Programa Practica de Licenta

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4274
Mărime: 30.51KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Manzarari
indicatii metodice de efectuare a practicii de licenta la o intreprindere

Extras din document

I. SCOPUL PRACTICII

Practica de licenţă are ca scop pregătirea specialistului cu o calificare corespunzătoare şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la Institutul Internaţional de Management ,,IMI-NOVA” şi de a însuşi practica contabilităţii în una din unităţile economice.

Sarcinile principale ale practicii de licenţă sunt:

1. Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii în funcţie de forma aplicată la unitatea patrimonială, analizei activităţii economico-financiare;

2. Studierea sistemelor economice şi de gestionare, respectării standardelor de contabilitate şi altor documente normative;

3. Acumularea de către studenţi a deprinderii în practică şi a experienţei privitor la organizarea evidenţei contabile la toate sectoarele ei, controlului intern al activităţii economice şi asigurării integrante a bunurilor materiale şi financiare a întreprinderilor;

4. Studierea posibilităţilor privind perfecţionarea organizării contabilităţii la întreprinderea unde studentul face practica.

II. ANGAJAMENTELE STUDENTULUI

Sosind la întreprindere, studentul este supus unui instructaj vizând tehnica securităţii efectuate de inginerul sau tehnicianul întreprinderii responsabil de tehnica securităţii.

In scopul întocmirii graficului de lucru studentul studiază structura întreprinderii si organizarea producţiei.

Graficul de lucru se întocmeşte împreună cu conducătorul practicii de la întreprindere în corespundere cu programa practicii.

După ce în sectorul corespunzător s-a efectuat practica, în jurnalul evidenţei practicii, se notează data efectuării practicii la acest sector.

Pe parcursul practicii studentul e obligat să respecte programul zilnic de muncă stabilit la unitatea economică respectivă. Lipsa de la lucru poale avea loc numai din cauze motivate. In cazul întârzierii sau lipsei nemotivate a studentului conducătorul practicii de la întreprindere precizează cauza şi prezintă, în caz de necesitate, la catedră un raport (scris sau oral) pentru a se lua măsurile necesare.

Faţă de studentul care încalcă disciplina de muncă stabilită la întreprindere, conducătorul întreprinde masurile respective, inclusiv interzicerea continuării practicii la această întreprindere.

Aflându-se la practica de licenţă, studentul e dator să evidenţieze elementele progresive în planificare, evidenţă, calculaţia costului, în utilizarea contractului operativ etc. şi minuţios le studiază. Aprecierile corespunzătoare privind studierea metodelor progresive de lucru contabil se oglindesc în concluziile şi propunerile studentului. Mai detaliat toate acestea şi alte date necesare se notează în raportul respectiv.

I.a întreprinderile mixte, societăţile pe acţiuni, cooperativele, întreprinderile de arendă şi altele studentul atrage o deosebită atenţie particularităţilor activităţii acestor unităţi.

La întreprindere studentul trebuie să noteze în jurnalul său de lucru îndeplinit în fiecare zi, sau o dată în 2-3 zile, iar la sfârşitul săptămânii îl prezintă conducătorului practicii de la întreprindere pentru informaţii despre lucrul îndeplinit. Conducătorul semnează în jurnal şi indică data controlului.

La sfârşitul practicii studentul prezintă la catedră jurnalul şi raportul vizând practica îndeplinită.

III. INDICAŢII METODICE PRIVIND PRACTICA ŞI ÎNTOCMIREA RAPORTULUI

Practica de licenţă durează 7 săptămâni sau 35 zile lucrătoare.

La practică studentul studiază fiecare sector al contabilităţii, începând de la perfectarea, primirea şi controlul documentelor primare şi centralizatoare, modul registrelor analitice şi sintetice.

Ulterior studiază modul de completare a Cărţii mari şi a rapoartelor financiare. O mare atenţie trebuie acordată respectării legilor, regulamentelor aferente contabilităţii activelor şi pasivelor, impozitelor şi decontărilor etc.

Timpul acordat la însuşirea programei practicii se utilizează în corespundere cu graficul prezent, care trebuie să includă următoarele teme:

Nr. d/o Denumirea lucrărilor ţi a temelor Numărul de zile

1 2 3

1 Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii 1

2. Organizarea contabilităţii la întreprindere 1

3. Automatizarea sistemului de informaţie 1

4. Conţinutul temelor la contabilitate

4.1. Contabilitatea activelor nemateriale 1

4.2. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung 2

4.3. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung 1

4.4. Contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare si scurtă durată 1

4.5. Documentarea, calculul şi contabilitatea salariului 3

4.6. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor finite

fdffabricate 2

4.7. Contabilitatea mărfurilor 1

4.8. Contabilitatea creanţelor 2

4.9. Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen scurt 2

4.10. Contabilitatea capitalului propriu 1

4.11. Contabilitatea datoriilor 5

4.12. Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor 4

4.13. Calculaţia costurilor de producţie 3

4.14. Structura şi modul de întocmire a rapoartelor financiare 5

Total zile 35

După studierea fiecărui sector al contabilităţii studentul întocmeşte capitolul corespunzător al raportului privind practica, care conţine partea textuală şi anexele care cuprind documente primare şi centralizatoare registrele, calculele, formulele contabile respective, din contabilitatea activităţii întreprinderii. Dalele luate ale acestor documente şi registre, rapoarte financiare, trebuie aă fie concordate între ele.

Raportul practicantului se întocmeşte în baza acelei forme de contabilitate care se foloseşte la întreprindere unde s-a făcut practica (jumal-order, memorial-order. automatizata la computer). In raport se indică critic observaţiile referitoare la organizarea evidenţei !a unitatea economică menţionată, părţile pozitive, neajunsurile, cazurile abaterilor de la regulamentele stabilite, instrucţiuni etc. De asemenea, se reflectă particularităţile evidenţei contabile, determinate de specificul ramurii din care face parte întreprinderea. Pe baza analizei organizării contabile la întreprindere studentul în raportul său formulează propunerile respective aferente perfecţionării acesteia.

Preview document

Programa Practica de Licenta - Pagina 1
Programa Practica de Licenta - Pagina 2
Programa Practica de Licenta - Pagina 3
Programa Practica de Licenta - Pagina 4
Programa Practica de Licenta - Pagina 5
Programa Practica de Licenta - Pagina 6
Programa Practica de Licenta - Pagina 7
Programa Practica de Licenta - Pagina 8
Programa Practica de Licenta - Pagina 9
Programa Practica de Licenta - Pagina 10
Programa Practica de Licenta - Pagina 11
Programa Practica de Licenta - Pagina 12
Programa Practica de Licenta - Pagina 13
Programa Practica de Licenta - Pagina 14
Programa Practica de Licenta - Pagina 15
Programa Practica de Licenta - Pagina 16
Programa Practica de Licenta - Pagina 17
Programa Practica de Licenta - Pagina 18
Programa Practica de Licenta - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Programa Practica de Licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Caiet de Practica in Domeniul Intreprindere - Compartiment Finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi...

Contabilitate Marfurilor

ARGUMENT De-a lungul timpului,ştiinţa studierii mărfurilor a purtat diferite denumiri,dintre care cea ami cunoscuta este aceea de...

Monografie Contabila - SC Tricotton SA Panciu

Motivatie De ce am ales sa fac practica la SC TRICOTTON SA PANCIU? Pentru ca imi doream sa vad cum functioneaza o institutie de asemenea...

Bazele Contabilitatii

1. Bilant initial la o societate comerciala profil productie Bilant contabil la o firma profil productie Nr. crt. Simbol cont Denumire cont Sume...

Ai nevoie de altceva?