Rolul Contabilității

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6751
Mărime: 145.61KB (arhivat)
Publicat de: Dumitru Palade
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Girbina Maria

Extras din curs

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile

Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si resurse. Nevoile sunt

nelimitate în timp ce resursele sunt rare, motiv pentru care este necesar un instrument care să

asigure alocarea eficientă a acestora din urmă.

Astfel a apărut CONTABILITATEA. Contabilitatea este o una din cele mai vechi practici umane.

Civilizaţiile antice utilizau practici rudimentare de contabilitate înainte ca oamenii să scrie, să

citească sau să numere. Contabilitatea s-a născut odată cu economia de subsistenţă a comunei

primitive, desenele din pesterile rupestre nefiind altceva decât forme incipiente ale „socotelilor”:

câte animale au fost vânate si mâncate, câte piei s-au jupuit si câte haine au rezultat, etc.

În Evul Mediu, dezvoltarea comerţului în oraselele-state italiene a condus la apariţia contabilităţii

în partidă dublă. În 1494, călugărul franciscan Luca Paciolo a publicat un tratat de matematică –

Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proprotionalita – care cuprindea si o descriere

a practicilor negustorilor veneţieni ai epocii, printre care si contabilitatea în partidă dublă. Paciolo

nu a pretins că a inventat contabilitatea în partidă dublă, dar această parte a cărţii sale a fost

tradusă în multe limbi, contabilitatea în partidă dublă fiind denumită “metoda italiană”.

Contabilitatea este un sistem ce furnizează informaţii exprimate monetar despre entităţi

economice, destinate a fi utile în luarea deciziilor. Iniţial contabilitatea furniza informaţii

proprietarilor care îsi gestionau propria afacere. Ulterior, nevoile de finanţare ale afacerilor au

depăsit posibilităţile unei persoane sau unui grup restrâns de persoane. În condiţiile unor afaceri

care nu sunt gestionate de proprietari (societăţile pe acţiuni), acţionarii trebuie să stie dacă acestea

vor obţine profit, dacă nu ar trebui să îsi vândă acţiunile si să cumpere acţiuni la societăţi mai

profitabile.

Există două tipuri de sisteme informaţionale:

- contabilitatea financiară care furnizează informaţii utilizatorilor externi. Este supusă unor reguli

(reglementări sau standarde) si este disponibilă publicului.

– contabilitatea managerială care furnizează informaţii utilizatorilor interni în vederea luării

deciziilor.

Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea în Marea Britanie societăţile comerciale au fost

obligate să întocmească situaţii financiare pentru acţionari. Ulterior, acţionarii au resimţit

necesitatea unei certificări că situaţiile financiare prezentate sunt fiabile. Astfel, a fost introdusă

obligativitatea de auditare a acestora. Profesia contabilă îsi are rădăcinile tot în secolul al XIXlea,

odată cu recunoasterea Institute of Charted Accountants in England and Wales (I.C.A.E.W.).

La acel moment, practica în domeniul contabilităţii era divizată în două componente:

-practica de contabilitate din cadrul companiilor,

-serviciile externe furnizate de experţii profesionisti.

Profesia contabilă la acea vreme furniza în principal servicii profesionale externe de audit si

insolvenţă.

Primul război mondial a constituit o sursă de presiune pentru producerea informaţiilor referitoare

la costuri. Guvernele au dorit să stie dacă plătesc preţuri rezonabile producătorilor de bunuri de

război. Calculaţia costurilor le-a permis producătorilor să monitorizeze costurile de producţie. Pe

măsură ce a crescut nevoia de informaţii privind costurile au apărut noi metode de analiză. Astfel,

calculaţia costurilor si-a schimbat denumirea în costuri si contabilitate de gestiune si ulterior în

contabilitate de gestiune sau contabilitate managerială.

În a doua jumătate a secolului XX multe procese, anterior manuale, au devenit computerizate.

Automatizarea a fost iniţial limitată la organizaţiile mari care utilizau computere foarte mari. Pe

măsură ce au apărut computere mai mici si produsele soft standard de contabilitate, automatizarea

s-a extins si la societăţile mici. Automatizarea a permis afacerilor să proceseze rapid multe date si

managerilor să extragă mai multe informaţii din ele.

Odată cu dezvoltarea pieţelor de capital a crescut cererea investitorilor de informaţii referitoare la

companii care să fie relevante, fiabile si comparabile.

Nevoia de informaţie contabilă de mai bună calitate în situaţiile financiare ale companiilor a

condus la dezvoltarea standardelor contabile (elaborate iniţial de organismele profesionale).

Pe măsură ce pieţele de capital s-au dezvoltat, componenta financiară a devenit un aspect

important al managementului afacerilor. Aceasta are în vedere atragerea de surse de finanţare

pentru afacere la cel mai mic cost posibil si investirea resurselor financiare pentru a obţine o

rentabilitate corespunzătoare. Atragerea si utilizarea surselor de finanţare reprezintă o

componentă a funcţiei contabile. În cadrul companiilor, rolul directorului financiar acoperă atât

activităţile de contabilitate cât si pe cele financiare.

Deoarece au fost identificate probleme legate de controalele financiare slabe si fraude, multe

companii au înfiinţat un departament de audit intern a cărui sarcină principală este de a testa

sistemele si procedurile contabile pentru a se asigura că aceste controale sunt eficiente si sunt

aplicate corespunzător.

Preview document

Rolul Contabilității - Pagina 1
Rolul Contabilității - Pagina 2
Rolul Contabilității - Pagina 3
Rolul Contabilității - Pagina 4
Rolul Contabilității - Pagina 5
Rolul Contabilității - Pagina 6
Rolul Contabilității - Pagina 7
Rolul Contabilității - Pagina 8
Rolul Contabilității - Pagina 9
Rolul Contabilității - Pagina 10
Rolul Contabilității - Pagina 11
Rolul Contabilității - Pagina 12
Rolul Contabilității - Pagina 13
Rolul Contabilității - Pagina 14
Rolul Contabilității - Pagina 15
Rolul Contabilității - Pagina 16
Rolul Contabilității - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Rolul Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Te-ar putea interesa și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Analiza economico - financiară a cifrei de afaceri la societatea Morăritul SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “MORĂRITUL S.A.” 1.1. Scurt istoric La 01.03.1991, prin Decizia nr.59 a Prefecturii...

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Practică SC Nadin SRL Vaslui

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.NADIN S.R.L. VASLUI S.C.NADIN S.R.L. Vaslui . este o societate comercială cu capital privat, 100% român şi...

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Ai nevoie de altceva?