Sinteza CCCEA

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 44342
Mărime: 284.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ion

Extras din document

1. CATEGORII DE ENTITĂŢI CARE APLICĂ DIRECTIVELE CONTABILE EUROPENE

Reglementările contabile conforme cu „Directiva a IV a” a Comunităţilor Economice Europene se aplică de următoarele categorii de entităţi:

a). Societăţile comerciale:

- în nume colectiv;

- în comandită simplă;

- pe acţiuni;

- în comandită pe acţiuni;

- societăţi cu răspundere limitată.

b). Societăţile / companiile naţionale;

c). Regiile autonome;

d). Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

e). Societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;

f). Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apaţin persoanelor prevăzute la lit. a – e, cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii de mărime:

1- total active: 3.650.000 euro,

2- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

3- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,

Întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ,

- cont de profit şi pierdere,

- situaţia modificărilor capitalului propriu,

- situaţia fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative la situaţiile financiare anuale

Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la aliniatul 1, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat,

- cont de profit şi pierdere,

- note explicative la situaţiile financiare anuale.

Opţional: pot întocmi situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

Pentru anul 2006 – încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 3, al. 1 se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale anului 2005.

Situaţiile financiare anuale:

- prevăzute la pct.3, al.1 – sunt auditate potrivit legii

- prevăzute la al.2 – sunt verificate potrivit legii

Atunci când la data bilanţului:

● o entitate încetează să mai depăşească limitele a două din cele trei criterii de mărime (pct.3, al.1), acest fapt afectează aplicarea derogării prevăzute la acel punct numai dacă acest lucru are loc în 2 exerciţii financiare consecutive.

● o entitate care a întocmit situaţii financiare anuale simplificate, va întocmi situaţiile financiare anuale prevăzute la pct.3, al.1 numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte limitele a două din cele trei criterii de mărime prezentate

Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a :

- activelor

- datoriilor

- poziţiei financiare

- profitului sau pierderii entităţii

Subunităţile fără personalitate juridică:

- care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România organizează şi conduc contabilitate proprie la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare

- care îşi desfăşară activitatea în străinătate şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se includ în situaţiile financiare ale persoanelor juridice române şi se raportează pe teritoriul României.

În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi una străină, contabilitatea se ţine de persoana română.

2. PREZENTAREA FORMATULUI ŞI CONŢINUTULUI SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

Formatul bilanţului şi a contului de profit şi pierdere:

● pentru fiecare element din bilanţ şi celelalte situaţii financiare, trebuie prezentată o valoare care să fie comparabilă cu cea din exerciţiul financiar precedent, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative.

● bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capitalurile proprii ale entităţii.

DEFINIŢII:

► elementele de activ sunt grupate după natură şi lichiditate

► datoriile sunt grupate după natură şi exigibilitate

1- un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute de la care se aşteptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al căror cost poate fi evaluat în mod credibil;

