Reglementari Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situatiilor Financiare

Imagine preview
(9/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Reglementari Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situatiilor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor: Ion Dianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

A. CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR
FINANCIARE 3
1. ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE A STUDIILOR 3
2. FORMATUL SI CONTINUTUL SITUAtIILOR FINANCIARE 4
2.1. PREVEDERI GENERALE 4
2.2. FORMATUL BILANTULUI 8
2.2.1. PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT 151
2.3. FORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 103
2.3.1.PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 154
2.4. PRINCIPII CONTABILE GENERALE 105
2.5. EVALUAREA ELEMENTELOR PREZENTATE ÎN SITUATIILE FINANCIARE 107
2.5.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE 158
2.5.2. EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE 20
2.5.2.1. IMOBILIZARI NECORPORALE 21
2.5.2.2. IMOBILIZARI CORPORALE 22
2.5.2.3. IMOBILIZARI FINANCIARE 24
2.5.3. REGULI DE EVALUARE ALTERNATIVA 25
2.5.3.1. EVALUAREA LA VALOAREA JUSTA A INSTRUMENTELOR FINANCIARE 246
2.5.4. EVALUAREA ACTIVELOR CIRCULANTE 258
2.5.4.1. EVALUAREA STOCURILOR 249
2.5.4.2. EVALUAREA INVESTITIILOR PE TERMEN SCURT 30
2.5.4.3. CASA SI CONTURI LA BANCI 30
2.5.4.4. EVALUAREA SI CONTABILITATEA TERTILOR 31
2.5.5. CONTABILITATEA DATORIILOR PE TERMEN SCURT SI LUNG 32
2.5.6. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR 33
2.5.7. SUBVENTIILE GUVERNAMENTALE 34
2.5.8. CAPITAL SI REZERVE 35
2.5.9. VENITURI SI CHELTUIELI 36
2.5.9.1. VENITURI 36
2.5.9.2. CHELTUIELI 36
2.6. NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 37
2.6.1. PREZENTAREA POLITICILOR CONTABILE 37
2.6.2. NOTE EXPLICATIVE 38
2.7. CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR 39
2.8. AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE 39
2.9. DIRECTIVA A-VII-A A U.E. 39
2.9.1. PERIMETRUL DE CONSOLIDARE 40
2.9.1. ASPECTE PRIVIND OPERATIILE DE CONSOLIDARE 41
2.9.3. SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE 45

Extras din document

A. CADRUL GENERAL

DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare ale unei companii reprezinta cel mai important mijloc, prin care informatia contabila este pusa la dispozitia factorilor decizionali. De aceea, companiile îsi publica situatiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi întelese de catre cititorul interesat.

Perfectionarea continua a mediului de afaceri reprezinta o prioritate esentiala a guvernelor în consolidarea functionarii economiei de piata, iar pe termen scurt, realizarea obiectivelor urmarite în cadrul programului de aderare a României la Uniunea Europeana. În acest context, cadrul general de contabilitate si audit financiar îsi îmbunatateste continuu calitatea informatiei contabile prin aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Comunitatii Economice Europene (Directiva a-IV-a si a VII-a).

Necesitatea de conformitate este impusa de :

- globalizarea economiilor nationale;

- accesul României pe pietele de capital internationale;

- transparenta si simplificarea raportarilor financiare.

Pentru atingerea acestor obiective, în ultima perioada au avut loc o serie de modificari legislative între care mentionam:

- modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991;

- reglementarile contabile conforme cu Directiva IV-a si a-VII

- adoptarea IFRS si IAS, prin Ordin M.F.P.

1. ARIA DE APLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE A SITUATIILOR FINANCIARE

Contabilitatea si raportarile financiare se realizeaza în limba româna si se exprima valoric în moneda nationala (RON). Operatiunile exprimate în valuta se înregistreaza în contabilitate, atât în moneda nationala, cât si în valuta.

Pentru necesitatile proprii de informare, companiile pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si în alta moneda. În aceste situatii, cursul utilizat pentru conversia în moneda nationala este cel comunicat de

BNR, valabil la data întocmirii bilantului, mentionându-se nivelul acestuia în notele explicative.

Persoanele juridice (denumite în continuare entitati) care au obligatia aplicarii reglementarilor contabile conforme cu directivele europene sunt :

1) societatile comerciale (SNC, CCS, CCA, SA si SRL);

2) societatile/companiile nationale;

3) regiile autonome;

4) institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

5) societatile cooperatiste si alte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiul S.C;

6) subunitati fara personalitate juridica, cu sediul în strainatate, care apartin entitatilor cu sediul sau domiciliul în România;

7) sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strainatate.

2. FORMATUL SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE

2.1. PREVEDERI GENERALE

Situatiile financiare ofera informatii cu privire la:

- pozitia financiara a companiei;

- performanta acesteia;

- fluxurile de numerar.

Aceste informatii devin utile pentru diversi utilizatori în fundamentarea deciziilor referitoare la:

- achizitionarea sau vinderea participatiilor detinute în compania respectiva;

- numirea sau înlocuirea unor persoane din organismele de conducere.

Situatiile financiare contin informatii cu privire la :

- Activele

- Pasivele

- Capitalul propriu

- Veniturile, cheltuielile, câstigurile si pierderile

- Fluxurile de numerar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reglementari Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situatiilor Financiare.doc