Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6153
Mărime: 32.07KB (arhivat)
Publicat de: Lili Trifan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pop Lavinia

Extras din curs

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii

Activitatea unităţilor de alimentaţie publică, are menire socială şi vizează satisfacerea nevoii de hrană

Fiind o ramură distinctă, alimentaţia publică vizează organizarea preparării alimentelor şi produselor culinare şi de cofetărie-patiserie, precum şi vânzarea acestora populaţiei în vederea consumului, atât imediat (scopul de bază al activităţii), cât şi la domiciliu (activitate de servicii suplimentară).

Prin activitatea sa şi prin locul pe care îl deţine în circuitul economic al bunurilor, alimentaţia publică înglobează şi parcurge cele trei etape bine cunoscute ale circuitului economic: aprovizionare-producţie-desfacere. Această afirmaţie este confirmată de regulile de organizare a preparării şi comercializării produselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publică conform cărora unitatea de alimentaţie publică trebuie să fie în stare să organizeze ,, activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţile specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorului.”

Toate aceste caracteristici determină o serie de particularităţi de care trebuie să se ţină cont în dimensionarea şi organizarea activităţii unităţilor respective.

În conformitate cu funcţiile sale de producţie alimentaţia publică este înrudită cu industria alimentară. De remarcat că pe lângă asemănări evidente există şi o mulţime de deosebiri. Principalele funcţii comune acestor două ramuri sunt:

1). prelucrarea primară a produselor alimentare;

2).producerea semifabricatelor în întreprinderile industriale/ a semipreparatelor în cele de alimentaţie publică;

3).producerea / prepararea produselor alimentare.

Alimentaţia publică are însă unele particularităţi prin care se deosebeşte de industria alimentară:

- în unităţile de alimentaţie publică se eliberează seturi speciale pentru consum (feluri) care asigură prin complexitatea lor o raţie deplină de alimentare zilnică ( dejun, prânz, cină) şi sunt destinate fiecărui consumator în parte;

- în alimentaţia publică se înregistrează o pondere neînsemnată a cheltuielilor de combustibil, energie, uzură a mijloacelor fixe. Totodată, este impunătoare ponderea altor cheltuieli ( de exemplu, plata serviciilor prestate unităţilor de alimentaţie publică de către alte ramuri, cheltuieli de transport, arendă, de întreţinere a încăperilor), cheltuieli de utilizare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Pe lângă acestea, este caracteristică o înaltă capacitate materială şi, deci, o pondere însemnată o ocupă cheltuielile ce ţin de remunerarea personalului, care de câteva ori depăşesc mărimea celor din industria alimentară.

Comparativ cu funcţiile de producţie din alte ramuri economice, cea din alimentaţia publică are următoarele trăsături specifice:

- grad redus de mecanizare;

- număr mare de secţii de producţie de acelaşi tip;

- producţie de serie mică şi unicate;

- structură sortimentală variată;

- modificarea zilnică a unei părţi din structura sortimentală;

- aprovizionarea zilnică a unei părţi din structura sortimentală;

- aprovizionarea zilnică a producţiei cu materiile prime necesare;

- durata mică de realizare a fiecărei operaţii din procesul de producţie;

- procese de producţie fără stoc.

Destinaţia alimentaţiei publice ca ramură a economiei naţionale constă, în primul rând, în repartizarea şi comercializarea resurselor alimentare. Iată de ce funcţia primară o constituie comercializarea, iar conţinutul economic – produsele alimentaţiei publice, care sunt vândute consumatorilor, asemenea mărfurilor în unităţile de comerţ.

Funcţia alimentaţiei publice privind comercializarea mărfurilor procurate care nu au suportat prelucrare, economic este analogică funcţiilor unităţilor de comerţ.

Concomitent cu funcţiile de producţie şi comercializare, unităţile de alimentaţie publică au şi nişte funcţii specifice în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de consum individual. Toate acestea, în fond, sunt strâns legate între ele în dependenţă de timpul şi locul de exercitare, ceea ce deosebeşte alimentaţia publică atât de ramurile industriei, cât şi de comerţ.

Preview document

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 1
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 2
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 3
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 4
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 5
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 6
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 7
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 8
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 9
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 10
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 11
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 12
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 13
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 14
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 15
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 16
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 17
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 18
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 19
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 20
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 21
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 22
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 23
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 24
Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Practici Contabile Specifice Activitatii de Alimentatie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea Ambalajelor

INTRODUCERE Indiferent de gradul de dezvoltare economica a unei tari, marfurile produse si comercializate sunt de neconceput fara ambalaj. In...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Referat la bazele contabilității

Patrimoniul ca entitate economico-juridica include in sfera sa, atat in activ ( A ) cat si in pasiv ( P ), forme multiple si variate de elemente...

Contabilitate financiară - organizarea contabilității mărfurilor în comerțul cu amănuntul

Organizarea contabilităţii mărfurilor în comerţul cu amănuntul 1. Componentele stocurilor Stocul reprezintă cantitatea de bunuri (materii prime,...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Contabilitatea Circulației Mărfurilor

INTRODUCERE În lucrarea „Tratat de contabilitate în partida dubla” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima data contabilitatea, ca fiind „tot...

Te-ar putea interesa și

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Contabilitatea și Gestiunea Mărfurilor unei Intreprinderi

ARGUMENT În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea...

Studiu privind Organizarea și Funcționarea unei Unități de Alimentație Publică cu Referire la Restaurantul Select

INTRODUCERE Comerţul de alimentaţie publică are ca obiect de activitate organizarea şi producerea de preparate culinare, a altor bunuri de consum...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Studiu Privind Recunoașterea în Contabilitate a Reducerilor Comerciale și Financiare

Capitolul I Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1 Noţiuni generale Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem...

Organizarea și Funcționarea Unităților de Alimentație Publică

I. Memoriu justificativ Prin alimentaţie publică se înţelege activitatea economică care se ocupă cu producerea unei game variate de preparate...

Alimentația publică - Restaurantul Parc

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului în ultimele decenii, ampla lui extindere pe plan naţional şi internaţional, avântul continuu al mişcării...

Pensiunea alpină

CAP I Noţiuni introductive despre agroturism 1.1. Importanţa turismul rural În numeroase programe de dezvoltare durabilă a turismului din...

Ai nevoie de altceva?