Politici și opțiuni contabile - curs 5

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2603
Mărime: 14.83KB (arhivat)
Publicat de: Codin Cozma
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cenusa Catalina

Extras din curs

Exemple de aplicare a rationamentului profesional

1) Cazul standardului IAS 17 „Contracte de locatie”-clasificarea contractelor de locatie

Clasificarea contractelor de leasing este o problema dificila, pentru ca substanta economica a acestora este uneori neclara. Încadrarea eronata a unui contract de leasing financiar ca leasing operational va determina subevaluarea activului si a datoriilor locatarului, cu efecte asupra indicatorilor de analiza financiara. Desi nu în aceeasi masura, sunt afectate de o astfel de clasifi0063are si situatiile financiare ale locatorului (structura activelor, rezultatul de exploatare si financiar).

Un contract de locatie-finantare (leasing-financiar) este un contract care are ca efect transferarea la locatar a cvasitotalitatii riscurilor si avantajelor inerente proprietatii unui activ. Transferul proprietatii poate surveni sau nu la sfârsitul contractului. Un contract de locatie simpla (leasing operational) este un contract de locatie care nu raspunde definitiei contractului de locatie finantare.

Pentru a aprecia ce înseamna cvasitotalitatea riscurilor si avantajelor este necesara exercitarea rationamentului profesional prin analiza prevederilor contractuale si a realitatii economice a partilor implicate în contract.

Clasificarea unui leasing ca leasing financiar sau operational depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului. Exemple de situatii care individual sau în combinatie conduc în mod normal la clasificarea unui leasing ca fiind leasing financiar:

a)contractul transfera locatarului proprietatea activului pâna la sfârsitul duratei contractului de leasing;

b)locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic în comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel încât, la începutul contractului de leasing, exista în mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata;

c)durata contractului de leasing acopera, în cea mai mare parte, durata de viata economica a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat (durata contractului de locatie include si perioada pentru care exista optiunea de extindere a sa, daca este foarte probabil ca aceasta optiune va fi exercitata);

d)la începutul contractului, valoarea actualizata a platilor minimale de leasing este cel putin egala cu cvasitotalitatea valorii juste a activului primit în locatie;

e)activele ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fara modificari majore (locatorul va trebui sa îsi recupereze investitia initiala fie pe durata contractului, fie oferind locatarului o optiune de cumparare foarte probabil de exercitat).

Aspecte care sa indice situatii care în mod individual sau corelate pot, de asemenea, sa conduca la clasificarea unui leasing ca fiind leasing financiar sunt:

a)daca locatarul poate rezilia contractul de leasing pierderile locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului;

b)câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste a valorii reziduale sunt în sarcina locatarului (când locatia expune locatorul la riscul modificarilor în valoarea activului, utilitatea si performantele acestuia, contractul este de locatie simpla); si

c)locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada, la o chirie substantial mai redusa decât chiria pietei.

Exemplele de mai sus nu sunt întotdeauna concludente. Daca, din alte trasaturi, reiese clar ca leasingul nu transfera toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate, atunci leasingul este clasificat ca fiind operational. Analiza contractelor de locatie trebuie sa aiba în vedere nu doar prevederile acestora ci si circumstantele în care partile îsi desfasoara activitatea.

Sa se stabileasca tipul contractelor de locatie din exemplele de mai jos:

Exemplu 1

Societatea Alfa (locatar) preia în locatie un utilaj care are o valoare justa de 300.000 u.m. de la societatea Beta (locator) pe 8 ani. Durata de viata economica a utilajului este estimata la 20 de ani. Societatea Beta are optiunea de a-i cere societatii Alfa sa cumpere utilajul la sfârsitul contractului pentru suma de 40.000 u.m.. Valoarea justa a camionului, la sfârsitul contractului, este estimata la 90.000 u.m.

Exemplu 2

Întreprinderea Alfa preia în locatie un activ, platind redevente anuale de 20.000 u.m.. Durata initiala a contractului este de 4 ani, cu optiunea de a reînnoi contractul pentru înca patru ani. Alfa plateste o penalitate de 40.000 u.m., daca nu reînnoieste contractul. Durata de viata utila pentru activ este de 9 ani.

Exemplu 3

Preview document

Politici și opțiuni contabile - curs 5 - Pagina 1
Politici și opțiuni contabile - curs 5 - Pagina 2
Politici și opțiuni contabile - curs 5 - Pagina 3
Politici și opțiuni contabile - curs 5 - Pagina 4
Politici și opțiuni contabile - curs 5 - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Politici si Optiuni Contabile - Curs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți

Introducere privind Politicile si Optiunile contabile Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind ”sinceritatea” fiecarei...

Bazele Teoretico-Metodologice ale Analizei Economico-Financiare

1.1. Continutul, particularitatile si rolul analizei economico-financiare a) A ANALIZA (româna) = ANALISI (greaca) b) ANALIZA ECONOMICA = O...

Analiza Activității de Producție și Comercializare a Agentului Economic

ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU ÎNTRE INDICATORII VALORICI INDICATORII VALORICI cifra de afaceri volumul vânzarilor sau facturarilor unui...

Analiza Potențialului Intern al Întreprinderii

Potentialul intern al întreprinderii reprezinta resursele acesteia umane, materiale si financiare. De marimea lor, respectiv modul um sunt alocate...

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Costul - instrument important din categoria tehnicilor de diagnosticare a firmei. - studiul cheltuielilor în mod sistematic permite întelegerea...

Analiza Producției

ANALIZA PRODUCTIEI Concepte :Q fizica (q) ’ ansamblul valorilor de întrebuintare rezultate din activitatea industrial productiva, care pot fi...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Politici și opțiuni contabile la nivelul grupurilor de societăți - SC GruzinExport SA

1 INTRODUCERE SC GRUZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior GRUZINEXPORTIMPORT, este...

Ai nevoie de altceva?