Sensuri în Definirea Conceptelor de Politici Contabile

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 19 în total
Mărime: 13.55KB (arhivat)
Cost: Gratis
SENSURI ÎN DEFINIREA CONCEPTELOR DE POLITICI CONTABILE TEHNICI DE ESTIMARE ŞI OPŢIUNI CONTABILE

Extras din document

Definitii

Definirea conceptului de politici contabile este legat de realizarea unei contabilităţi sincere (unei imagini fidele).

Christopher Nobes[1]: „Politicile contabile sunt metode detaliate de evaluare, măsurare şi recunoaştere pe care o întreprindere le-a ales dintre cele general acceptate de lege, standarde contabile sau practici comerciale. Aceste politici trebuie să fie utilizate în mod permanent şi trebuie să fie publicate. Raportul anual al unei întreprinderi va include o anexă privind politicile contabile care au fost aplicate în situaţiile financiare.

[1] C. Nobes – “Pocket Accounting”, The Economist Books, 1999.

Marea Britanie - FRS 18 „Politicile contabile” aspecte esentiale

să se distingă intre schimbare de politici contabile de o schimbare de estimare,

să se expună în mod clar cerinţa conform căreia o entitate ar trebui să adopte acele politici contabile care, din punctul de vedere al conducerii sale, sunt cele mai adecvate circumstanţelor sale particulare, în vederea realizării obiectivului privind obţinerea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a operaţiilor sale;

să se expună obiectivele şi restricţiile avute în vedere de către conducere atunci când selectează şi schimbă politicile contabile;

să se expună circumstanţele în care o entitate ar trebui să publice detalii referitoare la tehnicile de estimare utilizate în aplicarea politicilor sale contabile.

Obiectivele politicilor contabile in FRS 18

• o entitate adoptă politicile contabile cele mai adecvate circumstanţelor sale particulare în scopul furnizării unei imagini fidele;

• politicile contabile adoptate sunt revizuite în mod regulat, pentru a se asigura că ele sunt cele adecvate, şi sunt schimbate atunci când o nouă politică devine mai adecvată circumstanţelor particulare ale entităţii;

• în situaţiile financiare sunt publicate informaţii suficiente pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă sensul politicilor contabile adoptate şi modul în care acestea trebuie să fie aplicate.

Definitia Politicilor ctb in FRS 18

politicile contabile ca fiind principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate, în scopul de a reflecta efectele tranzacţiilor şi altor evenimente prin recunoaşterea, selectarea bazelor de măsurare şi prezentarea activelor, datoriilor, câştigurilor, pierderilor şi evoluţia fondurilor proprietarilor.

Tehnici de estimare in FRS 18

Definitie: metode şi estimări adoptate de o entitate pentru a determina valorile monetare ce corespund bazelor de măsurare selectate pentru active, datorii, câştiguri, pierderi şi evoluţia fondurilor proprietarilor.

Exemple:

- metodele de amortizare: metoda lineară şi metoda degresivă,

- metodele utilizate pentru estimarea valorii actuale (engl. present value) a unui provizion, precum valoarea dată de fluxurile de trezorerie viitoare actualizate;

- estimările măsurii în care creanţele comerciale nu vor fi recuperate

Conținut arhivă zip

  • Sensuri in Definirea Conceptelor de Politici Contabile.ppt

Alții au mai descărcat și

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Politici si optiuni contabile aferente stocurilor si productiei in curs de executie

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Evaluarea Patrimoniului în Contabilitate

Contabilitatea masoarã elementele patrimoniale în calitatea lor de valori economice. În condiţiile existenţei producţiei de mãrfuri, mãrimea...

Influenta Contabilitatii Creative Asupra Intocmirii si Prezentarii Situatiilor Financiare Anuale

Definirea conceptului de contabilitate creativa Contabilitatea a fost calificata ca: “arta de a truca un bilant"; "arta de a calcula beneficiile";...

Evaluarea Patrimoniului

Evaluarea patrimoniului in contabilitate Evaluarea consta in cuantificarea si exprimarea prin bani a marimii elementelor patrimoniale si a...

Ai nevoie de altceva?