Proceduri de Audit - Dovezi

Curs
9.2/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3842
Mărime: 18.90KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Dovezile de audit. Aspectele calitative ale rapoartelor financiare

2. Probe şi proceduri utilizate în auditul financiar

3. Proceduri analitice

4. Utilizarea eşantionului în auditul financiar

Extras din document

1.

Baza oricărui audit o constituie informaţiile acumulate şi evaluate de auditor, şi din acest motiv auditorul trebuie să aibă cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru a acumula dovezi şi probe temeinice în baza cărora să-şi poată exprima opinia sa asupra unui anumit fapt (în dependenţă de angajamentul său faţă de client).

Efectuând funcţia sa în ceea ce priveşte autentificarea rapoartelor financiare, auditorul acumulează dovezile privind autentificarea sau neautentificarea fiecărui element separat al informaţiei din rapoartele financiare. Informaţia conţinuta în rapoartele financiare prezentate la verificarea auditorului este numita informaţie ce aparţine conducerii agentului economic.

Grupa a cincea a standardelor naţionale de audit, şi anume SNA 500-599 „Dovezi de audit” este destinată descrierii reglementării activităţii de audit în ceea ce priveşte colectarea dovezilor de audit, probelor şi procedurilor de audit, precum şi a metodologiei de utilizare a eşantionului de audit.

Conform CNA 500 „Dovezi de audit”, dovezile de audit reprezintă informaţia obţinută de auditor pentru formarea concluziilor pe care se bazează opinia de audit. Dovezile de audit cuprind informaţia conţinută în documentele primare şi registrele contabile în baza cărora se întocmesc rapoartele financiare, precum şi informaţia confirmativă din alte surse.

Aspectele calitative ale rapoartelor financiare reprezintă afirmări ale conducerii, expuse clar sau presupuse în rapoartele financiare şi divizate în următoarele categorii:

1. existenţa - un activ sau o datorie există la un moment dat;

2. drepturi şi obligaţii (constatare) - activele sau datoriile la un moment dat sînt constatate în conformitate cu cerinţele stabilite;

3. veridicitate - în cursul perioadei de gestiune o tranzacţie economică sau un eveniment s-a produs realmente la agentul economic;

4. plenitudine - toate activele, datoriile, tranzacţiile sau evenimentele sînt contabilizate şi dezvăluite în conformitate cu cerinţele stabilite;

5. evaluare - un activ sau a o datorie este evaluată în conformitate cu cerinţele stabilite;

6. măsurare - o tranzacţie economică sau un eveniment este contabilizat cu un grad înalt de exactitate, şi veniturile sau cheltuielile se referă la perioada de gestiune corespunzătoare în conformitate cu cerinţele stabilite;

7. prezentare şi dezvăluire - o postură a rapoartelor financiare este dezvăluită, clasificată şi descrisă în conformitate cu cerinţele stabilite.

De regulă, dovezile de audit trebuie să fie obţinute pentru fiecare aspect calitativ al rapoartelor financiare. Dovezile de audit referitoare la un aspect calitativ, spre exemplu, existenţa stocurilor de mărfuri şi materiale, nu vor compensa lipsa dovezilor ce ţin de un alt aspect calitativ, spre exemplu, evaluarea acestora. Caracterul, momentul de exercitare şi volumul procedurilor ce ţin de esenţă variază în funcţie de aspectele calitative. Procedurile pot oferi dovezi de audit referitoare la cîteva aspecte calitative, spre exemplu, verificarea colectării sumelor creanţelor poate oferi dovezi de audit ce ţin atît de existenţa, cît şi de evaluarea creanţelor.

Fiecare auditor trebuie sa ia decizii importante, care se refera la constatarea volumului de dovezi necesar a fi colectate de el pentru confirmarea faptului ca toate elementele rapoartelor financiare ale clientului sunt prezentate obiectiv. Standardul de audit 500 stabileşte ca auditorul sa acumuleze dovezi suficient de convingătoare, care confirma opinia lui. Factorii care determina caracterul convingător al dovezii constituie:

 autenticitatea,

 caracterul complex,

 oportunitatea.

Autenticitatea – caracteristica faptului în ce masura dovezile sunt demne de incredere şi veridice.

Preview document

Proceduri de Audit - Dovezi - Pagina 1
Proceduri de Audit - Dovezi - Pagina 2
Proceduri de Audit - Dovezi - Pagina 3
Proceduri de Audit - Dovezi - Pagina 4
Proceduri de Audit - Dovezi - Pagina 5
Proceduri de Audit - Dovezi - Pagina 6
Proceduri de Audit - Dovezi - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Proceduri de Audit - Dovezi.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Metode de Evaluare a Riscului în Activitatea de Audit financiar-contabil

1. Introducere Obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a tuturor...

Te-ar putea interesa și

Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

PREZENTARE GENERALĂ Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă...

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Auditul intern la Spitalul Județean Alba

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Această etapă cuprinde procedurile:  iniţierea auditului P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de...

Etapele planului de audit

Etapele realizarii unui audit de mediu Auditul de mediu constituie un instrument util pentru verificarea si sprijinirea procesului de imbunatatire...

Examinarea ca procedură pentru obținerea dovezilor de audit

Introducere Probele de audit reprezintă toate informațiile utilizate de auditor pentru a ajunge la concluziile auditului și, acolo unde este...

Auditul de Mediu

NOTIUNI FUNDAMENTALE Auditul si auditul de mediu Principiul de auditare Tipuri de audit de mediu: Auditul intern, Auditul de secundă, Auditul...

Ai nevoie de altceva?