Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4020
Mărime: 16.68KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iachimovschi A

Extras din document

Tema 11: Raportul auditorului independent în contaxtul practicii internaționale.

1. Cadrul aplicabil raportului auditului independent.

2. Raportul auditului independent privind situațiile financiare.

3. Modificări ale raportului auditorului independent.

1 –

Standerdele internaționale de audit și standardele naționale abordează 2 tipuri de rapoarte ale auditorului independent:

1. Raportul auditului independent privind situațiile financiare;

2. Raportul auditului independent asupra misiunilor de audit cu scop special.

Aceste categorii de rapoarte sunt reglementate de anumite SIA și respectiv SNA, după cum urmează:

a) În cazul raportului auditorului privind situațiile financiare se aplică SIA 700 Raportul auditorului independent cu privire la un set complet de situații financiare cu scop general și SNA 700 Raport al auditului asupra rezultatelor financiare;

b) În cazul raportului auditorului independent asupra misiunilor de audit cu scop special se aplică SIA 800 Raportul auditorului independent asupra misiunilor de audit cu scop special și SNA 800 Raportul auditorului asupra auditului cu obiectiv special.

Standardele în cauză se aplică pentru auditul informațiilor financiare istorice, conțin principiile de bază ți procedurile esențiale împreună cu recomandările aferente sub forma materialelor explicative și de alt tip, inclusiv anexe. SIA 700 și SNA 700 oferă norme și recomandări cu privire la aspectele pe care auditorul le analizează în elaborarea opiniilor sale. Standardele în cauză desrie raportul auditorului independent în urma auditului situațiilor financiare. Acest tip de raport se aplică la auditul unui set complet de situații financiare care totodată sunt și cu scop general. În paragraful 35 al SIA 200 Obiective și principii generale care guvernează un audit al situațiilor financiare – se explică ce se înțelege printr-un set complet de situații financiare, conform SIRF un set complet de situații finaciare cuprinde un bilanț, un cont de profit și pierdere, o situație cu privire la modificările în capitalul propriu, o situație a fluxurilor de numerar, o sinteză a politicilor contabile semnificative, precum și alte note explicative. După cum este descris SIA 200 scopul general semnifică elaborarea lor în conformitate cu un cadru de raportare financiară, acest cadru are drept obiectiv să realizeze o previzionare fidelă a situațiilor financiare. Cadrul de raportare financiară presupune pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu necesarul comun de informații al unei game largi de utilizatori. SIA 700 comparativ cu SNA 700 vizează doar circumstanțele în care auditorul are posibilitatea să exprime o opinie fără rezerve și nu este necesară nici o modificare adusă raportului auditorului. Pentru celelalte cazuri se aplică SIA 705 Modificări ale raportului auditorului independent – acest standard stabilește norme și oferă recomandări cu privire la modificările raportului auditorului, modificările constau în întroducerea unui paragraf de evidențiere a unui aspect, prezentarea opiniei cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau o opinie contrară.

SIA 800 și SNA 800 oferă norme și recomndări cu privire la forma și conținutul raportului auditului emis ca rezultat al auditării:

a) Unui set complet de situații financiare elaborate în conformitate cu o bază exhaustivă de raportare contabilă;

b) O componentă a unui set complet de situații financiare cu scop general sau special;

c) Respectării termenilor contractuali

d) Pentru situații finaciare simplificate.

a- Situațiile financiare elaborate în conformitate cu o bază limitată rapoarte financiare presupune situațiile financiare pregătite în conformitate cu principiile fundamentale ale contabilității ce diferă de standartele internaționale sau naționale de contabilitate;

b- O componentă a unui set complet de situații financiare cu scop general sau special poate fi o singură declarație financiară, un alt exemplu sunt conturile specifice cum ar fi anumite conturi de gradul I și II sau unele elemente ale conturilor care reprezintă posturi din cadrul unei situații financiare.

c- Respectarea termenilor contractuali conform SIA 800 și SNA 800 – prevede respectarea de către agentul economic a anumitor condiții contractuale, cum ar fi contractele de credit și angajamentele privind emisiunile obligațiunilor în aceste contracte, de regulă, se specifică ca entitatea să respecte anumite condiții astfel de condiții ar fi menținerea coeficienților financiare prestabiliți, plata dobînzilor, respricții privind plata dividetelor ți utilizarea încasărilor din vînzarea patrimoniului;

d- Potrivit SNA 800 situațiile financiare simplificate mai sunt numite ți situații financiare generalizate, la pregătirea situațiilor financiare simplificate se generalizează situațiile financiare anuale analizate. Scopul urmărit la generalizare este de a informa grupurile de utilizatori interesați numai în informația esențială despre situația financiară și rezultatele activității entității. Situațiile financiare generalizate conțin mai puține detalii decît situațiile financiare anuale analizate. În situațiile financiare generalizate al informașiilor deasemenea se atenționează utilizatorii despre faptul că pentru a înțelege mai bine situațiile financiare și rezultatele activității entității, situațiile fianciare simplificate sau generalizate urmează a fi examinate împreună cu cele mai recente situații financiare auditate ale entităților, care includ toate dezvoltările de informații în conformitate cu cerințele stabilite față de situațiile financiare.

Preview document

Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 1
Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 2
Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 3
Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 4
Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 5
Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 6
Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 7
Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Raportul Auditorului Independent in Contextul Practicii Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Metodele Contabilitatii Consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Contabilitate Consolidata

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza si Functionarea Conturilor de Cheltuieli, Venituri si Rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate Internationala

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Ai nevoie de altceva?