Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1576
Mărime: 8.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iachimovschi A

Cuprins

1. Activitatea de control exercitată de comisarii de conturi din Franţa.

2. Expertiza contabilă, revizia agreată şi consilierea fiscală în Germania.

3. Aspectul legal în organizarea activităţii de audit în Danemarca.

Extras din document

În Franţa activitatea de audit este exercitată de persoane calificate numite comisar de conturi. Statutul de comisar de conturi poate fi obţinut de persoana care deţine diploma de expertiză contabilă şi care la cererea sa a fost înscrisă în lista comisarilor de conturi fără examene sau stagieri de specialitate. Acelaşi drept îl au şi titularii unei diplome universitare cu profil economic sau juridic cu condiţia că au un stagiu profesional de 3 ani pe lîngă un comisar de conturi abilitat şi au susţinut un examen cu probe scrise şi orale. Diploma de experiză contabilă se oferă titularilor diplomelor de studii superioare contabile şi financiare sau persoanelor care au susţinut 16 probe promovate în 3 etape. În Franţa diploma de studii superioare contabile şi financiare se obţine pe baza studiilor universitare care durează 5 ani.

Pentru a pretinde la statutul de expert contabil se realizează un stagiu profesional de 3 ani, după finalizarea stagiului este necesară validarea stagiului şi susţinerea unui examen final care include următoarele probe:

1) Evaluarea cunoştinţelor cu privire la controlul legal al conturilor şi audit contractual;

2) Conversaţii pe diverse teme de specialitate cu membrii comisiei de examinare;

3) Prezentarea unei lucrări pe o temă originală.

Experţii contabili sunt înregistraţi în lista experţilor contabili care este ţinută de instituţia cu denumirea ordinul experţilor contabili. Această instituţie se află în subordinea ministerului economiei finanţelor şi bugatului, instituţia elaborează norme profesionale pentru misiunile de audit a conturilor. Experţii contabili sunt în drept de a întocmi conturi anuale (situaţii financiare)şi conturi consolidate, exercită audit contractual care constă în atestarea regularităţii şi sincerităţii documentelor contabile de sinteză (registre contabile), oferă consultanţă în probleme social-economice şi de administrare, acordă asistenţă comitetelor entităţilor cu activitate economică, deasemenea prestează servicii de expertiză judiciară şi de evaluare a întreprinderilor în situaţii de cesiune, fuziune şi achiziţionare. Pentru a obţine dreptul de a exercita controlul legal al conturilor este necesar obţinerea titlului de comisar de conturi. Lista este completată de compania naţională a comisarilor de conturi. Compania se află în jurisdicţia ministerului justiţiei şi în prezent sunt înregistraţi circa 15000 de comisari de conturi. Compania este administrată de un consiliu naţional în subordinea căruia sunt consiuliile regionale ale companiilor regionale a comisarilor de conturi, companiile regionale supravegheză calitatea lucrărilor efectuate de comisarii de conturi. Deasemenea companiile regionale sunt împutarnicite de a apăra interesele morale ale comisarilor de conturi, totodată sunt obligate să supravegheze exercitarea de către comisarii de conturi a controlului legal al conturilor şi a lucrărilor de audit contactuale.

Comisarii de conturi spre deosebire de experţii contabili sunt în drept de a exercita controlul legal al conturilor (auditul situaţiilor financiare). Potrivit normelor Franceze controlul legal al conturilor prevede:

a) Examinarea activelor şi verificarea documentelor contabile

b) Stabilirea conformităţii cu cerinţele normei contabile

c) Verificarea autenticităţii şi corespunderii informaţiilor din conturile anuale cu datele din raportul de gestiune al consiliului de administraţie şi cu informaţia din rapoartele elaborate pentru acţionari.

Genurile de servicii caracteristice activităţii de audit din Germania sunt prestate de următoarele categorii de specialişti:

I) Revizori contabili

II) Revizori agreaţi

III) Consilieri fiscali

Revizorul contabil deţine următoarele competenţe şi experienţe:

- Diplomă universitară cel puţin 5 ani de studii

- Stagiul profisional de 5 ani, inclusiv 4 în cabinet de control legal

- Examen (7 probe scrise şi 1 probă orală cu subiecte pe teme de verificare şi certificare a conturilor anuale, pe teme de economie, dreptul societăţilor şi dreptul

Preview document

Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 1
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 2
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 3
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 4
Practici Avansate de Organizare a Activității de Audit în Unele Țări din Europa - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Practici Avansate de Organizare a Activitatii de Audit in Unele Tari din Europa.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Studiu asupra Normalizarii Contabilitatii la Nivel European

1. Originile si începuturile IASB Raportarea financiara în lumea civilizata a evoluat pornind de la doua modele generale, ale caror obiective erau...

Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Prezenta Firmelor Multinationale in Romania - Aspecte in Plan Economic si in Planul Raportarii Financiare

Introducere Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este...

Studiu de Caz privind Contabilizarea Combinărilor de Întreprinderi prin Metoda Achiziției

1. ASPECTE TEORETICE 1.1. Contextul economic de aplicare a metodei achiziţiei Potrivit IFRS 3 o grupare de întreprinderi reprezintă reunirea mai...

Comparatie in Sistemul Contabil din Franta si cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Ai nevoie de altceva?