Produse și Servicii Bancare

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 12874
Mărime: 247.11KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Negurita Octav
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CONSTANłA MATERIA: PRODUSE SI SERVICII BANCARE ANUL III ZI, FR, ID SPECIALIZAREA: FINANłE-BĂNCI

Extras din document

CAPITOLUL I CARACTERISTICI GENERALE ALE ACTIVITĂłII BANCARE

Operatiile componente ale activitătii bancare

În functie de natura, continutul lor si produsele oferite, activitătile unei bănci se împart pe categorii

functionale distincte: intermedierea, gestiunea mijloacelor de plată, furnizarea de servicii financiare,

gestiunea trezoreriei.

Intermedierea constă în colectarea disponibilitătilor, a surplusurilor monetare existente în economie,

în conturi si depozite bancare si acordarea de credite persoanelor fizice si juridice care au nevoie de

lichidităti. Distribuirea creditelor, ca activitate principală, se realizează printr-o diversitate de produse

bancare si servicii asortate, în functie de perioada de timp, de obiectul si forma creditelor. Colectarea

resurselor necesare activitătii de creditare se realizează printr-o multitudine de conturi si depozite

atrase, care reprezintă generic produse bancare de depozit (conturi curente, conturi de disponibilităti,

depozite la termen, conturi de economii, bonuri de casă).

Gestiunea mijloacelor de plată asigură circulatia acestora prin operarea unor produse bancare (cecuri,

efecte comerciale) si furnizarea unor servicii bancare de natura plătilor si încasărilor. Furnizarea de

servicii financiare derivă din rolul băncilor de creatoare de monedă si active financiare, implicând

responsabilitatea băncii în a asigura functionarea si circulatia monedei în diverse forme de manifestare.

Gestiunea trezoreriei implică ajustări ale soldurilor de trezorerie prin operatiuni pe piata monetară, prin

împrumuturi interbancare, compensări, mobilizări de titluri pe lângă Banca Centrală.

În linii mari, activitătile realizate de către bănci pot fi delimitate în 2 categorii:

a)activităti concretizate în operatiuni de procesare a tranzactiilor generate de relatia bancă-clienti,

denumite activităti operationale;

b)activităti necesare realizării activitătilor operationale (contabilitate, administratie, personal),

denumite activităti functionale.

În afara activitătilor de natură bancară, o bancă realizează si activităti nebancare, cum sunt: activităti

de mandatar, comisionar, activităti furnizoare de servicii conexe (asigurări, consultantă) si activităti

generate de folosirea mijloacelor principale, destinate activitătilor bancare.

Conform criteriului înregistrărilor bancare, operatiunile unei bănci se pot grupa în operatiuni

bilantiere si operatiuni de exploatare. Operatiunile bilantiere, centrate pe averea băncii, sunt delimitate

în 2 grupe, respectiv: operatiuni active si operatiuni pasive. Operatiunile active sunt acele operatiuni

prin care sunt generate mijloacele producătoare de profit, precum operatiunile de creditare a firmelor,

operatiunle de creditare a persoanelor fizice si operatiunile de plasament. Operatiunile pasive, prin care

băncile îsi constituie resursele, se reflectă, în principal, prin formarea capitalului propriu si a rezervelor,

prin rescontare si prin constituirea si utilizarea depozitelor. Operatiunile de exploatare, centrate pe

rezultatele băncii, sunt grupate în: a)operatiuni vizând cheltuielile băncii, centrate pe gestiunea

costurilor bancare; b)operatiuni vizând veniturile băncii, concentrate pe realizarea unui volum de

activitate si optimizării preturilor produselor si serviciilor. De asemenea, în functie de moneda în care

se exprimă, operatiunile se exprimă în operatiuni în monedă natională si operatiuni valutare. În functie

de scadentă, operatiunile se delimitează în operatiuni la vedere (imediate) si operatiuni la termen

(decalate). Prin natura activului operat, operatiunile bancare se împart în operatiuni cu monedă si

operatiuni cu active financiare. În functie de obiectul bancar sau financiar utilizat, putem delimita

activitatea bancară în operatiuni vizând produse, operatiuni vizând servicii si operatiuni vizând produse

asociate cu servicii.

Produse si servicii bancare

Produsele bancare sunt destinate clientului, fiind definite în raport cu acesta si furnizate de bancă în

vederea satisfacerii cerintelor consumative ale clientilor. De asemenea, furnizarea produsului bancar

către client presupune efectuarea unui ansamblu de operatiuni bancare si nebancare.

Caracteristice activitătii bancare sunt, în calitate de produse, creditele si depozitele, acestea fiind

însăsi cauza operatiunilor cărora le dă nastere. Banca efectuează aceste opeatiuni în calitate de

intermediar financiar, situatia sa patrimonială fiind afectată prin oferta acestor produse.

Serviciile reprezintă componente ale produselor generate de operatiunile pe care banca le realizează

în contul clientilor, destinate unor cerinte complementare produselor bancare. Indiferent că sunt sau nu

purtătoare de produse bancare, serviciile oferite de către bancă îmbracă o diversitate de forme, cum ar

fi: atragerea de depozite la vedere si la termen, operatiuni în cont curent, decontarea transferurilor,

servicii valutare, emisiunea de obligatiuni, cumpărarea si vânzarea de valută, leasing, factoring. În

functie de participarea factorilor muncă si capital în furnizarea serviciilor bancare, serviciile bancare se

pot grupa în: a)servicii de personal, realizate exclusiv prin munca personalului, concretizate în

consultatii, inginerie financiară; b)servicii centrate pe capital, concretizate în depozite si credite,

generatoare de produse bancare; c)servicii mixte, reflectate de plăti, încasări si gestiunea portofoliilor.

