Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19501
Mărime: 84.16KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern

2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele

Cuvântul „audit” provine din latină, unde „audire” înseamnă a asculta. Scopul principal al acestor „ascultări” îl constituia prevenirea unor acte de fraudă ale persoanelor însărcinate cu administrarea banilor publici (chestori). Istoricii sunt de părere că primele registre cu caracter contabil datează de aproape 6.000 ani şi acestea au aparţinut civilizaţiei asiro-babilonene, prin care era reglementată activitatea de comerţ (codul lui Hammurabi).

Evoluţia auditului este redată în tabelul 1.1:

Tabel 1.1 Periodizarea istoriei auditului

PERIOADA OBIECTIVELE AUDITULUI MOD DE VERIFICARE IMPORTANŢA CONTROLULUI INTERN

Antică – 1.500 Detectarea fraudelor Detaliat Nerecunoscut

1.500 – 1.850 Detectarea fraudelor Detaliat Nerecunoscut

1.850 – 1.905 Detectarea fraudelor, detectarea erorilor fundamentale Câteva testări, în principal detaliat Nerecunoscut

1.905 – 1.933 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare, detectarea fraudelor şi erorilor Detaliat, dar şi pe bază de testare Uşoară recunoaştere

1.933 – 1.940 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare, detectarea fraudelor şi erorilor Pe bază de testare Trezirea interesului

1.940 – 1.960 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare, detectarea fraudelor şi erorilor Pe bază de testare Accent puternic

În antichitate, obiectivul principal al evidenţei contabile îl constituia protejarea integrităţii averilor. Înregistrările efectuate aveau drept scop verificarea exhaustive a tranzacţiilor. Se utiliza şi inventarierea periodică a averilor pentru stabilirea taxelor şi impozitelor cuvenite statului.

Egiptenii au dezvoltat un sistem de control intern bazat pe punctarea evidenţelor unui trezorier oficial cu evidenţele ţinute de un altul, iar cele două evidenţe trebuiau să coincidă.

În secolul VI î.e.n., în Grecia antică, auditul conturilor era utilizat pentru prima dată şi consta în verificarea tuturor plăţilor şi încasărilor care implicau fonduri publice. Sistemul atenian prevedea existenţa auditorilor guvernamentali care examinau evidenţele tuturor celor care erau responsabili cu administrarea banilor publici.

Romanii sunt primii care au statuat divizarea sarcinilor între persoanele oficiale care autorizau taxele şi cheltuielile şi cele care se ocupau efectiv cu plăţi şi încasări.

Creşterea complexităţii afacerilor comercianţilor a dus la dezvoltarea sistemului contabil utilizat în derularea tranzacţiilor şi folosirea partidei duble în contabilitate.

Auditul a fost implementat pentru prima dată şi în China, în timpul dinastiei Chao (1.122 – 256 î.e.n.), făcând parte dintr-un proces bugetar detaliat pe toate nivelurile guvernamentale.

Comercianţii din Veneţia, Genova şi Florenţa au început să utilizeze serviciile auditorilor care verificau contabilitatea căpitanilor corăbiilor care aduceau mărfurile comandate. Şi în acest caz, consultarea auditorilor avea drept scop prevenirea fraudelor.

Evidenţele contabile în Anglia erau auditate începând cu secolul al XI-lea, iar mai târziu auditorii făceau parte din oficialii aleşi ai oraşului. Auditul nu se baza pe controlul intern şi nu avea drept scop verificarea contabilităţii, ci verifica doar tranzacţiile care se derulau. În secolul XIX, afacerile industriale se dezvoltă foarte mult şi începe fenomenul de disociere a proprietarilor de conducerea întreprinderilor, fapt care a dus la limitarea responsabilităţii acţionarilor. Intervenţia statului în reglementarea sistemului contabil a dus la dezvoltarea profesiei auditorului, întrucât managerilor li s-a impus să dea publicităţii un bilanţ complet, iar unul sau doi dintre acţionari avea obligaţia legală de a audita bilanţul respectiv.

După anul 1904 s-a hotărât ca auditorul să verifice şi existenţa fizică a activelor declarate de întreprindere, iar aspectele vizate erau următoarele:

- dacă s-au înregistrat toate tranzacţiile întreprinderii;

- reflectarea corectă a acestora în registre;

- reflectarea lor în bilanţ.

Profesia de auditor în Statele Unite ale Americii a fost marcată de puternice influenţe britanice, insă începând cu prima decadă a secolului XX, ea s-a dezvoltat ca o profesie de sine stătătoare, evoluând foarte rapid. S-a trecut de la verificarea exhaustivă la verificarea prin sondaj şi s-a pus un accent din ce în ce mai mare pe controlul intern. De altfel, americanii au fost primii care au început uniformizarea şi standardizarea practicilor de audit, prin emiterea încă din anul 1917 de către Institutul American al Contabililor a unui ghid profesional în care se prevedea ce anume trebuie să acopere o misiune de audit. După 1930, obiectivul auditului s-a „mutat” de la detectarea fraudelor către certificarea situaţiei financiare şi a profiturilor întreprinderii.

Preview document

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 1
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 2
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 3
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 4
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 5
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 6
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 7
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 8
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 9
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 10
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 11
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 12
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 13
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 14
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 15
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 16
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 17
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 18
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 19
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 20
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 21
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 22
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 23
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 24
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 25
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 26
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 27
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 28
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 29
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 30
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 31
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 32
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 33
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 34
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 35
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 36
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 37
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 38
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 39
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 40
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 41
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 42
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 43
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 44
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 45
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 46
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 47
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 48
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 49
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 50
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 51
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 52
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 53
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 54
Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Reglementari si Proceduri Actuale in Romania privind Auditul Public Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL

INTRODUCERE Ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibil să conducă...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...

Paralela audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Aspecte Generale privind Contabilitatea Patrimoniului Instituțiilor Publice

1.1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice Potrivit Ordinului M.F.P. nr. 1917/2005, institutiile publice au obligatia sa...

Auditul Public Intern - Concept, Obiective si Procedura de Efectuare

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului...

Ai nevoie de altceva?

''