”. Viziune împărtăşită atunci, de altfel, de mai multe state din Europa Centrală. Anume această iniţiativă, care constata nişte realităţi geopolitice, economice şi sociale la frontiera UE, este considerată de mai mulţi cercetători că ar fi condus eventual la apariţia Politicii Europene de Vecinătate (în continuare PEV).

Extinderea a lăsat însă în afara hotarelor UE circa 385 de milioane de locuitori ai statelor din vecinătatea imediată. Interdependenţa politică şi economică dintre UE şi statele vecine este o realitate. Capacitatea UE de a oferi securitate, stabilitate şi prosperare cetăţenilor săi nu poate fi concepută fără existenţa unor relaţii de bună vecinătate cu statele vecine. Proximitatea geografică oferă posibilităţi de a dezvolta comerţul şi investiţiile transfrontaliere, dar şi de a elimina ameninţările transfrontaliere – de la terorism la poluarea aerului.

*2*

Politica Europeană de Vecinătate (PEV) lansată în 2003 reprezintă o nouă abordare în cadrul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi vecinii săi, abordare ce o depăşeşte pe cea tradiţională bazată pe cooperare. Această politică constituie un cadru de consolidare a relaţiilor de vecinătate şi vizează intensificarea cooperării cu statele vecine UE lărgite în vederea creării unei zone de prosperitate şi bună vecinătate, a unui „cerc de prieteni" la frontierele Uniunii.

Politica Europeană de Vecinătate nu oferă statelor vecine vizate perspectiva aderării la UE, ci permite o relaţie privilegiată cu vecinii şi o mai bună focalizare a eforturilor în domenii de importanţă vitală pentru apropierea statelor vizate de standardele europene.

Obiectivul principal al politicii europene de vecinătate este împărţirea beneficiilor UE cu ţările vecine, ceea ce va contribui la consolidarea stabilităţii, securităţii şi bunăstării tuturor.

Printre beneficiile oferite de PEV se numără cele ce ţin de dezvoltarea economică şi socială precum şi obţinerea posibilităţii de acces pe piaţa internă şi integrarea în cadrul altor alte politici europene:

• Educaţia, pregătirea profesională şi tineretul;

• Cercetarea;

• Probleme de mediu;

• Cultura;

• Politica audio-vizualului;

Preview document

Politica Europeană de Vecinătate - Pagina 1
Politica Europeană de Vecinătate - Pagina 2
Politica Europeană de Vecinătate - Pagina 3
Politica Europeană de Vecinătate - Pagina 4
Politica Europeană de Vecinătate - Pagina 5
Politica Europeană de Vecinătate - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Politica Europeana de Vecinatate.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Audit Intern

3.12.2011 AUDIT INTERN Curs 1 Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva,...

Amortizarea

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea...

Relații monetare

Finantele intreprinderii Se refera la toate transferurile monetare intre tari. Acestea au cunoscut o dezvoltare vertiginoasa in ultima perioada de...

Calculatorul în Societatea Actuală

Viaţa omului modern se desfăşoară în grădina informaticii", se spunea în anii ’80. Dacă în acea perioadă era justificată o astfel de afirmaţie,...

Procedee de Calcul a Costului Unitar

Procedeul diviziunii simple Etape: Se determ costul unitar Cu =(∑ 〖ch a〗)/Q unde ch a= chelt pe articole de calculatie( diverse chelt directe si...

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Te-ar putea interesa și

Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă

Introducere Capitolul 1 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT 1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare...

Republica Moldova și mirajul Uniunii Europene

Introducere Procesul de Integrare este una dintre cele mai discutate probleme în literatura de specialitate. Pe măsură ce diferenţele între...

Relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din Caucazul de Sud - Georgia, Azerbaidjan și Armenia

INTRODUCERE. POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE. Politica europeană de vecinătate (PEV) reprezintă o nouă abordare în cadrul relaţiilor dintre...

Dimensiunea economică a PEV în Europa de Est - analiză din perspectiva raportului dezvoltare, condiționalitate politică și securitate

Politica Europeană de Vecinătate – între securitate şi dezvoltare economică Integrarea europeană a fost concepută în 1950, în mare măsură ca un...

Politica europeană de vecinătate

1.Politica europeana de vecinatate Anul 2004 aduce pe agenda UE doua evenimente notabile. Primul eveniment este largirea istorica UE prin primirea...

Rolul Politicii Europene de Vecinătate și Perspectiva Extinderii Uniunii Europene

Un penultim val de extindere a Uniunii Europene, care a fost numit şi „the bing bang enlargement” a modificat esenţial contextul geopolitic în...

Construcție europeană II - politicile Uniunii Europene

1.Constructia europeana Demersurile referitoare la constructia europeana, la unitatea si perspectivele sale sunt expuse unei duble degradari. Pe...

Provocări Externe ale Uniunii Europene

1. Introducere Acesta este motto-ul Uniunii Europene, fiind folosit pentru întâia oară în anul 2000, sugerând, de astfel, ideea că europenii s-au...

Ai nevoie de altceva?