Politici Financiar Monetare

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 16285
Mărime: 61.36KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Mihail Vincentiu Ivan

Extras din document

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare

Concepte financiare şi monetare de bază

Atât politicile, cât şi strategiile financiare şi monetare compun şi combină un panel omogen de noţiuni de esenţă monetară acceptate atât de teoria, cât şi de practica profesională bancară.

Se asumă existenţa a două economii şi anume a unei economii simbolice (monetare) şi a unei economii reale a bunurilor şi serviciilor între care este necesar să existe un echilibru solid şi sustenabil.

Economia monetară sau simbolică este reprezentată de ansamblul operaţiunilor băneşti derulate pe pieţele financiare, monetare, valutare şi de capital. Urmăreşte transferul disponibilităţilor băneşti deţinute la un moment dat de persoanele fizice şi persoanele juridice în active reale.

Economia reală a bunurilor şi serviciilor este reprezentată de ansamblul activităţilor economice desfăşurate pentru susţinerea ofertei agregate de bunuri şi servicii menite a asigura satisfacerea cererii agregate. Utilizează indicatori precum sunt: produsul intern brut - PIB, populaţia ocupată, salariul mediu, etc.

Trecerea din economia monetară către economia reală presupune existenţa unui nivel adecvat al ofertei şi cererii agregate, al unei cereri de monedă în relativ echilibru cu oferta de monedă în condiţiile promovării unei anumite conduite monetare (politici şi strategii).

Cererea agregată este reprezentată de cheltuielile totale efectuate de utilizatorii interni şi externi pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor finale produse într-o economie. Se calculează ca sumă între cererea internă (absorbţia internă) şi cererea externă (exporturile nete) de bunuri şi servicii. Cererea internă este dată de valoarea bunurilor şi serviciilor utilizate în economie pentru consum şi investiţii.

Oferta agregată reprezintă valoarea totală a bunurilor şi serviciilor nou create în economie, într-o perioadă de timp determinată. Se calculează ca diferenţă între valoarea producţiei şi consumul intermediar (materii prime, materiale, servicii pt. procesul de producţie).

Pentru a echilibra, a acorda, a acomoda economia monetară în relaţia cu economia reală oferta de monedă a instituţiilor specializate (bancă centrală, bănci universale şi specializate, instituţii de credit) trebuie astfel dimensionată încât să constituie un stimulent pentru PIB nominal (economia reală).

Oferta de monedă este moneda nou creată în economia simbolică, atât de banca centrală, prin instrumente specifice şi destinată băncilor comerciale (monedă de prim rang), cât şi moneda de rang secund, creată de băncile universale şi specializate implicate direct în procesul de finanţare/creditare a economiei reale.

Cererea de monedă este dată de dorinţa agenţilor economici şi a populaţiei de a deţine active monetare pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor. Depinde, la modul general, de valoarea nominală a PIB-ului şi de rata dobânzii. Se prezintă sub forma unei cereri tranzacţionale (pentru achiziţii şi economisire) şi a unei cereri speculative.

Banca centrala (BC) este autoritate monetară supremă, responsabilă de configurarea politicii monetare, adoptarea şi implementarea strategiilor monetare în condiţiile în care stabileşte ţinte monetare precise şi ancore monetare pentru susţinerea acestora.

BC determină, delimitează, explicitează obiective operaţionale finale şi intermediare, utilizează instrumente monetare specifice, adoptă măsuri şi întreprinde acţiuni menite să conducă la îndeplinirea obiectivului fundamental al politicii monetare şi anume stabilitatea preţurilor împreună cu ocuparea deplină a forţei de muncă, echilibrarea balanţei de plăţi şi creşterea economică echilibrată şi sustenabilă.

BC acţionează, în sistemul bancar şi prin acesta în economie, prin modificarea volumului emisiunii monetare şi de credit.