2- o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice

3- capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale

Preview document

Sinteza CCCEA - Pagina 1
Sinteza CCCEA - Pagina 2
Sinteza CCCEA - Pagina 3
Sinteza CCCEA - Pagina 4
Sinteza CCCEA - Pagina 5
Sinteza CCCEA - Pagina 6
Sinteza CCCEA - Pagina 7
Sinteza CCCEA - Pagina 8
Sinteza CCCEA - Pagina 9
Sinteza CCCEA - Pagina 10
Sinteza CCCEA - Pagina 11
Sinteza CCCEA - Pagina 12
Sinteza CCCEA - Pagina 13
Sinteza CCCEA - Pagina 14
Sinteza CCCEA - Pagina 15
Sinteza CCCEA - Pagina 16
Sinteza CCCEA - Pagina 17
Sinteza CCCEA - Pagina 18
Sinteza CCCEA - Pagina 19
Sinteza CCCEA - Pagina 20
Sinteza CCCEA - Pagina 21
Sinteza CCCEA - Pagina 22
Sinteza CCCEA - Pagina 23
Sinteza CCCEA - Pagina 24
Sinteza CCCEA - Pagina 25
Sinteza CCCEA - Pagina 26
Sinteza CCCEA - Pagina 27
Sinteza CCCEA - Pagina 28
Sinteza CCCEA - Pagina 29
Sinteza CCCEA - Pagina 30
Sinteza CCCEA - Pagina 31
Sinteza CCCEA - Pagina 32
Sinteza CCCEA - Pagina 33
Sinteza CCCEA - Pagina 34
Sinteza CCCEA - Pagina 35
Sinteza CCCEA - Pagina 36
Sinteza CCCEA - Pagina 37
Sinteza CCCEA - Pagina 38
Sinteza CCCEA - Pagina 39
Sinteza CCCEA - Pagina 40
Sinteza CCCEA - Pagina 41
Sinteza CCCEA - Pagina 42
Sinteza CCCEA - Pagina 43
Sinteza CCCEA - Pagina 44
Sinteza CCCEA - Pagina 45
Sinteza CCCEA - Pagina 46
Sinteza CCCEA - Pagina 47
Sinteza CCCEA - Pagina 48
Sinteza CCCEA - Pagina 49
Sinteza CCCEA - Pagina 50
Sinteza CCCEA - Pagina 51
Sinteza CCCEA - Pagina 52
Sinteza CCCEA - Pagina 53
Sinteza CCCEA - Pagina 54
Sinteza CCCEA - Pagina 55
Sinteza CCCEA - Pagina 56
Sinteza CCCEA - Pagina 57
Sinteza CCCEA - Pagina 58
Sinteza CCCEA - Pagina 59
Sinteza CCCEA - Pagina 60
Sinteza CCCEA - Pagina 61
Sinteza CCCEA - Pagina 62
Sinteza CCCEA - Pagina 63
Sinteza CCCEA - Pagina 64
Sinteza CCCEA - Pagina 65
Sinteza CCCEA - Pagina 66
Sinteza CCCEA - Pagina 67
Sinteza CCCEA - Pagina 68
Sinteza CCCEA - Pagina 69
Sinteza CCCEA - Pagina 70
Sinteza CCCEA - Pagina 71
Sinteza CCCEA - Pagina 72
Sinteza CCCEA - Pagina 73
Sinteza CCCEA - Pagina 74
Sinteza CCCEA - Pagina 75
Sinteza CCCEA - Pagina 76
Sinteza CCCEA - Pagina 77
Sinteza CCCEA - Pagina 78
Sinteza CCCEA - Pagina 79
Sinteza CCCEA - Pagina 80
Sinteza CCCEA - Pagina 81
Sinteza CCCEA - Pagina 82
Sinteza CCCEA - Pagina 83
Sinteza CCCEA - Pagina 84
Sinteza CCCEA - Pagina 85
Sinteza CCCEA - Pagina 86
Sinteza CCCEA - Pagina 87
Sinteza CCCEA - Pagina 88
Sinteza CCCEA - Pagina 89
Sinteza CCCEA - Pagina 90
Sinteza CCCEA - Pagina 91
Sinteza CCCEA - Pagina 92
Sinteza CCCEA - Pagina 93
Sinteza CCCEA - Pagina 94
Sinteza CCCEA - Pagina 95
Sinteza CCCEA - Pagina 96
Sinteza CCCEA - Pagina 97
Sinteza CCCEA - Pagina 98
Sinteza CCCEA - Pagina 99
Sinteza CCCEA - Pagina 100
Sinteza CCCEA - Pagina 101
Sinteza CCCEA - Pagina 102
Sinteza CCCEA - Pagina 103
Sinteza CCCEA - Pagina 104
Sinteza CCCEA - Pagina 105
Sinteza CCCEA - Pagina 106
Sinteza CCCEA - Pagina 107
Sinteza CCCEA - Pagina 108
Sinteza CCCEA - Pagina 109
Sinteza CCCEA - Pagina 110
Sinteza CCCEA - Pagina 111
Sinteza CCCEA - Pagina 112
Sinteza CCCEA - Pagina 113
Sinteza CCCEA - Pagina 114
Sinteza CCCEA - Pagina 115
Sinteza CCCEA - Pagina 116
Sinteza CCCEA - Pagina 117
Sinteza CCCEA - Pagina 118
Sinteza CCCEA - Pagina 119
Sinteza CCCEA - Pagina 120
Sinteza CCCEA - Pagina 121
Sinteza CCCEA - Pagina 122
Sinteza CCCEA - Pagina 123
Sinteza CCCEA - Pagina 124
Sinteza CCCEA - Pagina 125
Sinteza CCCEA - Pagina 126
Sinteza CCCEA - Pagina 127
Sinteza CCCEA - Pagina 128
Sinteza CCCEA - Pagina 129
Sinteza CCCEA - Pagina 130
Sinteza CCCEA - Pagina 131
Sinteza CCCEA - Pagina 132
Sinteza CCCEA - Pagina 133
Sinteza CCCEA - Pagina 134
Sinteza CCCEA - Pagina 135
Sinteza CCCEA - Pagina 136
Sinteza CCCEA - Pagina 137
Sinteza CCCEA - Pagina 138
Sinteza CCCEA - Pagina 139
Sinteza CCCEA - Pagina 140
Sinteza CCCEA - Pagina 141
Sinteza CCCEA - Pagina 142
Sinteza CCCEA - Pagina 143
Sinteza CCCEA - Pagina 144
Sinteza CCCEA - Pagina 145
Sinteza CCCEA - Pagina 146
Sinteza CCCEA - Pagina 147
Sinteza CCCEA - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Sinteza CCCEA.doc

Alții au mai descărcat și

Situații Financiare Anuale

SITUATII FINANCIARE ANUALE Standardul International de Contabilitate IAS1 Obiectivul standardului IAS 1 este de a prescrie baza pentru...

Contabilitate Generala

2.1. Conceptul de poziţie financiară Pornind de la o interpretare simplă, bilanţul este documentul de sinteză care prezintă situaţia afacerilor...

Organizarea Contabilității în Ramura Comerțului

Tema 1: Organizarea contabilităţii în ramura comerţului 1. Rolul şi principiile de organizare a contabilităţii în comerţ. 2. Organizarea...

Contabilitate Aprofundata

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Auditul Situatiilor Financiare

Auditul bilanţului contabil Cu ocazia diverselor verificări şi teste efectuate asupra conturilor, auditorii au putut aduna un număr de elemente...

Tipuri de Monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate Financiara

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Ai nevoie de altceva?

''