Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6540
Mărime: 35.32KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. Norme privind organizarea procesului de inventariere

Inventarierea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de active, datorii si capitaluri proprii ale fiecarei unitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

In situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In intelesul prezentelor reglementari, valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduce amortizarea cumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile cumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenței, potrivit căruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă se evidențiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Pentru toate celelalte elemente de active, datorii si capitaluri proprii, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective dupa primirea confirmarii.

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active, datorii si capitaluri proprii din cadrul societatilor comerciale, societatilor/companiilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, societatilor cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si ale persoanelor fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale prezentelor norme.

La inceputul activitatii unitatii, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor de activ ce constituie aport la capitalul unitatii.

Inventarierea anuala a elementelor de active, datorii si capitaluri proprii se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei unitati. In cadrul agentilor economici cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar respectiv.

Inventarierea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate. In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunea supusa inventarierii, data de incepere si de terminare a operatiunilor.

La persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, precum si la unitatile al caror numar de salariati este redus, iar valoarea bunurilor din gestiune nu depaseste plafonul stabilit de administratori, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala, numita, de asemenea, prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate, care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de active, datorii si capitaluri proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile.

Inventarierea si evaluarea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii se pot efectua atat cu salariatii proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.

Preview document

Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 1
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 2
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 3
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 4
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 5
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 6
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 7
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 8
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 9
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 10
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 11
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 12
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 13
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 14
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 15
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 16
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 17
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 18
Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant.doc

Alții au mai descărcat și

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Evaluarea în Contabilitate

Evaluarea in contabilitate 1. Generalitati In toata lumea, pamantul si cladirile reprezinta unul dintre cele mai mari si mai valoroase active ale...

Evaluarea în Contabilitate

1. Definirea evaluarii Conatabilitatea masoara si inregistreaza in unitati monetare elementele patrimoniale si operatiile care modifica masa...

Proiectarea Sistemului de Contabilbitate pe Documente Evidente si Registre

Cap.I. Prezentarea societatii I.1. Infiintare, denumire, capital Societatea DIGITAL VISION SRL s-a constituit la data de 30 ianuarie 2001in baza...

Bazele Contabilitatii - Note de Curs

1. SCURT ISTORIC Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element...

Ai nevoie de altceva?