Preview document

Politici Financiar Monetare - Pagina 1
Politici Financiar Monetare - Pagina 2
Politici Financiar Monetare - Pagina 3
Politici Financiar Monetare - Pagina 4
Politici Financiar Monetare - Pagina 5
Politici Financiar Monetare - Pagina 6
Politici Financiar Monetare - Pagina 7
Politici Financiar Monetare - Pagina 8
Politici Financiar Monetare - Pagina 9
Politici Financiar Monetare - Pagina 10
Politici Financiar Monetare - Pagina 11
Politici Financiar Monetare - Pagina 12
Politici Financiar Monetare - Pagina 13
Politici Financiar Monetare - Pagina 14
Politici Financiar Monetare - Pagina 15
Politici Financiar Monetare - Pagina 16
Politici Financiar Monetare - Pagina 17
Politici Financiar Monetare - Pagina 18
Politici Financiar Monetare - Pagina 19
Politici Financiar Monetare - Pagina 20
Politici Financiar Monetare - Pagina 21
Politici Financiar Monetare - Pagina 22
Politici Financiar Monetare - Pagina 23
Politici Financiar Monetare - Pagina 24
Politici Financiar Monetare - Pagina 25
Politici Financiar Monetare - Pagina 26
Politici Financiar Monetare - Pagina 27
Politici Financiar Monetare - Pagina 28
Politici Financiar Monetare - Pagina 29
Politici Financiar Monetare - Pagina 30
Politici Financiar Monetare - Pagina 31
Politici Financiar Monetare - Pagina 32
Politici Financiar Monetare - Pagina 33
Politici Financiar Monetare - Pagina 34
Politici Financiar Monetare - Pagina 35
Politici Financiar Monetare - Pagina 36
Politici Financiar Monetare - Pagina 37
Politici Financiar Monetare - Pagina 38
Politici Financiar Monetare - Pagina 39
Politici Financiar Monetare - Pagina 40
Politici Financiar Monetare - Pagina 41
Politici Financiar Monetare - Pagina 42
Politici Financiar Monetare - Pagina 43
Politici Financiar Monetare - Pagina 44
Politici Financiar Monetare - Pagina 45
Politici Financiar Monetare - Pagina 46
Politici Financiar Monetare - Pagina 47
Politici Financiar Monetare - Pagina 48
Politici Financiar Monetare - Pagina 49
Politici Financiar Monetare - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Politici Financiar Monetare.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitate internațională

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Introducere în Știința Contabilității

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi...

Contabilitate și Control de Gestiune

CAPITOLUL I ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 1.1. Contabilitatea financiară...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare

INTRODUCERE Criza a suscitat o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsbilitățile băncilor centrale. Dacă, în lucrările de...

Implicații ale globalizării financiare asupra politicilor monetare

Introducere Nici o definiţie a fenomenului globalizării nu este mai acoperitoare decât cea indusă de cunoscuta sintagmă a “satului planetar”si că,...

Globalizarea sistemelor financiare. analiza proceselor de încurajare a dezvoltării financiare și în țările emergente

INTRODUCERE Motto al ultimelor doua decenii, termenul de globalizare are o diversitate de accepţiuni, ceea ce constituie o sursă de confuzie....

Liberalizarea Financiară și Dilemele Politicii Monetare

Introducere Delicat şi dificil în acelaş timp, domeniul financiar şi cel monetar au atras mereu atenţia cercetatorilor de marcă de pretutindeni,...

Politici Financiare și Monetare Privind Asigurarea Echilibrului Financiar

POLITICI FINANCIARE SI MONETARE PRIVIND ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR Politica reprezintă o formă de organizare şi conducere a societaţii...

Politici Fiscale de Stimulare a Creșterii Economice

Capitolul 1 Conceptul de politică fiscală şi rolul acesteia 1.1. Concepte Politica financiară. Politica fiscală. Politica fiscală este una din...

Coordonarea Politicii Monetare cu Politica fiscal-bugetară în România

1. EVOLUTIA UNIUNII EUROPENE Jean Monnet, secretar adjunct al Societatii Natiunilor, considera dupa cel de-al doilea razboi mondial ca pacea...

Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice

INTRODUCERE Actualitatea problemei. “Cheltuielile publice exprimă relaţiile economico – sociale în formă bănească, care se manifestă între stat pe...

Ai nevoie de altceva?