Produsele bancare sunt imateriale, nefiind supuse uzurii fizice, însă sunt afectate de uzura morală,

determinată de inovatia financiară si mediul financiar. Produsele bancare sunt conditionate de

reglementări bancare si fiscale, introducerea unor noi produse fiind ca efect al legii. Acestea sunt

propuse direct clientilor, nefiind posibile redistribuirea, concesionarea sau revânzarea. De asemenea,

produsele bancare nu pot fi protejate prin brevete, ele fiind în general uniforme din punct de vedere al

continutului. Pentru serviciile pure, nonprodus, remunerarea se face sub formă de comisioane. În cazul

serviciilor furnizoare de produse bancare, preturile se bazează pe marje, în functie de caracteristicile

produselor bancare.

Principalele caracteristici prin care produsele bancare se diferentiează de celelalte produse oferite pe

piată sunt următoarele: standardizarea, expresie a reglementării bancare; intangibilitatea, expresie a

imaterialitătii acestora; volatilitatea, prin cererea inconstantă de produse bancare; inseparabilitatea, prin

atasarea acestora de o anumită bancă. Subiectii economici cărora le sunt destinate aceste produse sunt

reprezentati de: persoane fizice, firme, bănci, institutii financiare nebancare (asigurări, lesing, valori

mobiliare, borkeraj) si Stat.

Operatii bancare specifice produselor de depozit

Procesarea bancară a operatiunilor aferente depozitelor include: deschiderea de conturi noi,

acceptarea de depozite, cecuri, procesarea tranzactiilor, delimitarea produselor proprii, asigurarea

echilibrului conturilor, furnizarea extraselor de cont si a situatiei conturilor, elaborarea situatiei

financiare zilnice. Specifice operationalizării depozitelor bancare sunt trei ansambluri de operatii

bancare, respectiv: a)operatii de casierie, vizând acceptarea depunerilor si retragerea de fonduri, plata

cecurilor prezentate si procesarea ordinelor de plată. b)operatiile de clearing si colectare vizează

decontarea cecurilor si a altor produse bancare depuse de către clienti în cadrul fiecărei bănci. Pe

circuitul operational de decontare dintre banca plătitoare si banca de depozit pot exista bănci

intermediare, Banca Centrală si casele de compensare. c)operatiile de procesare internă a relatiilor cu

clientii privind produsele de depozit cuprind: operatii de codificare, clasificare si actualizare,

transmiterea produselor bancare neonorate clientilor, înregistrarea clientilor. Operatiile determinate de

produsele de depozit implică si activităti bancare interne, de administrare si de sustinere, concretizate în

activităti financiare, de contabilitate, de personal, de întretinere a dotărilor, de marketing si de relatii

publice.

Preview document

Produse și Servicii Bancare - Pagina 1
Produse și Servicii Bancare - Pagina 2
Produse și Servicii Bancare - Pagina 3
Produse și Servicii Bancare - Pagina 4
Produse și Servicii Bancare - Pagina 5
Produse și Servicii Bancare - Pagina 6
Produse și Servicii Bancare - Pagina 7
Produse și Servicii Bancare - Pagina 8
Produse și Servicii Bancare - Pagina 9
Produse și Servicii Bancare - Pagina 10
Produse și Servicii Bancare - Pagina 11
Produse și Servicii Bancare - Pagina 12
Produse și Servicii Bancare - Pagina 13
Produse și Servicii Bancare - Pagina 14
Produse și Servicii Bancare - Pagina 15
Produse și Servicii Bancare - Pagina 16
Produse și Servicii Bancare - Pagina 17
Produse și Servicii Bancare - Pagina 18
Produse și Servicii Bancare - Pagina 19
Produse și Servicii Bancare - Pagina 20
Produse și Servicii Bancare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Produse si Servicii Bancare.pdf

Alții au mai descărcat și

Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA

INTRODUCERE Dezvoltarea sistemului de contabilitate din Romania a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu directivele europene in...

Bilanțul Contabil

La momentul actual în Republica Moldova a luat sfîrşit procesul de privatizare, ceia ce a permis multor întreprinderi de a căpăta o nouă formă de...

Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre BCR

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETARILE DESPRE PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE EXISTENTE 1.1. Caracterizarea generala a produselor si...

Lucrare Practica Contabilitate

1 Contabilitatea capitalurilor Capitalul reprezinta totalitatea surselor de finantare stabile, care prin asociere cu ceilalti factori de productie...

Contabilitatea creditelor și a împrumuturilor

INTRODUCERE În sistemul bancar contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale...

SC Olpo Ulei SA

Argument Lucrarea de faţa reflectă competenţele generale dobândite de către elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin...

Analiza Economico-Financiara SC Valgab Trust SRL Iasi

CAPITOLUL 1 Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi S.C. VALGAB TRUST S.R.L Iaşi a fost înfiinţată în anul 2003, cu sediul social în Iaşi, având ca...

Lucrare Practica - SC Vascar SA Vaslui

Cap. I Prezentarea societatii SC VASCAR SA VASLUI 1 Denumire, infiintare SC VASCAR SA Vaslui s-a infiintat in anul 1991 in baza HG 1353 din...

Ai nevoie de altceva?