Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 11664
Mărime: 50.90KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

- PRINCIPALELE PREVEDERI 

Reglementarile prevazute în ordin cuprind reglementarile contabile conforme cu :

- Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene care se refera la formatul si continutul situatiilor financiare anuale

- Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene care se refera la formatul si continutul situatiilor financiare anuale consolidate

REGLEMENTARI CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVA A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE

Prezentele reglementari se aplica de urmatoarele categorii de entitati:

a). Societatile comerciale:

- în nume colectiv;

- în comandita simpla;

- pe actiuni;

- în comandita pe actiuni;

- societati cu raspundere limitata.

b). Societatile / companiile nationale;

c). Regiile autonome;

d). Institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

e). Societatile cooperative si celelalte persoane juridice care functioneaza pe principiile societatilor comerciale;

f). Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul în strainatate, care apatin persoanelor prevazute la lit. a  e, cu sediul sau domiciliul în România, precum si sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strainatate.

Art. 3 al.1

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua din urmatoarele trei criterii de marime:

1- total active: 3.650.000 euro,

2- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

3- numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50,

întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

- bilant,

- cont de profit si pierdere,

- situatia modificarilor capitalului propriu,

- situatia fluxurilor de trezorerie,

- notele explicative la situatiile financiare anuale

Art. 3 al.2

Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la aliniatul 1, întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilant prescurtat,

- cont de profit si pierdere,

- note explicative la situatiile financiare anuale.

Optional: pot întocmi situatia modificarilor capitalurilor proprii si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Pentru anul 2006  încadrarea si criteriile de marime prevazute la pct.3 al.1 se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.

Situatiile financiare anuale:

- prevazute la pct.3al.1  sunt auditate potrivit legii

- prevazute la al.2  sunt verificate potrivit legii

Atunci când la data bilantului:

- o entitate înceteaza sa mai depaseasca limitele a doua din cele trei criterii de marime (pct.3al.1), acest fapt afecteaza aplicarea derogarii prevazute la acel punct numai daca acest lucru are loc în 2 exercitii financiare consecutive.

- o entitate care a întocmit situatii financiare anuale simplificate, va întocmi situatiile financiare anuale prevazute la pct.3al.1 numai daca în doua exercitii financiare consecutive depaseste limitele a doua din cele trei criterii de marime prezentate la art.3al.1

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a :

- activelor

- datoriilor

- pozitiei financiare

- profitului sau pierderii entitatii

Subunitatile fara personalitate juridica:

- care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România organizeaza si conduc contabilitate proprie la nivel de balanta de verificare, fara a întocmi situatii financiare

- care îsi desfasara activitatea în strainatate si care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se includ în situatiile financiare ale persoanelor juridice române si se raporteaza pe teritoriul României.

În cazul asocierilor în participatie încheiate între o persoana juridica româna si una straina, contabilitatea se tine de persoana româna.

Formatul bilantului si a contului de profit si pierdere:

- pentru fiecare element din bilant si celelalte situatii financiare, trebuie prezentata o valoare care sa fie comparabila cu cea din exercitiul financiar precedent, absenta comparabilitatii trebuie prezentata în notele explicative.

- bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capitalurile proprii ale entitatii.

DEFINITII:

- elementele de activ sunt grupate dupa natura si lichiditate

- datoriile sunt grupate dupa natura si exigibilitate

1- un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute de la care se astepta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al caror cost poate fi evaluat în mod credibil;

2- o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se astepta sa rezulte o iesire de resurse care încorporeaza beneficii economice

3- capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor în activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale

Formatul bilantului si a contului de profit si pierdere

- se prezinta bilantul din IAS1 în anexa 1

- se prezinta bilantul prescurtat în anexa 2

Contul de profit si pierdere

- prezentarea formatului si continutului în anexa 3

SECTIUNEA 6: PRINCIPII CONTABILE GENERALE

1- Principiul continuitatii activitatii

2- Principiul permanentei metodelor

3- Principiul prudentei

4- Principiul independentei exercitiului

5- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

6- Principiul intangibilitatii

7- Principiul necompensarii

8- Principiul prelevantei economicului asupra juridicului

9- Principiul pragului de semnificatie

SECTIUNEA 7: REGULI DE EVALUARE

Preview document

Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 1
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 2
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 3
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 4
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 5
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 6
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 7
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 8
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 9
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 10
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 11
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 12
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 13
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 14
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 15
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 16
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 17
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 18
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 19
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 20
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 21
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 22
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 23
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 24
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 25
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 26
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 27
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 28
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 29
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 30
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 31
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 32
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 33
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 34
Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Cadrul General al IASB și Directivele Europene - Referential și Bază de Armonizare și Conformitate a Situatiilor Financiare

CADRUL GENERAL AL IASB SI DIRECTIVELE EUROPENE - REFERENTIAL SI BAZA DE ARMONIZARE SI CONFORMITATE A SITUATIILOR FINANCIARE 1. Necesitatea...

Organizarea și Conducerea Sistemului financiar-contabil al Societății Comerciale Agromec Berești SA

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL I.1. CONCEPTUL DE CIRCUIT FINANCIAR ŞI CLASIFICAREA CIRCUITELOR...

Lucrare Practica - Situatiile Anexe la Bilant - Notele Explicative

1. GENERALITATI DESPRE NOTELE EXPLICATIVE Pot sa existe Situatii financiare corecte, dar care sa lase în umbra anumite puncte ale activitatii...

Experti Contabili

Disciplina: CONTABILITATE Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare 1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a...

Reglementari Privind Consolidarea Conturilor in Romania - Trecut, Prezent si Perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1.1. Definirea imobilizărilor corporale, potrivit normele internaţionale...

Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta

1. Introducere Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare sunt situaţiile financiare anuale, care trebuie să ofere o...

Ai nevoie de altceva?