Rapoarte Financiare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 23698
Mărime: 92.37KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazari Liliana
Rapoarte financiare

Extras din document

Capitolul 13. Rapoartele financiare ale agenţilor economici

13.1. Caracteristica generală, componenţa şi modul de întocmire a rapoartelor financiare

Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a acesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective. Rapoartele se întocmesc prin calcularea, gruparea şi prelucrarea specială a datelor contabilităţii curente şi constituie stadiul final al acesteia. O atare informaţie este necesară tuturor utilizatorilor de rapoarte financiare, adică tuturor persoanelor juridice şi fizice cointeresate în obţinerea informaţiei veridice privind întreprinderea în vederea luării unor decizii economice referitoare la această întreprindere.

Prin urmare, obiectivul întocmirii rapoartelor financiare îl constituie satisfacerea necesităţilor tuturor utilizatorilor în informaţii necesare privind întreprinderea prezentate într-o formă accesibilă şi înţeleasă.

În funcţie de gradul şi caracterul interesului financiar, utilizatorii rapoartelor financiare se divizează în două grupuri (vezi schema 13.1):

• externi (investitori, creditori, furnizori, cumpărători, organe fiscale şi administrative, organizaţii obşteşti, instituţii ştiinţifice, burse de valori şi de mărfuri, consultanţi etc.) care se află în afară întreprinderii şi au nevoie de informaţii pentru luarea deciziilor investiţionale şi altor decizii economice;

Schema 13.1. Utilizatorii interni şi externi ai rapoartelor financiare

• interni (fondatori, proprietari, personal, administraţia) care gestionează întreprinderea la toate nivelurile şi utilizează informaţia contabilă la planificarea, controlul, evaluarea unor operaţiuni economice distincte şi a activităţii întreprinderii în ansamblu.

În afară de aceasta, utilizatorii interni au acces la informaţii financiare şi nefinanciare suplimentare care ajută la planificarea, luarea deciziilor, exercitarea controlului asupra activităţii întreprinderii.

Unele categorii de utilizatori externi (organe de drept, fiscale, de control şi supreme, auditori, alţi utilizatori) conform legislaţiei în vigoare şi actelor de constituire de asemenea au dreptul la obţinerea nu numai a informaţiei raportate, ci şi a altei informaţii contabile necesare pentru exercitarea atribuţiilor.

Utilizatorii rapoartelor financiare care au dreptul să ia cunoştinţă de toată informaţia internă sau de o parte din această, sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea privind datele furnizate, întrucât conţinutul informaţiei interne constituie secretul comercial al întreprinderii (conform art.15 din Legea cu privire la secretul comercial nr.171 din 06.07.1994), pentru divulgarea căruia legea prevede sancţiunea respectivă.

Componenţa, conţinutul, modul de întocmire şi de prezentare a rapoartelor financiare de către agenţii economici din Republica Moldova sunt determinate de Legea contabilităţii, Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, S.N.C. 1 „Politica de contabilitate”, S.N.C. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”, S.N.C. 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”, S.N.C. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”, S.N.C. 27 „Rapoartele financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în întreprinderile fiice”, S.N.C. 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate”, alte S.N.C. şi comentarii privind aplicarea acestora, aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Preview document

Rapoarte Financiare - Pagina 1
Rapoarte Financiare - Pagina 2
Rapoarte Financiare - Pagina 3
Rapoarte Financiare - Pagina 4
Rapoarte Financiare - Pagina 5
Rapoarte Financiare - Pagina 6
Rapoarte Financiare - Pagina 7
Rapoarte Financiare - Pagina 8
Rapoarte Financiare - Pagina 9
Rapoarte Financiare - Pagina 10
Rapoarte Financiare - Pagina 11
Rapoarte Financiare - Pagina 12
Rapoarte Financiare - Pagina 13
Rapoarte Financiare - Pagina 14
Rapoarte Financiare - Pagina 15
Rapoarte Financiare - Pagina 16
Rapoarte Financiare - Pagina 17
Rapoarte Financiare - Pagina 18
Rapoarte Financiare - Pagina 19
Rapoarte Financiare - Pagina 20
Rapoarte Financiare - Pagina 21
Rapoarte Financiare - Pagina 22
Rapoarte Financiare - Pagina 23
Rapoarte Financiare - Pagina 24
Rapoarte Financiare - Pagina 25
Rapoarte Financiare - Pagina 26
Rapoarte Financiare - Pagina 27
Rapoarte Financiare - Pagina 28
Rapoarte Financiare - Pagina 29
Rapoarte Financiare - Pagina 30
Rapoarte Financiare - Pagina 31
Rapoarte Financiare - Pagina 32
Rapoarte Financiare - Pagina 33
Rapoarte Financiare - Pagina 34
Rapoarte Financiare - Pagina 35
Rapoarte Financiare - Pagina 36
Rapoarte Financiare - Pagina 37
Rapoarte Financiare - Pagina 38
Rapoarte Financiare - Pagina 39
Rapoarte Financiare - Pagina 40
Rapoarte Financiare - Pagina 41
Rapoarte Financiare - Pagina 42
Rapoarte Financiare - Pagina 43
Rapoarte Financiare - Pagina 44
Rapoarte Financiare - Pagina 45
Rapoarte Financiare - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Rapoarte Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Contabila

1. Prezentarea S.C. XXL & COMP S.R.L. 1.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii Societatea S.C. XXL & COMP S.R.L cu sediul în Suceava, are ca...

Raportarea Financiară Interimară

Un raport financiar interimar conţine un set complet sau un set condensat de situaţii financiare elaborate de către o entitate pentru o perioadă...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza si Functionarea Conturilor de Cheltuieli, Venituri si Rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

IFRS - Standarde de Raportare Contabila

INTRODUCERE Motive pentru emiterea IFRS IN1 IFRS înlocuieste SIC-8 Aplicarea pentru prima data a IAS ca baza principala a contabilitatii....

Contabilitate Internationala

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Ai nevoie de altceva?