Politici si Optiuni Contabile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4715
Mărime: 56.36KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

IAS 1. Prezentarea situatiilor financiare ( Bilantul):

Este important deoarece trebuie sa se inteleaga:

- principiile si considerentele ce stau la baza principiilor contabile;

- distinctia dintre curent ( si necurent) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea bilantului contabil;

- principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere;

Principiile contabile cerute de IAS 1:

1. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII - presupune ca entitatea economica isi va continua activitatea in viitor ( conform acestui principiu trebuie sa se explice in situatiile financiare de ce numai poate fi continuata activitatea);

2. PRINCIPIUL CONSECVENTEI – modul de prezentare al activelor si pasivelor si al diferitelor elemente din situatiile financiare trebuiesc mentinute de la o perioada la alta;

3. CONTABILITATEA DE ANGAJAMENTE – se refera la tranzactiile si evenimentele ce trebuie recunoscute atunci cand ele se produc (si nu atunci cand se plateste si se primeste numerarul) ci doar atunci cand ele s-au produs;

4. PRAGUL DE SEMNIFICATIE – este un element semnificativ care poate influenta deciziile utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare;

5. COMPENSAREA SAU CUMULAREA – nu trebuiesc compensate sau cumulate elementele semnificative din situatiile financiare, ele trebuie prezentate in mod separat.

Imaginea fidela din situatiile financiare trebuie sa ofere informatii care sunt relevante pentru nevoile decizionale ale utilizatorilor si credibile in sensul ca reprezinta fidel toate informatiile financiare, releva substanta economica a tuturor tranzactiilor si nu doar forma lor, sunt neutre (nepartinitoare), sunt prudente (valorile activelor nu sunt supraevaluate, datoriile si cheltuielile nu sunt subevaluate), sunt complete in toate aspectele semnificative.

Aceste enunturi sunt in conformitate cu principiile enuntate in sectiunea 5 din volumul de reglementari contabile armonizate cu directiva a patra si cu IAS.

Bilantul:

- distinctia dintre curent si necurent:

Active curente- in conformitate cu IAS 1, un activ curent este identificat atunci cand:

- se asteapta a fi realizat sau este detinut pentru consum pe parcursul ciclului de exploatare normal al intreprinderii;

- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata;

Perioada sau ciclul de exploatare reprezinta perioada de timp dintre momentul achizitiei materialelor prime si momentul finalizarii bunului in care acestea au fost incorporate in cadrul procesului de productie pana la data transformarii lor (bunurilor) in numerar.

In practica, toate stocurile, platile in avans pentru stocuri si creantele comerciale sunt in mod normal introduse in categoria activelor curente chiar daca se preconizeaza a nu fi realizate in termen de 12 luni de la data bilantului. Pentru toate acestea care depasesc 12 luni se vor prezenta separat. Asa cum am mentionat numerarul sau echivalentul de numerar care nu este restrictionat trebuie tratat ca active curente.

Datorii curente- conform IAS 1, datoriile curente sunt clasificate atunci cand:

- se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii;

- este exigibila intr-un termen de 12 luni de la data bilantului;

Tratamentul contabil, principiul de baza este ca activele curente trebuie evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta.

Activele imobilizate in mod normal sunt inregistrate la cost sau la valoarea reevaluata minus orice amortizare acumulata sau orice provizion constituit pentru depreciere.

212=2812 provizion

212 + 105 = 212-2812- …

Momentul recunoasterii, recunoasterea initiala se produce atunci cand este posibil ca vor fi generate de catre intreprindere beneficii viitoare si costul activului poate fi evaluat cu o certitudine rezonabila.

Componenta situatiilor financiare

IAS 1 prevede prezentarea in situatiile financiare a urmatoarelor documente:

1. Bilantul

2. Contul de profit si pierdere

3. Situatia modificarii capitalurilor proprii

4. Situatia fluxurilor de numerar

5. Note explicative

Situatia fluxurilor de numerar este prezentata in amanunt si reglementata de IAS 7.

Bilantul contabil, IAS 1 prescrie un numar minim de elemente trebuie sa apara in bilantul contabil:

a) Imobilizari corporale;

b) Active necorporale;

c) Active financiare mai putin valorile de la punctele d,f si g;

d) Investitii contabilizate utilizandu-se metoda punerii in chivalenta;

e) Stocuri;

f) Creante comerciale si similare;

g) Numerar si echivalente de numerar;

h) Datorii comerciale si asimilate

i) Datorii si active fiscale in conformitate cu IAS 12;

j) Provizioane;

k) Datorii pe termen lung purtatoare de dobanda;

l) Interese minoritare (numai pentru situatiile financiare ale grupului);

m) Capitalul emis si rezerve;

Preview document

Politici si Optiuni Contabile - Pagina 1
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 2
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 3
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 4
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 5
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 6
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 7
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 8
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 9
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 10
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 11
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 12
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 13
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 14
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 15
Politici si Optiuni Contabile - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Politici si optiuni contabile Curs 1.doc
  • Politici si optiuni contabile Curs 2.doc
  • Politici si optiuni contabile Curs 3.doc
  • Politici si optiuni contabile Curs 4.doc
  • Politici si optiuni contabile Curs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Diagnosticarea si Evaluarea Intreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Ai nevoie de altceva?